บาปให้ผล ครั้งที่ 1 ถูกแม่ทิ้ง
...อ่านต่อ
โฆสกะเทพบุตรนั้น อยู่ในสวรรค์ไม่นานก็จุติ เพราะเพลิดเพลินในทิพยสมบัติจนลืมเสวยอาหารทิพย์
...อ่านต่อ
ที่บ้านหลังนั้น มีพระมาบิณฑบาตเป็นประจำรูปหนึ่ง
...อ่านต่อ
.....ฝ่ายสามีนั้นหิวจัด เพราะอดอาหารมาหลายวัน
...อ่านต่อ
สมัยก่อน ในยุคที่โลกยังไม่มีเทคโนโลยีเหมือนอย่างปัจจุบัน
...อ่านต่อ
มาภาวนาไปเรื่อยๆ ตั้งแต่วันนี้กันเถอะ อย่าไปรอเอาตอนใกล้ตายเลย
...อ่านต่อ
เป็นที่น่าดีใจว่า วัยรุ่นและคนสมัยใหม่คนส่วนหนึ่ง
...อ่านต่อ
หลายสิบปีมาแล้ว พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านหนึ่ง ท่านเล่าไว้ว่า เมื่อสมัยท่านยังเด็ก
...อ่านต่อ
เป็นนักบวช จะให้เขาเคารพกราบไหว้บูชา ให้โอกาสเราทำความดี ทำหยุด ทำนิ่ง ก็ต้องมีเงื่อนไข คือ มีกฎ ระเบียบ มีพระธรรมวินัย ที่จะทำให้เราแตกต่างจากชาวโลก
...อ่านต่อ
ตอนนี้เรามาสู่จุดสูงสุดแล้ว จุดที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรม ถือว่าสูงสุดในฐานะผู้รู้ เหลืออย่างเดียว เราเดินทางให้ถึงแค่นั้นเอง
...อ่านต่อ
การที่จะเดินทางไปสู่เส้นทางสายกลางภายในนั้น...เป็นการเดินสวนกระแสกิเลส กระแสแห่งความทุกข์ทรมาน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร