วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กฐินบรมจักรพรรดิมหากาลทานบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ๑๐๑ ปี

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

" กฐินบรมจักรพรรดิมหากาลทานบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ๑๐๑ ปี "

           การทอดกฐิน แม้จะเป็นบุญใหญ่ที่ชาวพุทธ ทั้งหลายรู้จัก แต่การทอดกฐินมิใช่ทานที่ทำได้ง่าย เพราะมีข้อจำกัดหลายประการ คือ

           ๑. ช่วงเวลาของการทอดกฐิน มีเพียงช่วงเวลา ๑ เดือนหลังออกพรรษาเท่านั้น
           ๒. พระภิกษุผู้มีสิทธิ์รับผ้ากฐินต้องจำพรรษา อยู่ที่วัดนั้นครบ ๓ เดือน
           ๓. เวลาถวาย ต้องถวายเป็นสังฆทาน จะถวาย เจาะจงเป็นการส่วนตัวมิได้
           ๔. ครั้นรับกฐินแล้ว พระภิกษุต้องทำพิธีกราน กฐินให้เสร็จภายในวันนั้น           ดังนั้น การทอดกฐินจึงเป็นบุญพิธีประจำปี ที่แต่ละวัดสามารถจัดงานได้เพียงปีละ ๑ ครั้ง เรียกว่า เป็นกาลทาน จัดเป็นการบำเพ็ญบุญที่ได้อานิสงส์มาก เป็นพิเศษ แต่กฐินที่ทอด ณ วัดพระธรรมกายปีนี้ เป็นมหากาลทานครั้งสำคัญ ที่นอกจากจะยังความปรารถนาของคุณยายให้สำเร็จแล้ว ยังเป็นการบูชา ธรรมแด่ท่านผู้เป็นมหาปูชนียาจารย์ ที่หากท่านยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ ก็จะมีอายุได้ ๑๐๑ ปีความปรารถนาสร้างบุญของคุณยาย

           คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ท่านเป็น ต้นแบบต้นบุญในการสร้างบุญกุศลของเหล่า ศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ท่านได้เล่าถึงความปรารถนา ในการสร้างบุญของท่านว่า ยายอธิษฐานว่าชาตินี้ขอให้ยายทำบุญ ๓ อย่างนี้ได้สำเร็จ คือ

           ๑. ได้บวชพระ
           ๒. ได้สร้างวัด
           ๓. ได้เป็นประธานทอดกฐิน

           ความปรารถนาของคุณยายอาจารย์ฯ ได้สำเร็จอย่างงดงามทุกประการ คือ ประการแรก ท่าน ได้เป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวนมาก โดยเริ่มต้นจาก พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ไปจนถึงพระธรรมทายาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ จนถึงปัจจุบัน นับว่าคุณยายได้บวชพระจำนวนหลายแสนรูป

           ความปรารถนาประการที่ ๒ ของคุณยาย อาจารย์ฯ คือ การสร้างวัดพระธรรมกาย ความปรารถนานี้ก็สำเร็จได้ด้วยความวิริยอุตสาหะอย่างยิ่งยวดของท่าน และท่านยังฝึกลูกศิษย์ลูกหลานทั้งหลายให้ทำงานเป็นทีม ให้รักบุญกลัวบาป รัก การนั่งสมาธิ และให้ทุ่มเทสร้างบุญทุกอย่าง โดยมีจุดมุ่งหมายในการขจัดกิเลสให้หมดสิ้นไป           และความปรารถนาประการที่ ๓ ของคุณยาย อาจารย์ฯ ก็คือ การเป็นประธานทอดกฐิน ทั้งนี้ คุณยายท่านทราบดีว่าการทอดกฐินนั้นเป็นกาลทาน เป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ยาก ท่านจึงตั้งความปรารถนาไว้ในใจมาเนิ่นนาน จนกระทั่งเมื่อท่านอายุได้ ๘๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ท่านจึงได้กราบเรียนขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ขอเป็นประธานกฐินในปีนั้น ซึ่งท่านก็ได้รับอนุญาตด้วยความปีติเบิกบานยิ่งนัก และกฐินคุณยายในปีนั้น ถือเป็นมหากฐินที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากศิษยานุศิษย์จำนวนมาก ของคุณยายต่างตั้งใจมาร่วมบุญกับคุณยายกันอย่าง เต็มที่ทั้งในและต่างประเทศ และนับตั้งแต่นั้นมา เหล่าศิษยานุศิษย์ต่างขอความเมตตาคุณยายให้ท่านเป็นประธานกฐินเป็นประจำทุกปี ส่วนทานบดีท่านใดที่จะร่วมบุญกฐินคุณยาย ก็จะได้รับบุญใหญ่ ด้วยการเป็น "ประธานรอง" ที่จะเชื่อมโยงสายบุญเข้ากับคุณยายผู้เป็นมหาปูชนียาจารย์ และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ นี้ คุณยายก็ได้เป็นประธาน กฐินที่ได้รับการขนานนามว่า "กฐินบรมจักรพรรดิ" อันเป็นมหากาลทาน เพื่อบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


ขบวนกฐินบรมจักพรรดิของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญ

เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีดูช่างศักดิ์สิทธิ์ เป็นระเบียบและงดงามดั่งชาวสวรรค์

กฐินบรมจักรพรรดิ มหากาลทานแห่งความปีติ

           เช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา แม้จะเป็นภาพคุ้นตาที่เหล่าสาธุชน ผู้มีบุญจากทุกสารทิศ ต่างพร้อมเพรียงกันเดินทางมาร่วมบุญกฐินบรมจักรพรรดิ ณ วัดพระธรรมกาย แต่ที่พิเศษกว่าทุกปี ก็คือ พื้นที่ทุกส่วนของสภาธรรมกายสากลเนืองแน่นและอบอุ่นด้วยกระแสบุญ จากผู้รักในการสร้างบารมีทั้งหลาย แม้บริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย ก่อนเคยเป็นโรงเรียน อนุบาลฝันในฝันวิทยา แต่ขณะนี้ได้รับการปรับให้ เป็นพื้นที่สำหรับปฏิบัติธรรม ก็ยังเนืองแน่นด้วยพลังศรัทธาของมหาชน ทำให้ภาพของการทอดกฐิน ปีนี้ สะอาด สงบ และสว่างไสวด้วยผู้มีบุญในชุดขาว เต็มพื้นที่ในมณฑลพิธี ประดุจดอกมะลิขาวบาน สะพรั่งเต็มลานแห่งบุญ

           หลังจากตอนเช้าที่มีการตักบาตร ณ บริเวณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายแล้ว ในพิธีภาคเช้า พระราชภาวนาวิสุทธิ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมกาย วาจา ใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ อันจะได้รองรับบุญใหญ่จากการทอดกฐินในปีนี้อย่างเต็มที่ จนได้เวลาอันควรจึงมีการประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน แด่คณะสงฆ์จากศูนย์อบรมพระธรรม-ทายาทจากทั่วประเทศ

           ภาคบ่าย ได้ปรากฏเหตุการณ์แห่งความปลื้ม ปีติที่มหาชนทั้งหลายกำลังรอคอย เมื่อขบวนกฐินบรมจักรพรรดิคณะต่าง ๆ เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ดูช่างศักดิ์สิทธิ์ เป็นระเบียบ และงดงาม ดั่งชาวสวรรค์กำลังอัญเชิญผ้าไตรเคลื่อนไปข้างหน้าสู่มณฑลพิธี ท่ามกลางสายตาของสาธุชนผู้มีบุญทุกคู่ ที่จ้องมองจากความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี และอนุโมทนาในบุญที่ได้กระทำร่วมกัน จากนั้น ผู้แทนลูกหลานคุณยายได้นำกล่าวถวาย ผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์เป็นกฐินทานและเป็นสังฆทาน เมื่อคณะสงฆ์ได้กล่าวอปโลกน์กฐินแล้ว ก็พร้อมกันให้พรแก่ทานบดีทั้งหลายด้วยภาษาบาลีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเชื่อมโยงและนำเอาความประเสริฐแห่งการบำเพ็ญบุญกุศลในครั้งนี้ ให้เป็นพลวปัจจัยให้เหล่าผู้รักบุญทั้งหลายสำเร็จสมความปรารถนา ทั้งโลกิยสมบัติและอริยสมบัติ ทั้งความเจริญรุ่งเรืองใน ชีวิตในภพชาตินี้ และความถึงพร้อมด้วยประโยชน์ อันบริบูรณ์ในภพชาติเบื้องหน้ากฐินปีนี้ช่างปลาบปลื้ม...และจักไม่ลืมตลอดไป

           หลายคนปลื้ม เมื่อได้มองเห็นภาพในอดีตที่ตนรับปริญญาบัตร หลายคนปลื้มเมื่อเห็นโล่รางวัล ชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาวางเรียงรายอยู่ในตู้ ฯลฯ และนักรบทหารหาญย่อมปลาบปลื้มเบิกบานเมื่อนึกถึงชัยชนะของตนเองฉันใด นักสร้างบารมีทั้งหลาย ย่อมปลาบปลื้มใจ อิ่มเอิบยินดีในบุญบารมีที่ตนได้สั่งสมมาฉันนั้น เพราะบุญเป็นสิ่งเดียวเท่านั้น ที่จะอำนวยความสุขให้เราทั้งในภพนี้และในสัมปรายภพ ความสำเร็จสมปรารถนาจะบังเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัย บุญกุศลที่เราได้ทำไว้อย่างดีแล้วเท่านั้น บุคคลจะเข้าถึงความเป็นเศรษฐี เป็นมหาเศรษฐีได้ก็เพราะบุญ จะเข้าถึงความเป็นพระราชา เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้มีเสนาที่เกรียงไกร ท่องเที่ยวไปได้ทั่วทวีปทั้ง ๔ ก็เพราะบุญ แม้จะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า เป็น พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ก็เพราะบุญ เพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เราได้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิต คือ ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน


           ดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในนิธิกัณฑสูตร ว่า


           อสาธารณมญฺเญสํ อโจรหรโณ นิธิ กยิราถ ธีโร ปุญฺญานิ โย นิธิ อนุคามิโก

           ขุมทรัพย์คือบุญนี้ ไม่ทั่วไปแก่ชนเหล่าอื่น โจรก็ลักไปไม่ได้ ธีรชนพึงกระทำบุญทั้งหลาย อันเป็น ขุมทรัพย์ที่ติดตามตัวไปได้

           ดังนั้น บุญอันเกิดจากการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในมหากาลทานกฐินบรมจักรพรรดิบูชาธรรม คุณยายอาจารย์ฯ ๑๐๑ ปี ณ วัดพระธรรมกาย ในปีนี้ จึงเป็นบุญใหญ่อันมีผลานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้ และบุญนี้ก็ย่อมจะติดตามตัวเราไป นำความสุขความสำเร็จมาให้แก่ชีวิตของเราได้ทั้งภพนี้และภพหน้า ตราบจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม... 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร