วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันคล้ายวันเกิด พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ.๙

 

วันคล้ายวันเกิด
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

        ใบไม้หมื่นแสนร่วงหล่น ชีวิตคนต่างล่วงโรยรา” นับเป็นคำนิยามที่ทำให้ฉุกคิดถึงความไม่จีรังของสังขารทั้งหลาย ว่าเป็นดั่งดอกไม้ใบหญ้าที่เกิดขึ้นชั่วเวลากระชั้นสั้น เพียงไม่นานก็ถูกกาลเวลาและสายลมปลิดปลิวร่วงหล่นไป แต่มีบุคคลอันพิเศษจำเพาะบางคนที่แม้กาลเวลาจะดื่มกินชีวิตสังขารไป แต่ความดีและความรู้อันประเสริฐที่ท่านตกทอดไว้ ยังคงทำให้ผู้คนจดจำท่านได้มิลืมเลือน ซึ่งสำหรับพวกเราแล้ว บุคคลท่านนั้นก็คือ “พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายหรือพระผู้ปราบมาร” นั่นเอง


       วันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ เป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ทางวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จึงได้จัดงานบุญต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านได้ตักตวงสั่งสมบุญกันอย่างเบิกบานบุญบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นพิธีตักบาตร พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ ๔/๖๒ พิธีจุดแสงทิพย์ รวีสวรรค์ พิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่น พิธีจุดประทีป ๒๐,๐๐๐ ดวง เพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และพระมงคลเทพมุนี พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๑,๖๘๐,๐๐๐,๑๓๕ จบ เป็นต้น ซึ่งสำหรับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายในทะเลทุกข์อันไร้ขอบเขตนี้ จำต้องสั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่องและระลึกถึงบุญอยู่เนือง ๆ เพราะทุกชีวิตจะประสบความสุขความสำเร็จในโลกนี้และโลกหน้าได้ ล้วนต้องอาศัยบุญด้วยกันทั้งนั้นสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในขุททกนิกาย ธรรมบท ว่า

ผู้ทำบุญไว้ ย่อมเพลิดเพลินใจในโลกนี้
ตายไปแล้วก็ยังเพลิดเพลินใจในโลกหน้า
ชื่อว่าเพลิดเพลินใจในโลกทั้งสอง
เขาย่อมเพลิดเพลินใจว่า “เราได้ทำบุญไว้แล้ว”
ครั้นไปสู่สุคติ เขายิ่งเพลิดเพลินใจมากขึ้นฯ

(ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘/๒๙)


        ดังนั้น “บุญ” จึงไม่ใช่เป็นเพียงคำสั้น ๆ ที่ใช้สำหรับเรียกการทำความดีเท่านั้น แต่บุญยังมีความหมายที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้ง ที่สามารถอำนวยผลให้บุคคลธรรมดาผู้หนึ่งประสบแต่สิ่งที่เป็นความสุขความสำเร็จ เป็นพระอรหันต์ โดยที่สุดแม้กระทั่งจะสามารถตรัสรู้ธรรมเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ก็ล้วนจำต้องอาศัยบุญทั้งนั้นแล (ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๐/๑๑/๑๑๖-๑๕๔)


      โดยที่สุดนี้ ผู้เขียนและทีมงานขอตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลในกิจกรรมงานบุญทั้งหลายข้างต้น เนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี เอกบุรุษบุคคลสำคัญของโลกและจักรวาล เพราะท่านคือผู้ค้นพบและถ่ายทอดคำว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” จนตกทอดมาถึงเราท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้เป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายรู้จักและรู้หลักสำหรับออกแบบชีวิตในการเดินทางในสังสารวัฏอันยาวไกลได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร