วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๕๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๙

ฉบับที่ ๑๕๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๙
ปีหน้านี้ ปีวอก เงินงอกเยอะ รวยเสียเถอะ อย่าขัดใจ นะลูกหนา กระแสบวก กระแสลบ อย่าหัวซา (นำพา) เสียเวลา รวยของเรา ทุกนาที...อ่านต่อ
ในสมัยของพระปทุมุตตรพุทธเจ้าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นเพื่อนำแสงสว่างแห่งธรรมไปจุดประกายในดวงใจของมวลมนุษยชาติ...อ่านต่อ
ตลอด ๑ ปี หรือ ๓๖๕ วัน ที่เหล่าเด็กดี V-Star ดาวแห่งความดี ได้ฝึกตัวผ่านกิจวัตร ๑๐ ประการทุกวัน...อ่านต่อ
“คลองบางนางแท่น” หรือที่เรียกกันในอดีตว่าคลองบางอีแท่น เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติชีวิตของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร...อ่านต่อ
จากที่ พระเจ้ากนิษกะ ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ ๗ ดังที่เคยกล่าวไปแล้วนั้น ก่อให้เกิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา...อ่านต่อ
ปีใหม่นี้ สำหรับยอดนักสร้างบารมี ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สภาพเศรษฐกิจหรือสังคมโลก จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือ ต้องตั้งใจสั่งสมบุญให้เข้มข้น...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรรัชกาลที่ ๘ ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกที่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ...อ่านต่อ
เอกวาดอร์เป็นประเทศเล็ก ๆ ในทวีปอเมริกาใต้ เป็นหนึ่งใน ๑๓ ประเทศในโลกที่มีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่าน คำว่า “เอกวาดอร์” มาจากภาษาสเปน “Ecuador” ที่แปลตรงตัวว่า “เส้นศูนย์สูตร”...อ่านต่อ
เนื่องในโอกาสอันเป็นสิริมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ.(สุธรรม สุธมฺโม)...อ่านต่อ
ป้ายต้อนรับสาธุชนบริเวณเลียบถนนคลองสาม เมื่อ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว...อ่านต่อ
เป็นบัณฑิตผู้ทรงธรรมไม่ได้เป็นง่าย ๆ แม้มีโอกาสทำชั่วเพื่อผู้อื่นก็ไม่ทำ...อ่านต่อ
ถ้าว่าหัดวาจาไพเราะเสียในชาตินี้ ชาติต่อ ๆ ไปวาจาของตนศักดิ์สิทธิ์ จะพูดอะไรก็สำเร็จกิจหมดทุกอย่าง...อ่านต่อ
หมวดที่ ๑ สารูป (ข้อ ๒๑-๒๖) ข้อ ๒๑-๒๒ “ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า  เราจะไม่เอามือค้ำกายไปในบ้าน-นั่งในบ้าน”...อ่านต่อ
ปัญหาการทำงานเป็นทีมไม่ค่อยเป็นทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มไม่ค่อยได้ มีรากฐานมาจากอุปนิสัยที่ปลูกฝังมาแต่เยาว์วัยของแต่ละคน...อ่านต่อ
คำว่าปลื้มเป็นคำทั่วไปที่เราใช้กันคุ้นเคยแต่ศัพท์ในพระพุทธศาสนาที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าปลื้มก็คงเป็นคำว่า...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นคุณค่าของเวลาชีวิต และทรงให้แนวทางแก่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาในการบริหารเวลา ดังนี้...อ่านต่อ
ที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของมนุษย์ คือพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งที่สามารถนำพาไปสู่ความสุข ความสำเร็จ...อ่านต่อ
ครอบครัวของลูกทำงานในแวดวงการศึกษา อาม่า (แม่ของพ่อ) เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน โดยมีน้องของอาม่าเป็นผู้บริหารกิจการ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนา...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดงาน Holiday Meditation เพื่อร่วมใจกัน...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล