รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการทำความเพียร

นิทานชาดก : ปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการทำความเพียร หน้า 2 จบ

หน้า 2 จบ

ปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร
ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการทำความเพียร

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

 

นิทานชาดกเรื่อง ปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการทำความเพียร

นิทานชาดกเรื่อง ปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการทำความเพียร

นิทานชาดกเรื่อง ปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการทำความเพียร

นิทานชาดกเรื่อง ปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการทำความเพียร

นิทานชาดกเรื่อง ปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการทำความเพียร

นิทานชาดกเรื่อง ปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการทำความเพียร

นิทานชาดกเรื่อง ปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการทำความเพียร

นิทานชาดกเรื่อง ปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการทำความเพียร

 

จบ

 


Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.

ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ  

 

ปัญจาวุธชาดก

 

:: สาเหตุที่ตรัสชาดก ::

.....ในสมัยพุทธกาล ขณะเมื่อพระบรมศาสดาประทับ ณ เชตวันมหาวิหาร ทรงทราบว่า ในเวลานั้นมีภิกษุรูปหนึ่ง มีนิสัยเกียจคร้านในการศึกษาและปฏิบัติธรรมครองเพศสมณะอยู่ไปวันหนึ่งๆ พระพุทธองค์จึงทรงเรียกพระภิกษุรูปนั้นมาสอบถาม เมื่อทรงทราบแล้วจึงทรงตักเตือนว่า “ ดูก่อนภิกษุ แม้ในกาลก่อน บัณฑิตทั้งหลายกระทำความเพียรในที่ที่ควรประกอบความเพียร ก็ยังบรรลุถึงราชสมบัติได้” แล้วทรงระลึกชาติแต่หนหลังของพระองค์เอง แล้วตรัสเล่า ปัญจาวุธชาดก

 

:: ข้อคิดจากชาดก ::

....๑ . การทำความเพียรอย่างไม่ลดละ ทำให้เกิดอำนาจในตัวได้ ถึงเป็นคนธรรมดา ไม่มีอำนาจราชศักดิ์ ก็ยังเป็นที่ครั่นคร้ามของคนทั่วไป แม้อันธพาลก็ยังลังเล ไม่กล้ารุกราน เพราะอัศจรรย์ในพลังจิตที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของผู้นั้น

.... ๒. ขึ้นชื่อว่า คน ย่อมกลัวตายด้วยกันทั้งนั้น แต่เมื่อถึงคราวจะตาย คนบางพวกกลับไม่หวาดหวั่น คนพวกนี้ คือ ผู้ที่ฝึกสมาธิอย่างช่ำชอง ตัดสินใจสละชีวิตเพื่อบำเพ็ญเพียร เพื่อเข้าถึงนิพพานมาตั้งแต่ต้น ดังนั้น จึงมีความเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นว่า แม้ถึงตาย บุญที่ทำไว้ดีแล้ว ย่อมทำให้ไปเกิดในที่ดี จึงไม่เสียดายชีวิตเลย

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล