รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกพญาวานรกับจระเข้ วานรินทชาดก ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด

นิทานชาดก : Vanarindha Jakarta The story about the ready wif of saving one's own skin

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง

พญาวานรกับจระเข้ 

Vanarindha Jakarta 
 

วานรินทชาดก  ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด

The story about the ready wif of saving one"s own skin

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง พญาวานรกับจระเข้  Vanarindha Jakarta   วานรินทชาดก  ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด The story about the ready wif of saving one"s own skin

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง พญาวานรกับจระเข้  Vanarindha Jakarta   วานรินทชาดก  ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด The story about the ready wif of saving one"s own skin

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง พญาวานรกับจระเข้  Vanarindha Jakarta   วานรินทชาดก  ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด The story about the ready wif of saving one"s own skin

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง พญาวานรกับจระเข้  Vanarindha Jakarta   วานรินทชาดก  ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด The story about the ready wif of saving one"s own skin

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง พญาวานรกับจระเข้  Vanarindha Jakarta   วานรินทชาดก  ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด The story about the ready wif of saving one"s own skin

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง พญาวานรกับจระเข้  Vanarindha Jakarta   วานรินทชาดก  ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด The story about the ready wif of saving one"s own skin

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง พญาวานรกับจระเข้  Vanarindha Jakarta   วานรินทชาดก  ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด The story about the ready wif of saving one"s own skin

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง พญาวานรกับจระเข้  Vanarindha Jakarta   วานรินทชาดก  ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด The story about the ready wif of saving one"s own skin

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง พญาวานรกับจระเข้  Vanarindha Jakarta   วานรินทชาดก  ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด The story about the ready wif of saving one"s own skin

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง พญาวานรกับจระเข้  Vanarindha Jakarta   วานรินทชาดก  ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด The story about the ready wif of saving one"s own skin

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง พญาวานรกับจระเข้  Vanarindha Jakarta   วานรินทชาดก  ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด The story about the ready wif of saving one"s own skin

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง พญาวานรกับจระเข้  Vanarindha Jakarta   วานรินทชาดก  ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด The story about the ready wif of saving one"s own skin

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง พญาวานรกับจระเข้  Vanarindha Jakarta   วานรินทชาดก  ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด The story about the ready wif of saving one"s own skin

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง พญาวานรกับจระเข้  Vanarindha Jakarta   วานรินทชาดก  ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด The story about the ready wif of saving one"s own skin

The End

The reference of this story: The Jataka Book written by Phra Bhavanaviriyakhun.

Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.
 

 

Vanarindha Jakarta

 

:: The motive of the Lord Buddha’s recollection of this story can be detailed as follows: ::

.....In the time of the Lord Buddha, from the day of His Enlightenment, the Lord accompanied with the Noble Disciples traveled far and wide to teach people across the sub continence, resulting in the rise of faith among the multitude and the forming of the Four Buddhist Congregations in a huge numbers.

..... At the mean time, a jealous monk named Devadatta had harboured a grudge against the Lord for years. He had been trying in every possible way to undermine the faith of people with the Lord Buddha. Every time of learning Devadatta’s evil scheme to harm to the Lord, all the non-enlightened monks felt anxious and volunteered to go out their ways to protect the Lord’s safety.

..... Despise of the Lord Buddha’s words of pacification and His prohibition given to the monks on hindering Devadatta’s attempt, the worried monks still carried the topic of conversation here and there.  The Lord Buddha acknowledged the monks’ concern so did He proceeding to the monks’ meeting hall and sat on the Buddha’s seat amid the congregation of monks.  The Lord kindly employed the Knowledge of Recollection to check on the previous life time of His own and revealing the story of the Vanarindha Jakarta as described above.

 

:: The inspirations drawn from the story of this Jataka ::
 

.....1 . We should train ourselves to have a skill of observance because the observant quality will enable us to easily notice the untoward thing which it can turn to become harmful.  Once knowing we can set up the prevention in advance or manage to save our life from harm in case of already being in the risky circumstance.

.....2 . We should train ourselves to possess the Four Foundation Virtues which help reinforcing and accelerating the advancement of meditating results: truthfulness, adjustment, tolerance and generosity.

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล