วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญต่างประเทศ

ข่าวบุญต่างประเทศ

พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
      เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน เริ่มกิจกรรมในภาคเช้าโดยท่านประธานสงฆ์ พระครูภาวนาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซีแอตเทิล นำสาธุชนปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาด จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล ๕ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ภาคบ่ายมีพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินพิธีถวายไทยธรรมและสลากภัต ปิดท้ายด้วยพิธีลอยกระทงเป็นพุทธบูชาด้วยความสนุกสนานบุญบันเทิง

 

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนีและพิธีลอยกระทง วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น
      เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกายกุมมะจัดพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) องค์ที่ ๘ และพิธีลอยกระทงถวายเป็นพุทธบูชา กิจกรรมวันนี้เริ่มด้วยการเจริญสมาธิภาวนาตามด้วยพิธีลอยกระทง พิธีกล่าวคำถวายดอกไม้ พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบริวารกฐิน พิธีกล่าวคำถวายทองคำ และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต จากนั้นสาธุชนน้อมนำพานทองคำและจตุปัจจัยถวายแด่ประธานสงฆ์ แล้วจึงร่วมประกอบพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ ปิดท้ายด้วยการรับน้ำพุทธมนต์จากประธานสงฆ์

 

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
      เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระ-มงคลเทพมุนี โดยเริ่มพิธีในเวลา ๐๗.๓๐ น. ตามเวลาท้องถิ่นกิจกรรมเริ่มด้วยพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน จากนั้นสาธุชนถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพล ภาคบ่ายมีพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี องค์ที่ ๘ พร้อมกับทางวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านทางช่อง DMC เสร็จพิธีแล้วร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรจากนั้นรับน้ำพุทธมนต์จากคณะสงฆ์

 

กิจกรรมธรรมปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นประถม วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์
       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมซุนเดอ เมืองสตาวังเงอร์จัดกิจกรรมเผยแผ่ธรรมปฏิบัติแก่นักเรียนชั้นประถมโรงเรียนลาซซา โดยมีพระมหาบุญมา คุตฺตปุญฺโญ เป็นผู้เทศน์สอน นำนั่งสมาธิ และนำทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในโอกาสนี้ เด็กนักเรียนรวมทั้งคณะครูและผู้ปกครองได้เรียนรู้วิถีชีวิตของพระสงฆ์ ทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ อัฐบริขาร และยังได้เรียนรู้วิธีการทำบุญของชาวพุทธ เช่น การตักบาตร การถวายไทยธรรม ฯลฯ

 

งานบุญอาทิตย์ต้นเดือน วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน
      เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกายบูโรสจัดงานบุญอาทิตย์ต้นเดือน เริ่มด้วยพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับทางวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ในเวลา ๐๓.๓๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น เสร็จพิธีบูชาข้าวพระแล้ว สาธุชนถวายปัจจัยร่วมบุญกองบุญต่าง ๆ ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีกล่าวคำถวายกองทุนเครื่องกันหนาว พิธีกล่าวคำถวายทองคำหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) องค์ที่ ๘ จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

 

ปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
      เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดงาน Holiday Meditation เพื่อร่วมใจกัน
ส่งความสุขและความปรารถนาดีไปยังเพื่อนร่วมโลกให้เลิกเบียดเบียนทำร้ายกัน และให้ทุกคนเข้าถึงสันติสุขภายในด้วยการทำสมาธิ โดยเชิญชวนชาวท้องถิ่นที่เคยไปร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดให้ไปร่วมกิจกรรม ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิพร้อมทั้งนำจุดประทีปจากนั้นจึงพร้อมใจกันแผ่เมตตาส่งความสุขสงบจากสมาธิไปยังมวลมนุษยชาติ เพื่อให้สันติภาพบังเกิดขึ้นแก่โลกใบนี้

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล