วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๑

ฉบับที่ ๑๘๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๑
“เส้นทางพระผู้ปราบมาร” นั้น หมายถึง เส้นทางที่นำไปสู่สถานที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของพระผู้ปราบมาร...อ่านต่อ
ในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระประยูรญาติและชาวเมืองพระองค์ทรงนำขบวนธรรมยาตราของพระภิกษุมากถึง ๒๐,๐๐๐ รูป...อ่านต่อ
ชาวพุทธต่างพร้อมใจกันมาระลึกถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ในวันมาฆบูชา คือ การประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ (จาตุรงคสันนิบาต)...อ่านต่อ
เริ่มเปิดใช้สำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีรองรับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา...อ่านต่อ
คนอกตัญญูไม่รู้คุณคน เป็นบุคคลอันตรายอย่างยิ่ง ทำดีก็ไม่รู้ค่า ให้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ คอยจับผิด ใส่ร้าย จ้องทำลาย ไม่สำนึกคุณความดีผู้อื่นเลย...อ่านต่อ
การสร้างพระเจดีย์มีความสำคัญอย่างไร เหตุใดชาวพุทธในประเทศต่าง ๆจึงให้ความสำคัญต่อการสร้างเจดีย์มากอีกทั้งยังสืบต่อกันมาเป็นประเพณีทุกยุคทุกสมัย...อ่านต่อ
ความน้อยใจมักเกิดจากคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นเข้ามากระทบใจ แล้วเราก็จินตนาการขยายความคิด ขยายความวิตกกังวลออกไป...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล