วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อนุโมทนามหาปีติ กฐินบรมจักรพรรดิ มหากาลทาน

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

 

คณะสงฆ์ร่วมพิธีกรานกฐิน ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

อนุโมทนามหาปีติ กฐินบรมจักรพรรดิ มหากาลทาน

บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ ๑๐๑ ปี

.................................

โอกาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิการยน พ.ศ. ๒๕๕๓

____________________________________________________________________

          วันนี้เป็นวันทอดกฐินของเรา ซึ่งเป็นกฐินปรารภเหตุคุณยายอาจารย์มหารัตน-อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ซึ่งหากท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะครบ ๑๐๑ ปี

          ภาพอันงดงามของพวกเรา ตั้งแต่การปฏิบัติธรรมในภาคเช้า การใส่บาตร ปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรม ภาคบ่ายก็ร่วมกันทอดกฐิน ภาพอันงดงามนี้ได้ถูกถ่ายทอดผ่านทาง DMC ไปทุกภูมิภาคทั่วโลก ผู้มีบุญที่ดูอยู่หน้า DMC ก็ชื่นชมอนุโมทนาสาธุการ แล้วเขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะสร้างบารมีอย่างพวกเรา เราก็จะได้บุญจากการเป็นต้นบุญ ต้นแบบที่ดีในวันนี้

          และวันนี้ คุณยายอาจารย์ฯ ท่านก็ปลื้มปีติที่ลูกหลานของท่านได้ทำหน้าที่แทนท่านได้เป็นอย่างดี เทวดา พรหม อรูปพรหม ก็ได้อนุโมทนาสาธุการในมหากุศลของพวกเราในวันนี้ ลูกทุกคนจะต้องรักษาใจให้ใส ๆ ต่อไปอีก ๗ วันในเมืองมนุษย์ อย่า ให้ใจขุ่นมัว เพื่อรักษาบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นได้ยากในวันนี้ไม่ให้ตกหล่นเลย จะได้เป็น ผังสำเร็จในยามที่บุญส่งผล เราจะได้สมบัติทั้งสาม (มนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ) หรือโลกิยทรัพย์กับอริยทรัพย์ทั้งสอง ก็จะได้อย่างง่าย ๆ เย็น ๆ เยอะ ๆ สบาย ๆ

 

 

          วันนี้ทุกท่านได้เดินอัญเชิญผ้าไตร หลวงพ่อเห็นแล้วปลื้มใจ ปีติใจมาก ทุกท่าน สงบเสงี่ยมสง่างามมาก ตัวแทนมหาอุบาสิกาวิสาขาก็งดงามมาก และตัวแทนลูกหลาน คุณยายฯ ที่ได้กล่าวคำถวายกฐิน คุณอาเรณู โชคอนันต์ตระกูล เสียงท่านสดใส ไพเราะมาก คุณอาพวงก็คอยเชียร์อยู่ข้าง ๆ คอยเป็นกำลังใจให้ ซึ่งน่าชื่นชมอนุโมทนา สาธุการ

          วันนี้เราก็ได้บุญใหญ่กันไปแล้ว แต่ภารกิจการสร้างบารมีของเราก็ต้องมีกันต่อไป ในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทอดกฐินทั่วโลก เราก็ต้องสร้างบารมีกันต่อไป โดยเฉพาะ เดือนหน้า หลังเทศกาลกฐินไปแล้ว มีทั้งโครงการเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ในยุคแห่งการพลิกโลก หรือ change the world ผู้ใหญ่ใจดี พี่วีทั้งหลายก็ต้องเตรียม เนื้อเตรียมตัวกันให้ดี อย่างน้อยให้เหมือนปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้เด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟู ศีลธรรมโลกจะมีมากกว่าปีที่แล้วอีกเท่าตัว ปีที่แล้ว ๕๐๐,๐๐๐ คน เดือนหน้า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ๑ ล้านแรกของโลก ล้วนแต่เป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกทั้งสิ้น จะมากันในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ที่จะถึงนี้

             กับอีกโปรเจ็กต์หนึ่งหลังจากนั้น คือ วันที่ ๑๖ ธันวาคม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรในทุก ๆ ภารกิจ จะมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในยามนี้ให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาล หรืออย่างน้อยเหมือนยุคโบราณกาล

          เพราะฉะนั้น ผู้มีบุญที่จะมาบวชในคราวนี้มีเป็นจำนวนมาก เขารอคอยเราอยู่ เราก็จะต้องเหนื่อยกันหน่อย เมื่อเราเกิดมาสร้างบารมี ก็ต้องใช้ทุกอนุวินาทีให้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมี ทำมาหากินเราก็ทำไป ทำมาค้าขาย ทำมาสร้างบารมีก็ทำไป แต่หน้าที่ผู้ทำบุญยอดกัลยาณมิตร ภารกิจตรงนี้เป็นภารกิจเร่งด่วน ก็จะต้องทำกันให้ได้ เพราะฉะนั้นจะต้องเหนื่อยอีกสักนิด สำหรับภารกิจปีนี้

            เราลองนึกภาพดู ถ้าหากมีอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน เกิดขึ้น จริง ๆ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม การบวชในโครงการถัดไป ไม่ว่าจะบวชรุ่นแสนรูป หรือบวชรุ่น ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูปเข้าพรรษา ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างง่าย ๆ ถ้าโครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คนนี้ประสบความสำเร็จ ตอนนี้เหลือเวลา อีกประมาณเดือนเศษ ๆ เราก็ทำควบคู่กันไปกับการทอดกฐินในช่วงกาลทานนี้ หลังจากนั้นก็ลุยกันให้เต็มที่ เพื่อการสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมของเรา

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร