วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ฉบับที่ ๑๘๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
บุรุษผู้นี้ไม่เคยที่จะย่อท้อ ไม่เคยอ่อนข้อให้อุปสรรคที่ถาโถมเข้ามา บุรุษผู้นี้จึงได้รับการขนานนามว่า “พระโพธิสัตว์” สัตว์ผู้มุ่งหวังพระโพธิญาณ...อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมกันปฏิบัติธรรมในวันคุ้มครองโลก เพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาด ชุ่มเย็นเป็นสุข และนุ่มนวลอ่อนโยน...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายจึงจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทอย่างต่อเนื่องตลอดมา ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มสร้างวัดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยมีมหาชนทั้งในและต่างประเทศผ่านการอบรม...อ่านต่อ
องค์การพุทธโลก จัดพิธีมอบรางวัลพุทธศาสนทูตแห่งโลก ครั้งที่ ๒ ณ ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑...อ่านต่อ
สำหรับในฉบับนี้ การค้นพบของนักวิจัยและสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยยิ่งเป็นสิ่งที่น่าปีติยินดีมากขึ้นไปอีก ได้แก่ การค้นพบ “คาถาธรรมกาย” เพิ่มขึ้นอีกในผืนแผ่นดินล้านนา...อ่านต่อ
ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ เรื่องโดยคุณองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
สาธุชนเดินเข้าประตูหน้าวัดพระธรรมกาย เพื่อมาร่วมงานวันมาฆบูชา ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ เมื่อ ๓๖ ปีที่ผ่านมา...อ่านต่อ
สพฺพตฺถ ปูชิโต โหติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง (ขุ.ชา.นวก. ๒๗/๕๔)...อ่านต่อ
ชาวพุทธที่แท้จริงเป็นคนมีเหตุผล ไม่ใช่คนงมงายเชื่อง่าย การที่คนใดคนหนึ่งจะเลือกใครมาเป็นศาสดาที่เคารพของตนนั้น ที่ถูกต้องแล้วเขาควรจะคำนึงถึงประวัติของศาสดานั้น ๆ เสียก่อน...อ่านต่อ
การแต่งกายของเรานั้น เป็นสิ่งที่บ่งบอกในเบื้องต้นเลยว่าตัวเราให้เกียรติหรือให้ความเคารพต่อสถานที่นั้นขนาดไหน ซึ่งการแต่งกายที่เหมาะสมต่อการไปวัดก็คือ การใส่ชุดสีขาว...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล