อันเสียงนก เสียงกา มีค่าอยู่
...อ่านต่อ
สร้างความดี เหนื่อยบ้าง ค่อยจางหาย
...อ่านต่อ
สะพานมี สองข้าง ทางประสงค์
...อ่านต่อ
ตัวเป็นพระ ทำอย่างพระ ประเสริฐสุด
...อ่านต่อ
กล้วยไม้เกาะ ต้นไม้ ให้สีสัน
...อ่านต่อ
อันทรัพย์สิน นั้นไซร์ หาไม่ยาก
...อ่านต่อ
เป็นสตรี เมามัว หลงตัวผิด
...อ่านต่อ
ยามมีเรื่อง วุ่นวาย ระคายหู
...อ่านต่อ
นกยางขาว สวยกาย แค่ภายนอก
...อ่านต่อ
เอาเชือกผูก มัดคน จนแน่นหนา
...อ่านต่อ
ถึงตาบอด ไม่แย่ พอแก้ ด้
...อ่านต่อ
ต้นไม้ใหญ่ สูงโลด อย่างโดดเดี่ยว
...อ่านต่อ
เปรียบคนโง่ อวดฉลาด ชาติคางคก
...อ่านต่อ
ร้อนแสงแดด ร่มกั้น พอกันได้
...อ่านต่อ
ปราชญ์แม้หลบ ตัวอยู่ ตามภูผา
...อ่านต่อ
คำคนชื่น ท้วงทัก มักบาดหู
...อ่านต่อ
เด็กทำผิด ลองให้ อภัยเขา
...อ่านต่อ
บ้านหลังงาม ใช้งาน มานนานนัก
...อ่านต่อ
ผึ้งตอมเคล้า ดอกไม้หอม ดอมรสหวาน
...อ่านต่อ
รสหอมหวาน แมลงผึ้ง จึงแตะต้อง
...อ่านต่อ
ลิงล่ามโซ่ ห่างมา แค่ว่าหนึ่ง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล