วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ทุกวัดทั่วไทย

ตักบาตรพระล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียว

  

 

ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ทุกวัดทั่วไทย

          เดือนกุมภาพันธ์แม้จะเป็นเทศกาลแห่งความรักตามกระแสนิยมตะวันตกก็ตาม แต่พบว่าชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญกับวันแห่งความรักมาก อาจจะกล่าวได้ว่าหลาย ๆ คน ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์มากกว่าวันสำคัญทางศาสนาเสียอีก ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว วันวาเลนไทน์มีความผูกพันกับเรื่องราว วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ของคนไทยน้อยมาก จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนไทยมีค่านิยมที่ถูกต้อง ไม่ให้หลงไปตามกระแสทุนนิยมแบบสุดโต่ง ในขณะเดียวกัน ผู้ใหญ่ก็ต้องไม่ยัดเยียดกระแสสื่อต่างชาติมากเกินไป แต่ควรหันมาส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ศีลธรรมในสังคมให้มากขึ้น

  

         ดังเช่น โครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา DMC Channel เป็นประจำทุกเดือน ให้ผู้คนทั้งหลายได้ชื่นชมกับภาพงานมหากุศล ครั้งประวัติศาสตร์ ที่จัดขึ้นในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ถ่ายทอดผ่านสัญญาณเครือข่ายดาวเทียมทุกทวีป ทั่วโลก นับเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชนได้ยึดถือเป็นแนวทางสร้างความดีทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า ภาพมหากุศลที่เกิดขึ้นจะทำให้อนุชนคนรุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจและนึกหวงแหนพระพุทธศาสนาไว้ตราบนาน เท่านาน

     ดังนั้น เราชาวพุทธทุกคนต้องมาร่วมกันสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน ทุกสังคม ของประเทศ ดังเช่นการตักบาตรมหากุศลในเดือนนี้ ที่สร้างกระแสตื่นตัวในการสร้างความดีไปทั่วโลก

 
 

ตักบาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รูป

จังหวัดปทุมธานี

 


 

        เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รูป ณ ตลาดรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานสงฆ์ และมีนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ ได้นิมนต์พระภิกษุ สามเณรมาจาก ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ลพบุรี นนทบุรี และนครปฐม มาเป็นเนื้อนาบุญ นับเป็น การตักบาตรพระหมื่นรูปแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๔

  

        ภายในงานมีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีมอบอาหารช่วยเหลือคณะสงฆ์ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ พิธีมอบโล่ผู้สนับสนุนโครงการตักบาตร และพิธีถวายสังฆทาน

        การตักบาตรในครั้งนี้ ยังเป็นการรวมพลังชาวพุทธช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร ๒๘๖ วัด รวมทั้งชาวไทยพุทธ คุณครู ทหาร และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และเป็นบุญใหญ่รับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 

ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


 

        เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ณ ถนนชีกุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมสิทธินายก ที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
 

        อาหารที่ได้จากการตักบาตรครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ๗๗ จังหวัดภาคใต้ และบางส่วนจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในประเทศไทย

 

ตักบาตรพระ ๑,๓๐๐ รูป

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 


 

          เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธี ตักบาตรพระ ๑,๓๐๐ รูป ณ ถนนคนเดินเมืองปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการก่อตั้งอำเภอปาย โดยได้รับความเมตตาจากพระราชเขมากรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายนิเวศน์ พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดย ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร

  

          การจัดตักบาตรครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยการดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง และเป็นการรวมพลังพุทธบริษัท ๔ ส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ชาวไทยพุทธ ทหาร ตำรวจ และครูอาจารย์ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การความไม่สงบมากว่า ๗ ปี นอกจากนี้อาหารที่ได้จากการตักบาตรบางส่วนจะนำไปช่วยเหลือพุทธบุตรและพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล