หล่อทองคุณยาย ฯ และถวายไทยธรรม 22 เมษายน พ.ศ.2557

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

พระของขวัญหล่อทองคุณยาย ฯ และถวายไทยธรรม 22 เมษายน พ.ศ.2557

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และ

มหาสังฆทานของแผ่นดิน   พิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัด ทั่วประเทศ

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 

ของขวัญที่ระลึกถึงบุญ

พระของขวัญหล่อทองคุณยาย ฯ และถวายไทยธรรม 22 เมษายน พ.ศ.2557

พระของขวัญหล่อทองคุณยาย ฯ และถวายไทยธรรม 22 เมษายน พ.ศ.2557

 

 พิธีภาคเช้า

08.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
11.00 น. พิธีกล่าวคำถวายทองคำ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน รับประทานอาหารกลางวัน


 พิธีภาคบ่าย

13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.05 น. พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 30,000 วัด

 พิธีภาคเย็น

16.00 น. ปฏิบัติธรรม / พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
17.00 น. เสร็จพิธี / รับเหรียญที่ระลึก


อานิสงส์การทำบุญด้วยทองคำจากพระไตรปิฎก

      1. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวายแผ่นอิฐทองคำเพื่อทำเป็นฐานเจดีย์สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ พระมหากัจจายนะ มีผิวพรรณวรรณะละเอียดผุดผ่องดังทองคำ

       2. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวายอาสนะแก้วผลึกที่ฉาบทาด้วย ทองชมพูนุทอันเป็นทองคำบริสุทธิ์ เพื่อเป็นที่ประทับของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้พระมหากัจจายนะ (ภพชาติในอดีต) ได้ไปเกิดเป็นเทพราชาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์มีรัศมีแผ่ไปโดยรอบไกลถึง 100 โยชน์ ได้บังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีฤทธิ์มากมีรัตนะ 8 ประการ สว่างโชติช่วงทั้งกลางวันกลางคืนประดุจดวงอาทิตย์อุทัย และเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิเป็นเวลาที่ยาวนาน

     3. ด้วยอานิสงส์ที่ทำหม้อดอกไม้ทองคำ 3 ใบ ไปบรรจุไว้ในเจดีย์ทองคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อกราบขอขมาและระลึกถึงคุณของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ชฎิลเศรษฐี เป็น 1 ใน 5 ของเศรษฐีที่รวยที่สุดในสมัยพุทธกาล มีภูเขาทองคำสูง 80 ศอก เกิดขึ้นหลังบ้าน

     4. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวายบัลลังก์ทอง 1 แสนตัว แด่พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อรับรองภิกษุถึง 1 แสนรูป ส่งผลให้ภพชาติในอดีตของพระภัททิยเถระ ได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช 74 ครั้ง เป็นพระเจ้าประเทศราชครอบครองพสุธา 1,000 ครั้ง เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 51 ครั้ง เกิดในตระกูลสูงสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติและรูปสมบัติอันเลิศ ได้บวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

     5. ด้วยอานิสงส์ที่ปลดเครื่องประดับทองคำจากคอ แล้วมอบให้ช่างทองนำไปทำอิฐ ทองคำเพื่อสร้างเจดีย์ทองคำสูง 1 โยชน์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้อุบาสิกาเสสวดี ละโลกแล้วไปเกิดในสวรรค์ยาวนานถึง 1 กัป มีวิมานทองที่สว่างไสวใหญ่โตวิจิตรตระการตา

     6. ด้วยอานิสงส์จากการถวายแผ่นอิฐทองคำ สร้างเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งผลให้ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าของ พระภัททกาปิลานีเถรี ที่มีกลิ่นตัวเหม็นเหมือนส้วมให้กลับกลายเป็นมีกลิ่นจันทน์ฟุ้งออกจากกาย และมีกลิ่นดอกบัวออกจากปาก ในภพชาติสุดท้ายพระภัททกาปิลานีเถรีได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เถรี ผู้เป็นเลิศในด้านเป็นผู้มีความสามารถในการระลึกชาติได้เป็นเยี่ยม

 

อานิสงสการถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม

   1. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย อายุ คือ มีอายุขัยยืนยาว
   2. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย วรรณะ คือ มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็น
   3. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย สุขะ คือ มีความสุขกาย สุขใจอยู่เป็นนิจ
   4. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย พละ คือ มีพละกำลัง มีเรี่ยวแรง
   5. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย ปฏิภาณ คือ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ปฏิภาณว่องไว
   6. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย โภคทรัพย์สมบัติ เพราะได้บริจาคทานไว้ในพระพุทธศาสนา
   7. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
   8. เมื่อตายแล้ว ย่อมไปสู่โลกสวรรค์
   9. ทำให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน และไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย

 ฯลฯ


สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ

 พระสงฆ์นั่นแหละเป็นประมุขของผู้บูชา

 เป็นเนื้อนาบุญของโลก

 ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

(พุทธพจน์)

 


 ขอเชิญผู้ไปร่วมงานแต่งชุดขาว ๆ โดยพร้อมเพรียงกัน  (เสื้อขาว กางเกง กระโปรง หรือผ้าถุงขาว)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.02007110118866 Mins