วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 79 พฤษภาคม ปี2552

ฉบับที่ 79 พฤษภาคม ปี2552
คำว่าสันโดษ แปลว่าพอใจในสิ่งที่ควรมี ควรได้ อะไรไม่ควรมี ไม่ควรได้ ก็อย่าไปพอใจ แต่ถ้าตัวเขามีความรู้ มีความสามารถ มีความดี พอที่จะได้อะไรในทางที่ถูกที่ควร พอจะรวยได้เท่าไรๆ พุทธองค์ไม่ได้ทรงห้ามหรอก แต่ว่าความเข้าใจผิดตรงนี้แหละ ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าวัด ......อ่านต่อ
โลกภายนอกนั้นเคลื่อนไหวไปตามยุคสมัย แต่โลกภายในแท้จริงนั้นหยุดนิ่งคงที่ หากใครหลงใหลใฝ่ฝันคิดจะตามให้ทันโลก ด้วยการติดตามข้อมูลข่าวสาร ตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ ......อ่านต่อ
..ให้พวกเราชาวพุทธทุกคนภูมิใจเถิดที่เกิดมาเป็นชาวพุทธ นับถือพระพุทธศาสนา มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง แล้วตั้งใจเอา วันวิสาขบูชาเป็นจุด เริ่มต้นของเราให้เราป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบ.. ในมุมมองของนักสร้างบารมี เป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วว่า วันวิสาขบูชา คือ วันที่เรามาระลึกนึกถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเป็นวันที่พระองค์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญเดือน ๖ อาตมาอยากจะฝากข้อคิดถึงความประเสริฐสูงส่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของชาวพุทธ มองในแง่ ทั่วไปที่ชาวโลกแม้จะนับถือศาสนาอื่นก็สามารถไตร่ตรองแล้วยอมรับได้ว่า ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นงดงามมาก ......อ่านต่อ
"การบวชŽ" นับเป็นกุศโลบายอันยอดเยี่ยมในการปลูกฝังศีลธรรมลงในจิตใจของกุลบุตร ......อ่านต่อ
การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด จะกระทำมโนปณิธานในการรื้อขนสรรพสัตว์ ให้หลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารได้อย่างตลอดรอดฝั่งตามที่ตั้งใจไว้ ......อ่านต่อ
หากจะกล่าวว่า การสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ คือ ตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกหน้าหนึ่งของมวลมนุษยชาติก็คง จะไม่ผิดนัก เพราะเจติยสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จักเป็นสถานที่นำมา ซึ่งสันติสุขอันแท้จริงแก่มวลมนุษย์และ ก่อเกิดสันติภาพที่แท้จริงแก่โลก ทั้งใบ กว่า ๑๔ ปี ที่นักสร้างบารมีผู้มีศรัทธาอันสว่างไสวในดวงจิต ได้ร่วมแรงร่วม ใจกันสถาปนา ให้บังเกิดขึ้น ตลอดระยะ เวลาแห่งการสถาปนา ระหว่างทางจากจุดเริ่มต้นที่เดินมาสู่วัน ประกาศชัยชนะ สร้างองค์พระปิดเจดีย์ในวันนี้ มิใช่เพียงศาสนวัตถุ คือ เจดีย์องค์สำคัญได้อุบัติขึ้น แต่ยังก่อเกิดคนดีเพิ่มขึ้นในโลกนับแสน..นับล้านคน ......อ่านต่อ
เขาได้ฝึกสมาธิ แล้วชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป......อ่านต่อ
คุณพ่อของลูกอายุ ๗๗ ปี คุณพ่อเป็นคน ง่าย ๆ สบาย ๆ เป็นคนตรงยิ่งกว่าไม้บรรทัด ท่าน เป็นคนจิตใจดี ไม่เคยคิดร้ายหรือว่าร้ายใครเลย อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรัก (ทั้ง ๆ ที่หน้าตาเฉย ๆ ไม่ค่อยยิ้ม) ......อ่านต่อ
คำถามประเภทนี้คล้ายๆ กับคำถามว่า เสื้อกับกางเกงอะไรสำคัญกว่ากัน ซึ่งความจริงแล้วสำคัญด้วยกันทั้งคู่ คุณใส่เสื้อแต่ไม่ได้นุ่งกางเกง ยุ่งเหมือนกัน นุ่งกางเกงไม่ใส่เสื้อ ยุ่งอีกเหมือนกัน โดยรวมก็คือ ในเรื่องของ การทำบุญกับวัด หรือการสร้างวัด และเรื่องของการสังคมสงเคราะห์ หรือทำบุญทำทานกับคน ๒ อย่างนี้ต้องทำคู่กันไป เพราะโรงเรียน คือ สถานที่ที่สอนให้คนเราฉลาดในเรื่องเทคโนโลยีด้านวัตถุ หรือฉลาดในเรื่องของ การทำมาหากิน วัดสอนเรื่องความฉลาดในด้านจิตใจ หรือฉลาดในด้านเทคโนโลยีทางใจ ส่วนโรงพยาบาลมีไว้สำหรับ รักษาทางกายเป็นหลัก วัดก็มีหน้าที่คล้ายๆ โรงพยาบาล คือรักษาโรค แต่เป็นโรคทางใจ ......อ่านต่อ
โอวาทแก่นาคธรรมทายาท : บัดนี้เธอทั้งหลายได้น้อมนำผ้ากาสาวพัสตร์เข้ามา ในที่ชุมนุมนี้ ต่อหน้าพระสงฆ์ พระอุปัชฌาย์ เปล่งวาจาขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา การบวชในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ถือว่าเป็นโครงการบวชพร้อมกันมากที่สุดในโลก เธอทั้งหลายเป็นหนึ่งในแสนนั้น เท่ากับว่าได้มีส่วนในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญระดับโลก ......อ่านต่อ
เรื่องใดใหญ่ที่สุดในชีวิต ? ผมตั้งคำถามนี้คงเพราะผมได้รับเอกสารฝากมาถวายหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ......อ่านต่อ
การสร้างบารมีเป็นทีมใหญ่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนั้น จำเป็นต้องอาศัยกำลังบุญบารมีที่พิเศษ ต้องมีบุญใหญ่ที่ทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ ไม่มีใครล้ำหน้า ไม่มีใครล้าหลัง ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล