วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีทอดผ้าป่าถวายที่ดิน สร้างพุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย

ทบทวนบุญ

เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

 


 

พิธีทอดผ้าป่าถวายที่ดิน

สร้างพุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย

          "แม่น้ำโขง" ที่ไหลผ่านพื้นที่ ๖ ประเทศของทวีปเอเชีย คือ จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม นอกจากจะก่อเกิดเอกลักษณ์ ทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากมายแล้ว ยังก่อเกิดอารยธรรมแห่งมนุษย์ชาติ หลายช่วงยุคสมัยนานนับพันปี และโยงใยไปสู่การเกิดประเพณีวัฒนธรรม และพิธีกรรมความเชื่อต่างๆ ตลอดสองฝั่งสายน้ำที่ยาวไกล

 


          ในส่วนของประเทศไทยแม่น้ำโขงไหลขนาบแนวพรมแดนไทย-ลาว เป็นระยะทางยาว ๘๕๐ กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ ๖ จังหวัดของภาคอีสาน อย่างไร ก็ตาม แม้แม่น้ำโขงจะไหลผ่านหลายร้อยหลายพันหมู่บ้าน แต่มีอยู่ช่วงเดียวที่อัศจรรย์ที่สุดในโลก นั่นคือ ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพราะที่นั่นเป็นดินแดน ที่มีปรากฏการณ์ลูกไฟอัศจรรย์กลางลำน้ำโขงในคืน วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวันออกพรรษา ของทุกปี ซึ่งเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณว่า ดวงไฟงดงาม เหล่านี้ คือ การถวายประทีปเป็นพุทธบูชาของเหล่า พญานาค

 

 

 


        ในวันออกพรรษาปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ชาวพุทธริมสองฝั่งโขงหลายพันคน พร้อมใจกันไปร่วมพิธีทอดผ้าป่าถวายที่ดินและ จุดประทีปโคมไฟ ลอยโคมธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พุทธอุทยานนานาชาติ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  ถึงแม้จะมีผู้แสดงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ว่าเป็นการรวมตัวของแก๊สโดยมีปัจจัยอื่นเสริม แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อถือ เพราะปรากฏการณ์นี้พบ เห็นสืบต่อกันมานานหลายชั่วอายุคน และกลายเป็น สิ่งเร้นลับในลำน้ำสายนี้ ที่ท้าทายให้ผู้คนทั้งหลายมา พิสูจน์ตราบกระทั่งปัจจุบัน

          พุทธอุทยานนานาชาติซึ่งเป็นสถานที่จัดงานนี้ มีเนื้อที่เกือบ ๓๐๐ ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและ ถนนทางหลวงแผ่นดินสายหนองคาย-บึงกาฬ อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พุทธอุทยานนานาชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา, เป็นศูนย์รวมใจของ ชาวพุทธทั่วโลก, เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าและ เผยแผ่พระพุทธศาสนา, เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติธรรม และประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ทั้งของประชาชนชาวไทยและในระดับนานาชาติ และยังเป็นพุทธานุสรณียสถาน สืบสานตำนานบั้งไฟพญานาค ให้ชาวโลกทั้งหลายได้เดินทางมาศึกษา พุทธอุทยานนานาชาติจึงนับ เป็นแผ่นดินทางประวัติศาสตร์ ที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

          พิธีทอดผ้าป่าในวันนี้ มีประธานในพิธี คือ กัลฯสมศักดิ์ และกัลฯอนงค์วรรณ เทพสุทิน พิธีทอดผ้าป่าเริ่มต้นด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นเป็นพิธีถวายที่ดินและถวายผ้าป่าเป็นพุทธบูชา เพื่อสร้างปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ เมื่อทอดผ้าป่าเสร็จแล้ว สาธุชนผู้มีบุญรับแผ่นทองจากคณะสงฆ์ เพื่อนำไปปิดที่ดวงแก้ว ซึ่งจะนำไปประดิษฐานภายในปทุมรัตน์เจดีย์ เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          ส่วนภาคค่ำมีพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรก และโปรยรัตนชาติเพื่อสร้างปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ โดยได้รับเกียรติจากกัลฯสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็ม และโปรยรัตนชาติ หลังจากนั้น กัลฯสมศักดิ์ และกัลฯอนงค์วรรณ เทพสุทิน นำกล่าวคำถวายประทีป เป็นพุทธบูชา

          เมื่อส่งมอบความสว่างของดวงประทีปต่อ ๆ กันไปแล้ว เปลวแสงแห่งความสว่างไสวก็ถูกจุดขึ้นทีละดวงจนเต็มพื้นที่ ข่มรังสีของดวงจันทร์และดวงดาวให้ด้อยแสงลงไปถนัดตา และเมื่อโคมธรรมล่องลอยขึ้นสู่ฟากฟ้า ดวงใจทุกดวงก็ใสสว่าง สงบเย็น และเปี่ยมด้วยปีติ

          พิธีทอดผ้าป่าถวายที่ดินสร้างพุทธอุทยานนานาชาติ ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย มีผู้คนจากประเทศ ไทยและลาวหลั่งไหลไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งมิเพียงสะท้อนถึงความเลื่อมใส ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของชาวพุทธสองฟากฝั่งไทย-ลาวเท่านั้น แต่ยังจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามให้ยืนยาวสืบไปอีกด้วย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 122 เดือนธันวาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร