วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๖๑ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙

ฉบับที่ ๑๖๑ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙
การบูชามี ๒ อย่าง ได้แก่ อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ มีดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น...อ่านต่อ
ดิถีมาฆฤกษ์เวียนมาบรรจบอีกหนในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙...อ่านต่อ
 “โครงการบรรพชาสามเณรล้านรูป” สำหรับเยาวชนชายแท้ อายุ ๙-๑๙ ปี โดยมีระยะเวลาการอบรมในช่วงปลายเดือนมีนาคม...อ่านต่อ
ในช่วงปีที่ผ่านมา ประเทศเนปาลซึ่งเป็นดินแดนประสูติของพระพุทธองค์เกิดเหตุแผ่นดินไหว และเกิดความไม่สงบทางการเมือง...อ่านต่อ
บทความพิเศษ เรื่องโดย พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) และคณะนักวิจัย DIRI...อ่านต่อ
โลกในปัจจุบันนี้ไม่ได้ใหญ่เกินกว่าที่พวกเราคิดกันแล้ว การกระทำของคนเพียงคนเดียวหรือกลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ...อ่านต่อ
ลวดลายอันอ่อนช้อยที่ปรากฏบนตู้พระไตรปิฎกเป็นงานศิลปะไทยของช่างศิลป์โบราณ อันเกิดจากขนบธรรมเนียม...อ่านต่อ
โรงหุงข้าวหลังแรกของวัดพระธรรมกายเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ปัจจุบันเป็นอาคารที่อยู่ถัดจากอาคารนิมมานรดี...อ่านต่อ
เป็นเรื่องธรรมดาที่คนคุ้นเคยจะถามไถ่สารทุกข์กัน เราควรจะตอบอย่างไร บอกเล่าทุกข์สุขแค่ไหน...อ่านต่อ
ไม่รู้จักบริโภคโภชนาหาร ถึงกับเป็นหนี้เป็นข้าเป็นบ่าวเขาเชียวหนา ไม่รู้จักบริโภคในโภชนาหารนะ คือ ไม่รู้จักประมาณใช้สอย...อ่านต่อ
วันหนึ่ง หลวงพ่อมีโอกาสถามท่านว่า“หลวงพ่อ ทำไมถึงชวนญาติโยมทำบุญนั้นทำบุญนี้อยู่เรื่อย ๆ ไม่เบื่อบ้างหรือ”...อ่านต่อ
กฎหมายเป็นสิ่งที่มนุษย์ในสังคมหนึ่ง ๆตกลงกันและกำหนดขึ้นเป็นระเบียบปฏิบัติของคนในสังคม...อ่านต่อ
พระสงฆ์ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท ๔...อ่านต่อ
คิดดี พูดดี ทำดี เดี๋ยวสิ่งดี ๆ ก็จะตามมาเอง และสุดยอดดีก็ต้องคิด พูด ทำพร้อม ๆ กับการภาวนา “สัมมาอะระหัง”...อ่านต่อ
Case Study กรณีศึกษา : พระจุมพล เขมวุฑฺโฒ มรณภาพลงด้วยโรคมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะ...อ่านต่อ
โครงการแลกเปลี่ยนพุทธวัฒนธรรมไทย-เกาหลี ครั้งที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายร่วมมุทิตาจิตสมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา ประเทศกัมพูชา...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล