วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ขั้นตอน การปลูกดาวรวย

สัมภาษณ์พิเศษ

เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงค์

 

 

ขั้นตอน
การปลูกดาวรวย

 

          ขั้นตอนการปลูก และการใส่ปุ๋ยต้นดาวรวยมีหลายสูตร ซึ่งแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกัน แต่จะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดิน สิ่งแวดล้อม อากาศ และสายพันธุ์ของต้นดาวรวย แต่ขั้นตอนที่จะนำมาอธิบายไว้ในที่นี้ เป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวก เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำไร่
ดาวรวยมาก่อน...

 


         นำเมล็ดหยอดลงในถาดเพาะเมล็ด ที่ใส่ดินสำหรับเพาะเมล็ดไว้แล้ว โดยหยอด ๑ เมล็ดต่อ ๑ หลุม จากนั้นให้รดน้ำ และวางถาดเพาะในที่ที่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงแบบรำไร โดยให้รดน้ำวันละ ๑ ครั้ง ตอนเช้าขั้นตอนที่ ๑ เพาะต้นกล้า

 


         หลังจากวันเพาะต้นกล้า ๑๕-๒๐ วัน ต้นอ่อนจะมี ใบเลี้ยงงอกออกมาแล้วประมาณ ๒-๓ คู่ ให้ย้ายต้นกล้า ลงแปลง กระถาง หรือถุงใส่ดินที่เตรียมไว้ จากนั้นให้รดน้ำ เช้า-เย็น อย่าให้น้ำขังแฉะ เพราะต้นดาวรวยชอบความชุ่มชื้น แต่ไม่ชอบแฉะขั้นตอนที่ ๒ นำต้นกล้าลงแปลง

 


         หลังจากย้ายต้นกล้าลงแปลงไปประมาณ ๗-๑๐ วัน ต้นดาวรวยจะแตกใบอีกประมาณ ๕-๖ คู่ ซึ่งในช่วงนี้ ให้เด็ดยอดอ่อนต้นดาวรวยที่อยู่บนสุดออก ซึ่งการเด็ดยอด ต้นอ่อนนี้ เป็นการทำให้ตาของต้นอ่อนหลุดไป เพื่อให้ ต้นดาวรวยแตกแขนง มีกิ่งก้านสาขาเกิดผลผลิตออกดอก ได้มากขึ้นขั้นตอนที่ ๓ การปลิดยอด หรือเด็ดยอด

 

 


         หลังจากนำต้นกล้าดาวรวยลงแปลงแล้ว ให้พ่นปุ๋ยน้ำติดต่อกัน ๒ ครั้ง โดยใช้สูตร ๔๖-๐-๐ ซึ่งเป็นสูตรที่เหมาะกับฤดูหนาว โดยใช้อัตราส่วน ๑ กิโลกรัม/น้ำ ๑๐๐ ลิตร และหลังจากพ่นปุ๋ยน้ำครั้งแรกประมาณ ๗-๑๐ วัน ก็ให้พ่นปุ๋ยน้ำครั้งที่ ๒ ด้วยอัตราส่วนเดิมขั้นตอนที่ ๔ ใส่ปุ๋ย

         หลังจากให้ปุ๋ยน้ำผ่านไป ๕-๑๐ วัน ก็ให้เปลี่ยนมาให้ปุ๋ยเม็ดสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ในปริมาณ ๒๐-๒๕ กรัมต่อต้น คือ ใช้ช้อนตักโรยรอบพุ่มต้น ห่างจากลำต้นประมาณ ๔ นิ้ว และหลังจากนั้นเมื่อต้นดาวรวยมีอายุประมาณ ๕๕-๖๕ วัน ซึ่งเป็นช่วงของการออกดอก ควรใส่ปุ๋ยสูตร ๑๓-๑๓-๒๑ ปริมาณ ๒๐-๒๕ กรัมต่อต้น (หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีให้รดน้ำจนชุ่มทุกครั้ง)


 

ขั้นตอนที่ ๕ วิธีตัดดอก

         หลังจากย้ายต้นกล้าลงแปลงได้ประมาณ ๖๐-๖๕ วัน ต้นดาวรวยจะออกดอกได้สมบูรณ์เต็มที่ ซึ่งลักษณะดอกที่เจริญเต็มที่จะมีขนาดใหญ่ กลีบดอกแน่น สามารถตัดได้ ซึ่งในการตัดนั้น นิยมตัดตอนเช้า โดยตัดบริเวณใต้ใบเลี้ยงคู่แรก ซึ่งการตัดวิธีนี้ จะทำให้ดอกอยู่ได้ทนนาน

 


         เมื่อตัดดอกแล้วให้นำมาผึ่งลมจนแห้ง อาจใช้พัดลม ช่วยเป่า แต่อย่าตากแดดเด็ดขาด ในกรณีที่ดอกเปียกน้ำมากและมีปริมาณดอกจำนวนมาก ให้นำไปใส่ตระกร้าเข้าเครื่องสลัดน้ำออก แล้วค่อยเอามาแผ่ผึ่งพัดลมให้แห้ง หลังจาก แห้งแล้ว ให้นำลงถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้เรียบร้อย เก็บเข้าตู้เย็นอุณหภูมิ ๖-๘ องศาเซลเซียส (อุณหภูมิเดียวกับ การแช่ผักในตู้เย็น)ขั้นตอนที่ ๖ วิธีเก็บรักษาดอกดาวรวย

 


         ให้นำดอกดาวรวยมาเด็ดกลีบให้เรียบร้อย แล้วนำใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงแช่ตู้เย็นเอาไว้ เพื่อนำออกไปโปรยในวันรุ่งขึ้นขั้นตอนที่ ๗ สิ่งที่ต้องทำก่อนนำไปโปรย ๑ วัน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 122 เดือนธันวาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร