พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ในโครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 
...อ่านต่อ
พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา ในโครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
 พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารยพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ในโครงการธรรมยาตราฯ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ ตรงข้ามวัดปากน้ำภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
...อ่านต่อ
พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา ปีที่ 12 ณ อนุสรณ์สถานบางปลา จ.นครปฐม วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567
...อ่านต่อ
พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา ในโครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อนุสรณ์สถานลำดับที่ 4 สถานที่เกิดด้วยกายธรรม วัดโบสถ์บน จ.นนทบุรี
...อ่านต่อ
พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อนุสรณ์สถานลำดับที่ 3 สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรพระธรรมยาตราฯ ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ปีที่ 12 ณ อนุสรณ์สถานลำดับที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต อนุสรณ์สถานบางนางแท่น จ.นครปฐม วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567
...อ่านต่อ
พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม
...อ่านต่อ
พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อนุสรณ์สถานลำดับที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น  อ.สามพราน จ.นครปฐม
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรพระธรรมยาตราฯ ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ปีที่ 12 ณอนุสรณ์สถานลำดับที่ 1 สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567
...อ่านต่อ
พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อนุสรณ์สถานโลตัสแลนด์ จ.สุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ปีที่ 11 ณ อนุสรณ์สถานลำดับที่ 7 สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566
...อ่านต่อ
พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา  ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร  อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566  ณ อนุสรณ์สถานลำดับที่ 7 สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย  วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ปีที่ 11 ณ อนุสรณ์สถานลำดับที่ 5  สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก อนุสรณ์สถานบางปลา วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566
...อ่านต่อ
พุทธบุตรธรรมยาตรา 1,139 รูป เดินทางมากราบสักการะ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ อาคารตรงข้าม วัดปากน้ำภาษีเจริญ
...อ่านต่อ
พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อนุสรณ์สถานลำดับที่ 5  สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก อนุสรณ์สถานบางปลา วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
...อ่านต่อ
พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ปีที่ 11 ณ อนุสรณ์สถานลำดับที่ 4 สถานที่เกิดด้วยกายธรรม วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566
...อ่านต่อ
พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ณ วัดโบสถ์บน
...อ่านต่อ
พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ปีที่ 11 ณ วัดสองพี่น้อง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล