วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กฐินสัมฤทธิ์ กฐินสำเร็จ

เรื่องเด่น

เรื่อง : มาตา
กฐินสัมฤทธิ์ กฐินสำเร็จ

          “กฐินสัมฤทธิ์” หมายถึง กฐินที่นำความสำเร็จมาสู่ผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้ คือเจ้าภาพกฐิน ย่อมได้รับบุญใหญ่จากการถวายผ้ากฐิน ซึ่งเป็นมหากาลทานแห่งปี บุญนี้จะนำความสุขความสำเร็จมาสู่ชีวิตทั้งในปัจจุบันและในภพชาติเบื้องหน้า ผู้รับ คือพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาส ก็จะได้รับอานิสงส์กฐินตามพุทธานุญาต ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรม
            กฐินสัมฤทธิ์เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ชื่อเดิมที่เรียกกันคือ กฐินตกค้าง

เหล่าเด็กดี V-star ร่วมกันเป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์อย่างปิติเบิดบาน

           กฐินสัมฤทธิ์เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหากฐินตกค้าง เนื่องจากที่ผ่านๆมาในแต่ละปีมีหลายร้อยวัดทั่วประเทศไม่ได้รับกฐิน และมีบางวัดไม่ได้รับกฐินมาเป็นเวลาต่อเนื่องหลายสิบปีแล้ว สภาวะเช่นนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา เพราะวัดมิอาจตั้งอยู่ได้โดย ปราศจากการเอาใจใส่ดูแลของพุทธบริษัท หากไม่มีคนเข้าไปทำนุบำรุง ก็จะกลายเป็นวัดร้างในที่สุด ไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ใหญ่ที่เคยให้ร่มเงาแก่นกกา หากขาดน้ำ ขาดแร่ธาตุ ขาดสารอาหาร นับวันก็มีแต่จะเหี่ยวแห้งเสื่อมสลายไป ภารกิจ การทอดกฐินสัมฤทธิ์จึงมีความสำคัญยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรือง และความอยู่รอดของพระพุทธศาสนา
           ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหากฐินตกค้าง อีกต่อไป พระราชภาวนาวิสุทธิ์จึงมอบภารกิจสำคัญในการช่วยกันปกป้องและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแก่บรรดาเด็กดี V-Star โดยให้ เด็ก ๆ ไปช่วยกันทำหน้าที่ทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดที่มีกฐินตกค้างทั่วประเทศ
แม้จะมีอุปสรรคมากมายสักเพียงใด เด็กดี V-Star ก็ไม่หวั่น มุ่งมั่นเดินทางไปทอดกฐินสัมฤทธิ์ให้สำเร็จ

 

           กฐินสัมฤทธิ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้นที่วัดหนองเครือตาปา จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์มอบหมายให้ ด.ญ. อริยา อ่อนบุตร อายุ ๑๒ ปี ไปทำหน้าที่เป็นประธานกฐิน

           หลังจากที่เด็กดี V-Star ทั่วประเทศร่วมใจกันทอดกฐินสัมฤทธิ์ถวายวัดต่าง ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นจำนวนหลายร้อยวัดแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราช- ภาวนาวิสุทธิ์ได้เชิญชวนให้โรงเรียน V-Star จัดทอดกฐินสัมฤทธิ์ทั่วประเทศ ณ วัดใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน ซึ่งช่วยปลุกกระแสการทำความดีครั้งยิ่งใหญ่ ส่งผลให้บรรยากาศการทอดกฐินสัมฤทธิ์ในแต่ละปีมีความคึกคักยิ่งกว่าเดิม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ มีเด็กดี V-Star นำกฐินสัมฤทธิ์ไปทอด ณ วัดต่าง ๆ ถึง ๘๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ และที่พิเศษสุดในปีนี้ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้ร่วมบุญปัจจัยกับเด็กดี V-Star ให้นำไปถวายทุกวัด และร่วมบุญผ้าไตรกฐินสัมฤทธิ์กับประธานกฐินสัมฤทธิ์ทุกคน ซึ่งสร้างความปีติยินดีแก่เด็กดี V-Star ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง


           จากการที่เด็กดี V-Star เป็นผู้นำในการทอดกฐินสัมฤทธิ์ผ่านมาได้ ๓ ปี ปัจจุบันนี้ กฐินสัมฤทธิ์มีบทบาทในการจุดประกายให้ญาติโยมหันกลับมาเห็นความสำคัญของวัดในชุมชนของตนมากขึ้น และเข้ามาช่วยกันทำนุบำรุงวัดมากยิ่งขึ้น กฐินสัมฤทธิ์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสว่างไสว เป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ที่จะทำให้วัดร้างทั้งหลายกลับกลายเป็นวัดรุ่งได้สำเร็จ ซึ่งจะส่งผลให้พระพุทธศาสนาพลิกฟื้น กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเช่นในครั้งพุทธกาล และที่สำคัญการทอดกฐินสัมฤทธิ์จะกลายเป็นวัฒนธรรม ที่เด็กยุคใหม่ยึดมั่นเป็นแนวปฏิบัติ เป็นต้นแบบแห่งความดีแก่เยาวชนไทยและเยาวชนทั้งโลกตลอดไป ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กลับคืนมา           ขออนุโมทนาบุญกับเด็กดี V-Star ทุกคน เราเชื่อมั่นว่า V-Star can change the world

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร