รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกมนต์วิเศษ เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร

นิทานชาดก : มนต์วิเศษ เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร หน้า 4 จบ

หน้า 4

มนต์วิเศษ 

เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

 

นิทานชาดก เรื่อง มนต์วิเศษ  เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง

นิทานชาดก เรื่อง มนต์วิเศษ  เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง

นิทานชาดก เรื่อง มนต์วิเศษ  เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง

นิทานชาดก เรื่อง มนต์วิเศษ  เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง

นิทานชาดก เรื่อง มนต์วิเศษ  เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง

นิทานชาดก เรื่อง มนต์วิเศษ  เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง

นิทานชาดก เรื่อง มนต์วิเศษ  เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง

นิทานชาดก เรื่อง มนต์วิเศษ  เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง

นิทานชาดก เรื่อง มนต์วิเศษ  เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง

นิทานชาดก เรื่อง มนต์วิเศษ  เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง

นิทานชาดก เรื่อง มนต์วิเศษ  เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง

นิทานชาดก เรื่อง มนต์วิเศษ  เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง

    
จบ

    
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ  
Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.

    


เรื่องพระจูฬปันถกเถระ


:: สาเหตุที่ตรัส ::
.… ในสมัยพุทธกาล มีธิดาเศรษฐีผู้หนึ่ง ในกรุงราชคฤห์ ลอบได้เสียกับทาสชายในบ้าน แล้วพากันหนีไป ต่อมานางมีบุตรชาย ๒ คน คนโตชื่อว่า มหาปันถก และคนน้องชื่อจูฬปันถก พอเด็กน้อยโตขึ้นถามถึงญาติพี่น้อง มารดาเล่าเรื่องตายายให้ฟัง เด็กน้อยรบเร้าอยากให้ไปหาอยู่บ่อยๆ สองสามีภรรยาจึงพาครอบครัวไปยังเมืองราชคฤห์ แต่บิดามารดาไม่ยอมรับสามีภรรยาแต่ได้ขอหลานไปเลี้ยงไว้ 

.....เด็กทั้งสองอยู่กับตายายจนเจริญวัยขึ้น มหาปันถก ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาจึงออกบวช ต่อมาได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ จึงนึกถึงน้องชายแล้วพามาบวชด้วย แต่พระน้องชายเป็นคนปัญญาทึบ แม้ให้ท่องคาถาสั้นๆ เพียง ๑ บท ถึง ๔ เดือนก็ท่องไม่ได้ พระพี่ชายจึงไล่ให้สึกเสีย ทำให้พระจูฬปันถกมีความเสียใจมาก 

.....สมัยนั้น พระมหาปันถกรับหน้าที่เป็น ภัตตุเทศก์ เมื่อหมอชีวกโกมารภัจจ์นิมนต์พระบรมศาสดาและพระภิกษุทั้งหลายไปฉันภัตตาหารที่บ้าน พระมหาปันถกรับนิมนต์ไว้หมด เว้นแต่พระจูฬปันถกรูปเดียว ทำให้พระจูฬปันถกน้อยใจคิดอยากจะสึก เช้าวันนั้น พระบรมศาสดาทรงสอดข่ายพระญาณ จึงเสด็จไปโปรดพระจูฬปันถก โดยประทานผ้าขาวบริสุทธิ์ผืนหนึ่งให้ไว้ ตรัสให้ลูบคลำผ้าผืนนั้น พร้อมบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆ แล้วเสด็จไปบ้านหมอชีวก ฝ่ายพระจูฬปันถกลูบคลำผ้าไปเรื่อยๆ จนเห็นผ้าหมองคล้ำ จึงเกิดความสลดใจ แล้วพิจารณาธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ ณ ที่นั้นเอง

.....ที่บ้านหมอชีวก พระบรมศาสดามิได้กระทำอนุโมทนา ตรัสว่า ในวัดยังมีพระภิกษุเหลืออยู่รูปหนึ่ง หมอชีวกจึงส่งคนไปดู ปรากฏว่าคนรับใช้เห็นพระภิกษุพันรูปเต็มวัดไปหมด ที่พระจูฬปันถกเนรมิตไว้ด้วยฤทธิ์ คนรับใช้วิ่งกลับไปบอกหมอชีวก พระบรมศาสดาจึงรับสั่งว่า ให้เรียกชื่อดังๆ หากรูปไหนขานรับขึ้นก่อนให้จับมือพระรูปนั้นไว้ แล้วพามายังที่นิมนต์ คนรับใช้ก็ทำตาม เมื่อพระจูฬปันถกมาถึงแล้วได้รับภัตตาหารพร้อมทั้งอนุโมทนา 

.....วันรุ่งขึ้น พระภิกษุต่างพากันสรรเสริญพระคุณของพระบรมศาสดา ครั้นพระพุทธองค์ทรงทราบความแล้ว ได้ตรัสว่า พระจูฬปันถกไม่ได้มีปัญญาทึบเฉพาะในชาตินี้ ในอดีตก็เคยเป็นผู้มีปัญญาทึบมาแล้ว และพระองค์ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของพระจูฬปันถกเฉพาะในชาตินี้ แต่เคยเป็นที่พึ่งมาแล้วในอดีตเช่นกัน ต่างกันที่ในอดีตทำให้เป็นเจ้าของโลกิยทรัพย์ แต่ในชาตินี้ทำให้เป็นเจ้าของโลกุตรทรัพย์ จากนั้นทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่า ดังนี้ 

 


:: ข้อคิดจากชาดก ::

.....๑. ความขยันหมั่นเพียรย่อมทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ

.....๒. คนเป็นผู้นำ ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

.....๓. คนที่มีความกตัญญูกตเวที ชีวิตจะมีแต่ความเจริญ
 

มนต์วิเศษ เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร

วีดีโอนิทานชาดกเรื่องมนต์วิเศษ

พระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร

 

 

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล