บรรยากาศ งานบุญวันอาทิตย์ ที่ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในวันที่ ๘ และ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่และสาธุชนได้ปฏิบัติสุขอนามัย  ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ป้องกัน ดูแล และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๑๖ ครั้งที่ ๑๕๑ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
...อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชน รวมศรัทธา วางศิลาฤกษ์ ตอกเสาเข็มต้นแรก - เสาไม้มงคล 999 ต้น สร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
...อ่านต่อ
พิธีเวียนประทักษิณ และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๒,๑๘๗,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตร ,พิธีบูชาข้าวพระ ,พิธีปฏิบัติธรรม ,ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีมอบโล่สวดธรรมจักร ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ ๑๐๐ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่ญาติพี่น้อง และบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
...อ่านต่อ
สอบบาลีสนามหลวง ประจำจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วัดเขียนเขต ตำบลบางยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ
สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร ,สำนักบุคคลกลาง และสำนักสื่อสารองค์กร สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
...อ่านต่อ
พิธีทำบุญเมืองนครราชสีมา ๓๖๔ ปี (ปีที่ ๒) ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมา และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรงในจังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
...อ่านต่อ
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๑๖ ครั้งที่ ๑๕๐ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๑๕ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดบุณณาราม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
...อ่านต่อ
พิธีจุดโคมมาฆประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ในวันมาฆบูชาครบรอบ ๕๐ ปี วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๓๘ พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก(Wolrd-PEC) ครั้งที่ ๑๔ วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีปฏิบัติธรรมรอบสาย ,พิธีบูชาข้าวพระ และกล่าวคำถวายภัตตาหาร ถวายเป็นสังฆทาน ในวันมาฆบูชาครบรอบ ๕๐ ปีวัดพระธรรมกาย ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรวันมาฆบูชา ครบรอบ ๕๐ ปีวัดพระธรรมกาย ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
...อ่านต่อ
พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๒,๑๐๕,๓๓๓,๓๓๓ จบ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
วันมหาปูชนียาจารย์ วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พิธีสวดพระพุทธมนต์ และถวายผ้าไตรจีวร แด่คณะสงฆ์ ณ หอฉันคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีถวายโคมมาฆประทีป วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา ๑,๑๓๖ รูป โปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๘ "รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕" วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อนุสรณ์สถาน ลำดับที่ ๗ สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสที่ “พระครูวิวิธกิจจาทร” เจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดม รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะตำบลคลองสี่”  และพิธีรับคำสั่งแต่งตั้งให้ “พระมหาสุทธินารถ ญาณชโย ป.ธ.๙" เป็น “เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองสี่” วันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
...อ่านต่อ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๑๑ ปี บูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ณ หอฉันคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
...อ่านต่อ
กิจกรรมวันสามเณรแห่งโลก สาธุชนผู้ใจบุญ ถวายกำลังใจ ของขวัญ และทุนการศึกษา แก่ สามเณรวัดพระธรรมกาย กว่า 350 รูป วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง