โดยพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย โดยการสนับสนุนของ บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด มอบขนมปังโกล์เบรด จำนวน 1,000 ชิ้น ณ โรงพยาบาลสนามบุญรักษา วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
...อ่านต่อ
โดยพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย โดยการสนับสนุนของ บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด มอบขนมปังโกล์เบรด จำนวน 1,000 ชิ้น ณ โรงพยาบาลปทุมธานี วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
...อ่านต่อ
โดยพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย โดยการสนับสนุนของ บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด มอบขนมปังโกล์เบรด จำนวน 1,000 ชิ้น ณ โรงพยาบาลธัญบุรี วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มูลนิธิธรรมรักษา และคณะศิษยานุศิษย์ มอบอาหารปรุงสุกใหม่ จำนวน 5,600 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มอบให้ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด มอบกล้องวงจรปิด two ways talk 8 ตัว เครื่องบันทึกภาพ NVR พร้อม Harddisk 2TB 1 เครื่อง จอ LED 18.5 นิ้ว 1 จอ ชุดไมโครโฟนและลำโพง 1 ชุด รวมมูลค่า 45,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง พร้อมด้วย ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย คณะศิษยานุศิษย์ และภาคีเครือข่ายฯ ร่วมพิธีเปิด “โรงพยาบาลสนาม” สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
...อ่านต่อ
พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต / เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี คุณองอาจ ธรรมนิทรา ที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดปทุมธานี และ ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี บริจาคหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (Powered Air-Purifying Respiratr - PAPR) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 42,000 บาท แก่โรงพยาบาลธัญบุรี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564
...อ่านต่อ
วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ จุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชา  ณ ลานเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน  เนื่องใน วันวิสาขบูชา ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยพระภิกษุ - สามเณร ภายในวัดบ้านขุน
...อ่านต่อ
จุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชา แปรเป็นภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ เนื่องใน วันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ วัดพระธรรมกาย ,มูลนิธิธรรมกาย ,มูลนิธิธรรมรักษา และคณะศิษยานุศิษย์ มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1,000 ถ้วย นมถั่วเหลือง 1,000 กล่อง และสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ 1,000 ขวด ให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบเครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร ชนิดพ่นละอองได้ รวมจำนวน 7 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสนาม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
สงฆ์ปทุม มอบชุดเครื่องนอน ให้ผู้ว่าฯปทุม เพื่อ รพ.สนาม สู้ภัยโควิด-19 โดยพระดำริพระสังฆราช - เจ้าคณะปทุม มอบนิตยภัต สมทบผู้ว่าปทุมฯ ซื้อประกันแพ้วัคซีนคุ้มครองประชาชน เป็นสาธารณสงเคราะห์
...อ่านต่อ
พิธีจุดประทีปแปรอักษรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถวายเป็นพุทธบูชา ผ่านระบบ ZOOM บันทึกสถิติลงใน Guinness World Records และพิธีสวดธรรมจักรบูชาพระรัตนตรัย ครบ 3,327,777,777 จบ ในวันคุ้มครองโลก วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19
...อ่านต่อ
ทุ่มพลังกาย เทพลังใจ เพื่อให้งานสำเร็จ ภาพการเตรียมงาน เพื่อจุดประทีปแปรอักษร ที่มากที่สุดในโลก (ภายใต้มาตราการป้องกัน โรคระบาดไวรัสโควิด-19) วันที่ 13 -21 เมษายน พ.ศ. 2564
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบท ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นบูชาธรรมวันคุ้มครองโลก, ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษาฯ รุ่นที่ ๔๘, ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีขอบรรพชา, พิธีขอสรณคมน์และศีล, พิธีขอนิสสัย ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นบูชาธรรมวันคุ้มครองโลก, ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษาฯ รุ่นที่ ๔๘,ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ ๖, สามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่  ๒๕, สามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๙, หน่อแก้วเปรียญธรรมฯ วันเสาร์ที่ ๑๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีขอขมา ผู้ปกครองมอบผ้าไตร ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นบูชาธรรมวันคุ้มครองโลก, ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษาฯ รุ่นที่ ๔๘, ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ ๖, สามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๕, สามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๙, หน่อแก้วเปรียญธรรมฯ วันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีเวียนประทักษิณ, พิธีวันทาเจดีย์ ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นบูชาธรรมวันคุ้มครองโลก, ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษาฯ รุ่นที่ ๔๘, ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ ๖, สามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๕, สามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๙, หน่อแก้วเปรียญธรรมฯ วันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ในโครงการบวชบูชาธรรมวันคุ้มครองโลก วันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีตัดปอยผม และ ปลงผม โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีตัดปอยผม และ ปลงผมธรรมทายาท 4 โครงการ -โครงการอบรมบวชบูชาธรรมวันคุ้มครองโลก เฟส 1 -โครงการอบรมบวชบูชาธรรมวันคุ้มครองโลก เฟส 2 -โครงการอบรมธรรมทายาทอุดมศึกษารุ่น 48 -โครงการอบรมธรรมทายาทอุดมศึกษา ชพส. วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล