วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ที่สำคัญที่สุดการหล่อรูป เหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำนั้น ยังเป็นการใช้วัตถุธาตุที่สูงค่ายิ่ง......อ่านต่อ
" เนื่องจากพระพุทธศาสนา ถือกำเนิดในประเทศอินเดีย และได้แผ่ขยายเป็นประทีปธรรม ......อ่านต่อ
มหาชนนับหลายหมื่นคน เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของ ความตั้งใจที่จะตอบแทน พระเดชพระคุณหลวงปู่......อ่านต่อ
เมื่อ๘๘ปีที่ผ่านมาเราจะไม่เข้าใจวิธีการเจริญภาวนา ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานและไม่เข้าใจคำว่า " อกาลิโก "......อ่านต่อ
เสียงสาธุ ซึ่งเป็นเสียงแห่งมหาปิติที่อยู่ภายในดวงใจ ของชาวพุทธก็ดังกึกก้อง.....อ่านต่อ
นับจากชาติที่ได้แผ้วถาง ที่พระเจดีย์มา ก็ไม่รู้จักทุคติอีกเลย ท่องเที่ยวเกิดอยู่ใน ๒ ภพ. .....อ่านต่อ
" ขอให้เราได้บรรลุธรรม ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ ของเราได้บรรลุได้ง่าย อย่าลำบากเลย " ......อ่านต่อ
ไม่มีใครคาดเดา หรือทราบล่วงหน้าได้ว่า บุคคลผู้เป็นมงคลแก่โลกอย่างยิ่ง ได้มาอุบัติขึ้นในแผ่นดินไทยของเราแล้ว ......อ่านต่อ
จำเอาไว้ก็แล้วกันว่าชาวพุทธที่ดี หรือคนที่มีพระพุทธศาสนา อยู่ในหัวใจ ต้องมีลักษณะ.......อ่านต่อ
ปู่ย่าตาทวดของเราก็เลยทำทางไว้ให้ทางหนึ่ง ซึ่งต้องบอกว่า ท่านฉลาดจริงๆ คือ ท่านฝึกลูก ฝึกหลาน.......อ่านต่อ
จึงต่างกับการฆ่าตัวตายของมนุษย์ทั้งหลายอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์ที่ฆ่าตัวตาย .......อ่านต่อ
ในสหราชอาณาจักรกว่าสามร้อยคนเดินทางมาร่วมพิธี และได้รับการสนใจ อย่างกว้างขวาง.......อ่านต่อ
โครงการกฐินตก มีจุดเริ่มต้นจากเหตุ ที่วัดยากจนในเพชรบูรณ์มีจำนวนมาก สร้างขึ้นมาแล้วแม้แต่กุฏิจะอยู่ยังไม่มี.....อ่านต่อ
ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ยอมรับ อย่างโดดเด่น ทำให้เขาก้าวมา ยืนตระหง่านอยู่ในหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ.....อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล