วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๖๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ฉบับที่ ๑๖๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
การบูชา คือ การแสดงออกในลักษณะของความเลื่อมใสศรัทธา มีการยกย่องเชิดชูทั้งทางกาย วาจา และใจ...อ่านต่อ
พุทธบุตรธรรมยาตราจำนวน ๑,๑๓๑ รูป เข้าร่วมโครงการ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่...อ่านต่อ
กิจกรรมดูแลศาสนสถานร่วมกับชุมชน และพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี ณ โลตัสแลนด์...อ่านต่อ
กิจกรรมดูแลศาสนสถาน,พิธีตักบาตร,โปรยดาวรวย และจุดประทีปบูชาธรรม ณ วัดสองพี่น้อง...อ่านต่อ
กิจกรรมโปรยดาวรวย,ดูแลศาสนสถาน,จุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีฯ,พิธีตักบาตร...อ่านต่อ
กิจกรรมดูแลศาสนสถาน,พิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี,พิธีตักบาตร,โปรยดาวรวย...อ่านต่อ
กิจกรรมดูแลศาสนสถาน, พิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคละทพมุนี ณ คลองบางนางแท่น...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติ ที่ลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญได้บรรลุผลสำเร็จในภารกิจธรรมยาตรา...อ่านต่อ
ครั้งนี้กิจกรรมธรรมยาตรามาในรูปแบบใหม่ แต่ถึงเปลี่ยนบทบาทก็ยังเป็นที่น่าพอใจและน่าอนุโมทนา...อ่านต่อ
ความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่เราได้ช่วยเหลือเด็กตาดำ ๆ อย่างจริงจังและจริงใจ ต่อเนื่องมายาวนานถึง ๑๙ ปีแล้ว...อ่านต่อ
การอบรมศีลธรรมทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับวัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
ผู้เขียนขอเสนอเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ซึ่งเป็นจังหวะที่คณะทำงานได้เข้าร่วมการประชุม...อ่านต่อ
พระไตรปิฎกบาลีหรือพระบาลีเป็นคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทที่บันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...อ่านต่อ
บุคคลเหล่านี้มีอยู่ ๔๖๐ คน จาก ๑๐๑ ประเทศ เราเรียกพวกเขาว่า “พีซเอเจนต์”...อ่านต่อ
บรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมยุคแรก ๆ ของวัดพระธรรมกาย (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙)...อ่านต่อ
ผู้ใดไม่มีความยึดถือว่าของเราในนามรูปทั้งปวงและผู้ใดย่อมไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปที่ไม่มีอยู่ผู้นั้นแลเรียกว่าภิกษุ...อ่านต่อ
มนุษย์เราได้เวลาชีวิตในแต่ละนาทีมาฟรี ๆ ก็เลยไม่ค่อยได้นึกถึงคุณค่าของเวลาที่เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์...อ่านต่อ
มนุษย์ทุกคนยังมีกิเลสอยู่ แต่สิ่งที่ช่วยให้เราควบคุมกิเลสในตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นความโลภ ความโกรธ หรือความหลงก็ตาม...อ่านต่อ
“มาฆบูชา” ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ...อ่านต่อ
“ผีบ้านผีเรือน” ก็คือ อดีตมนุษย์ที่ไปบังเกิดเป็นภุมเทวดาระดับล่าง ที่อาศัยบ้านของมนุษย์อยู่...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนกรุงเทพมหานคร ........อ่านต่อ
พิธีปุพพเปตพลี วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล