พิธีตักบาตร งานบุญอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะ" ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามมติมหาเถรสมาคม โดยคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ ๙๗ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่ญาติพี่น้อง และบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
 เริ่มโดยประธานฆราวาส กัลยาณมิตร ณัฐสิรี มนต์ณัฐกานต์ ตัวแทนพระครูบาไชยบูลย์ ธัมมชโย และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย สาธุชนผุ้มีบุญทุกท่าน 
...อ่านต่อ
พิธีสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก วันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามสอบ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระ พระเถระ ครั้งที่ ๒๕ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดโดย พระภิกษุรุ่น ๒๗ เพชรน้ำเอก
...อ่านต่อ
สำนักกัลยาณมิตรสากล สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑๔๘ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๑๓ วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง  จังหวัดยะลา
...อ่านต่อ
สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักบุคคลกลาง และสำนักสื่อสารองค์กร สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๑,๘๑๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ เนื่องในวันลอยกระทง วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีลอยกระทงธรรมและจุดโคมประทีป ณ พุทธอุทยานนานาชาติ โพนพิสัย จ.หนองคาย วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีลอยกระทงธรรม ณ สระเศรษฐีทะเลบุญ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เนื่องในวันลอยกระทง วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒  วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีกรานกฐิน ของคณะสงฆ์ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในวันทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ในวันทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี ปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์เบญจธรรม ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
...อ่านต่อ
วัดภาวนาปีนัง ได้จัดให้มีพิธีทอดกฐิน และตักบาตรพระจำนวน 100  รูป ณ ซันชายพลาซ่า ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงเชียงใหม่
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี ปรับปรุงระบบน้ำและปรับภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติธรรม ณ แผ่นดินทอง พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง