ถ้าหยุดนิ่งได้...ใจก็ใสได้

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2558

 

ถ้าหยุดนิ่งได้...ใจก็ใสได้

ถ้าหยุดนิ่งได้  ใจก็ใสได้  
ถ้าหยุดนิ่งได้  ใจก็ละเอียดได้  
ถ้าหยุดนิ่งได้  ก็เข้าถึงของจริงในตัวได้ 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๕ มกราคม ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.001116947333018 Mins