วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 101 มีนาคม ปี2554

ฉบับที่ 101 มีนาคม ปี2554
ผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ไม่สามารถชักนำไปในทางอื่นได้ ผู้นั้นควรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า เป็นโอรสเกิดแล้วจากพระโอษฐ์ เป็นบุตรเกิดแล้วโดยธรรม อันธรรมเนรมิตแล้วเป็นธรรมทยาท ......อ่านต่อ
ณ เบื้องหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ ในวันนี้ อาจมีเพียงแท่งเสาและเครนก่อสร้างกับภาพความสำเร็จที่ยังรออยู่ในใจ.. ......อ่านต่อ
นับเป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งชีวิต ที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเกิดมาเป็นชาวพุทธจะมีโอกาสอันวิเศษ เช่นนี้ เพราะเหตุการณ์วันนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนา ......อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันแห่งความสว่างไสวในชีวิตของลูกทุก ๆ คน เป็นวันมาฆบูชามหาสมาคม วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตัวเราและชาวโลกทั้งหลาย เมื่อราว ๒,๕๐๐ กว่าปีที่ผ่านมา ......อ่านต่อ
ใจของมนุษย์ถ้าหยุดได้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ และส่งผลให้พบสิ่งมหัสจรรย์ เพระาใจที่หยุดนิ่งแล้วเป็นใจที่ทรงพลัง และมีพลานุภาพมากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้คนทั้งชีวิต ดังเรื่องเล่าในวันที่ใจหยุดนิ่งของลูกผู้หญิงหัวใจพระ อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ผู้ให้โอกาสตนเองได้ประพฤติปฏิบัติธรรม  ......อ่านต่อ
เดือนกุมภาพันธ์แม้จะเป็นเทศกาลแห่งความรักตามกระแสนิยมตะวันตกก็ตาม แต่พบว่าชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญกับวันแห่งความรักมาก อาจจะกล่าวได้ว่าหลาย ๆ คน ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์มากกว่าวันสำคัญทางศาสนาเสียอีก ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว ......อ่านต่อ
“นมัสเต” คือ คำทักทายของชาวเนปาล เหมือนคำว่า “สวัสดี” ของไทย หลายคนคงรู้จักประเทศเนปาลในฐานะดินแดนในอ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย ......อ่านต่อ
โดยทั่วไปค่านิยมของมนุษย์เรามักจะยุ่งเหยิงเกี่ยวพันอยู่กับความเจริญทางด้านวัตถุและความก้าวหน้าทางวิชาการ ที่มุ่งไปสู่ความแปลกใหม่ อยู่เรื่อย ๆ จึงมีผู้คนมากมายจากซีกโลกตะวันตก หันมาศึกษาการนั่งสมาธิเจริญภาวนา ......อ่านต่อ
วัด ไม่ว่าจะตั้งอยู่ ณ สถานที่ใด ๆ ย่อมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธทั้งที่เป็นบรรพชิต และคฤหัสถ์ หากใครเข้าไปสัมผัสถึงความร่มรื่น สะอาด สงบ ความน่าเคารพกราบไหว้ของพระรัตนตรัยทั่วบริเวณ ย่อมก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมขึ้นมาจับใจ ......อ่านต่อ
คนไข้ตั้งครรภ์ปกติมาตลอด แต่คลอดออกมามาเสียชีวิต ทำให้พ่อแม่เด็กเสียใจ แล้วพลอยโกรธมาถึงหมอ หมอจะอธิบายอย่างไร เขาถึงจะเข้าใจและสบายใจ ......อ่านต่อ
ในแต่ละยุค วิถีชีวิตของคนเราและเรื่องราวต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตามอาชีพการงานที่ทำ เช่น ในสังคมยุคเกษตรกรรม อำนาจที่เป็นใหญ่ในยุคนี้ คืออำนาจกำลังกล้ามเนื้อ ......อ่านต่อ
ผมชอบบรรยากาศยามค่ำคืนของวันมาฆบูชาที่ผ่านมา สัมผัสได้ถึงความศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลกที่พร้อมใจร่วมจุดโคมประทีปนับล้านดวงให้สว่างไสว ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล