วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

โครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
บทกลอน : ปริญดา วัฒนจึงโรจน์

 

ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป
ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคอีสาน
วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

     สักวามหาทานอันงามแสน

ดั่งดวงแดนแคว้นบุญอันไพศาล

ตักบาตรพระลือเลื่องที่เมืองกาญจน์

เพื่อเจือจานผู้คนพ้นเภทภัย

     อุทกหลากไหลอ่วมและท่วมท้น

มหาชนร่วมงานอันยิ่งใหญ่

ณ ทัตตชีโวเจดีย์ที่เกริกไกร

หลอมรวมใจซับน้ำตาด้วยการุณย์

     เสาร์ที่ห้าตุลาปีหกสอง

มือตระกองตักบาตรไปให้บุญหนุน

อาหารแห้งผ่านมือผู้มีบุญ

ร้อยใจอุ่นแห่งอาทรพี่น้องไทย

     แม้แดดแรงแสงแห่งบุญยังแรงกว่า

ด้วยศรัทธาการุณย์รักยากขานไข

ธารน้ำหลากฤๅจะสู้ธารน้ำใจ

ร่วมฤทัยให้ผู้คนพ้นภัยเอย


 


    

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร