วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 98 ธันวาคม ปี2553

ฉบับที่ 98 ธันวาคม ปี2553
วิสาขาเป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีกับนางสุมนาเทวี อาศัยอยู่ในภัททิยนคร แคว้นอังคะ ตอนที่นางวิสาขามีอายุได้ ๗ ขวบ นางได้สร้าง วีรกรรมที่เด็กหญิงทั่วไปทำได้ยาก ......อ่านต่อ
การทอดกฐิน แม้จะเป็นบุญใหญ่ที่ชาวพุทธ ทั้งหลายรู้จัก แต่การทอดกฐินมิใช่ทานที่ทำได้ง่าย เพราะมีข้อจำกัดหลายประการ คือ ......อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันทอดกฐินของเรา ซึ่งเป็นกฐินปรารภเหตุคุณยายอาจารย์มหารัตน-อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ซึ่งหากท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะครบ ๑๐๑ ปี ......อ่านต่อ
หลังจากฝึกฝนอบรมตนเองมาตลอดทั้งพรรษา พระธรรม-ทายาท รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ก็ได้ออกเดินธุดงค์เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา พัฒนาวัดร้างในเส้นทางที่ดำเนินผ่านไป ......อ่านต่อ
เราออกเดินทางกันตั้งแต่ตี ๕ เพื่อไปพบหญิงคนนี้ถึงโคราช อยู่พูดคุยและลุยทำหน้าที่ชวนคนบวชกับเธอจนเกือบ ๓ ทุ่มขณะที่เราพูดคุยกับเธอ ......อ่านต่อ
ปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ยุคที่ข้อมูล ข่าวสารสามารถส่งถึงกันได้รวดเร็ว เหมือนกับจะย่อโลก ให้เล็กลงได้ในพริบตา ......อ่านต่อ
“กฐินสัมฤทธิ์” หมายถึง กฐินที่นำความสำเร็จมาสู่ผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้ คือเจ้าภาพกฐิน ย่อมได้รับบุญใหญ่จากการถวายผ้ากฐิน ......อ่านต่อ
หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมดำเนินมานานหลายเดือน คำว่าน้ำใจไม่เคยแห้งเหือดไปจากสังคมไทย ยังคงเป็นนิยามที่พี่น้องไทยทุกคนตระหนักเป็นอย่างดี ......อ่านต่อ
นางวิสาขา มหาอุบาสิกาผู้เลิศด้วยการถวายทานเป็นผู้สร้างถวาย โดยซื้อที่ดินนอกเมืองด้านทิศตะวันตกของกรุงสาวัตถี หลังจากสถาปนิกออกแบบแปลนแผนผังดีแล้ว ......อ่านต่อ
ทำไมเวลาทำบุญต้องกรวดน้ำ ธรรมเนียมการกรวดน้ำมีที่มาที่ไปอย่างไร ถ้าลืมกรวดน้ำจะมีผลอย่างไร? ......อ่านต่อ
ในอีก ๕ ปีข้างหน้า ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง กับเรื่องคอมพิวเตอร์ คือ เอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ......อ่านต่อ
การเดินกางร่มบังละอองฝนให้หลวงพ่อในระยะใกล้ชิดเช่นนี้ เรื่องที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษในการเดินคือ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ