วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๐๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

ฉบับที่ ๒๐๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
เมืองโคลนากิลตี (Clonakilty) แห่งนี้ ตั้งอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืองที่มีความเป็นระเบียบมากที่สุดของไอร์แลนด์” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐...อ่านต่อ
วันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ เป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ทางวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จึงได้จัดงานบุญต่าง ๆ มากมาย...อ่านต่อ
ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคอีสาน วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒...อ่านต่อ
ประวัติศาสตร์เเห่งการสร้างบารมีอีกหน้าหนึ่งของลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่ได้เกิดขึ้นอีกครั้งในวันออกพรรษา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย...อ่านต่อ
การลอยกระทงมีตำนานความเชื่อมากมาย ซึ่งถ้านับเฉพาะความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา การลอยกระทงนั้น ก็เป็นไปเพื่อการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบูชาพระรัตนตรัย...อ่านต่อ
พระไรอัน เขมวํโส (Ryan Burton) อดีตนักการเมือง อายุ ๒๖ ปี ชาวอเมริกัน เริ่มต้นอีกครั้งในกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ท่านได้ตัดสินใจอย่างดีที่สุดบนเส้นทางของสมณะแท้...อ่านต่อ
สวัสดีครับ พบกันในเดือนแห่งการสั่งสมบุญ มหากาลทาน สืบสานอริยประเพณี “ทอดกฐินสามัคคี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและพุทธศาสนิกชน...อ่านต่อ
ในเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ควรถือว่าเป็นวาระโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่งของศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย...อ่านต่อ
การศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เชื้อชาติ ศาสนา หรือแนวคิดที่แตกต่าง ย่อมไม่เป็นอุปสรรค ต่างได้รับผลแห่งการปฏิบัติตาม ความวิริยอุตสาหะที่มี...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องพระราหุลว่าเป็นเอตทัคคะคือเป็นผู้เลิศในด้านผู้ใคร่ในการศึกษา พระราหุลเป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะและพระนางยโสธราเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์...อ่านต่อ
ใน “มหาปรินิพพานสูตร” พระพุทธองค์ประทาน “ธรรมาทาส” (dhammādāsa) หรือ “แว่นธรรม” กล่าวคือ มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยและมีศีลอันบริสุทธิ์ที่เป็นไปเพื่อสมาธิ เพื่อให้พระพุทธสาวกพยากรณ์คติภพเบื้องหน้าของตนเอง...อ่านต่อ
คนเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิด  การที่เราจะเก่งอะไรได้นั้นต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนจากครูบาอาจารย์ที่เก่งด้วยแต่บางคนแม้ได้เรียนกับครูที่เก่งที่สุดแล้ว ก็ยังไม่เก่งสักทีเพราะเป็นคนว่ายาก สอนยาก...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ