วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๖๒ เดือนเมษายน ๒๕๕๙

ฉบับที่ ๑๖๒ เดือนเมษายน ๒๕๕๙
ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ในบุญทุกท่าน กว่าพระพุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้ จะต้องมีพระบรมโพธิสัตว์ผู้มีใจกว้างใหญ่มาบังเกิด...อ่านต่อ
๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง...อ่านต่อ
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานเกือบครึ่งศตวรรษที่วัดพระธรรมกายบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ สิ่งที่ผู้คนจำนวนมากไม่เคยรู้เลยก็คือ...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล พระสารีบุตรเถระ พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นต้นบุญต้นแบบ...อ่านต่อ
ผู้เขียนและคณะ ได้ค้นคว้าเรียบเรียงเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แสดงเหตุและปัจจัยในแต่ละช่วงเวลา...อ่านต่อ
อุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตัวเราในปัจจุบันนี้ คือ บันไดที่จะพาเราก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จ...อ่านต่อ
หากคุณอยู่ในช่วงวัยประมาณ ๒๕-๓๐ ปี ตอนนั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่ คนส่วนใหญ่ก็คงกำลัง อยู่ในช่วงวัยทำงาน...อ่านต่อ
ลายเส้นสีทองของลายรดน้ำเป็นงานศิลปะชั้นสูง ที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญของช่างศิลป์...อ่านต่อ
ถ่ายเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๙ บรรยากาศสาธุชนเดินทางมาที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม...อ่านต่อ
ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้วัดแค่การเกิดก่อนหรือมีร่างกายเติบใหญ่ การรู้จักกาล รู้จักพูด รู้จักควรไม่ควร...อ่านต่อ
ถ้าล่วงสุราเสียสิกขาบทเดียวเท่านั้นแหละ อีก ๔ สิกขาบทรักษาอยู่ไม่ได้ สลายหมดล้มละลายหมด...อ่านต่อ
ใครจะทำงานอะไรให้สำเร็จ ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ ความเข้าใจถูก ก่อนจะทำไร่ไถนาก็ต้องเข้าใจเรื่องการทำไร่ไถนาให้ถูก...อ่านต่อ
สิ่งแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวก็ตาม ย่อมส่งผลต่อตัวเราทั้งทางบวกทางลบโดยปริยาย ถ้าในแง่ความร้อนเราทุกคน...อ่านต่อ
ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีจะมีโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่เหล่ากุลบุตร...อ่านต่อ
ตราบใดที่เรายังหายใจอยู่ได้ ตราบนั้นชีวิตเราก็สามารถดำรงอยู่ได้ แต่จะอยู่ในสภาวะที่สุขหรือทุกข์...อ่านต่อ
สำหรับสาเหตุที่ทำให้ลูกวินิชได้มารับบุญเป็นหัวหน้าชั้น เป็นเพราะคำอธิษฐานจิตและอุปนิสัย...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่เมืองดูไบ และลูกพระธัมฯ UAE...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง...อ่านต่อ
ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่ตายเป็นดีที่สุด เพราะเมื่อไปเกิดใหม่ เริ่มต้นเราจะไม่รู้อะไรเลย...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล