วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

ทบทวนบุญ
เรื่อง : มาตา

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้
ปลื้มปีติสุดประมาณ

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

       ตลอดระยะเวลาอันยาวนานเกือบครึ่งศตวรรษที่วัดพระธรรมกายบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ สิ่งที่ผู้คนจำนวนมากไม่เคยรู้เลยก็คือ สาธุชนชาววัดพระธรรมกายได้รับการอบรมสั่งสอนให้สร้างบารมีกันแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใด ๆ เฉกเช่น พระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่สร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน โดยมีเป้าหมาย คือ บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เพื่อนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่พระนิพพาน ซึ่งการสร้างบารมีแบบนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีปังกรพุทธวงศ์ ว่าด้วยประวัติของพระที-ปังกรพุทธเจ้า และในจริยาปิฎก

 

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

     ภาพเหตุการณ์ในวันตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก มหาสุวรรณรัตนอินทขิล เพื่อสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรกที่วัดบางปลา ถือเป็นอีกภาพหนึ่งที่บ่งบอกถึงความทุ่มเทในการสร้างบารมีของหมู่คณะวัดพระธรรมกายได้อย่างแจ่มชัด

         เริ่มจากผู้มีบุญที่ไปร่วมงานในวันนั้น ต่าง เดินทางไปด้วยใจที่มุ่งมาดปรารถนาจะเติมบุญเติมบารมีให้แก่ตนเองและตอบแทนคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ แม้หลายท่านต้องดั้นด้นมาจากจังหวัดที่ห่างไกล และเมื่อไปถึงก็เจอสภาพอากาศที่ร้อนมาก พื้นที่นั่งมีเพียงพลาสติกปูบนพื้นดิน และมีท้องฟ้าแดดจัดจ้าเป็นหลังคาปกคลุม แต่ทุกท่านก็ยังยิ้มแย้มเบิกบานและเอื้ออาทรต่อกัน

       นอกจากนี้ ในศูนย์กลางพิธีก็มีเพียงเสาเข็มมงคลขนาดใหญ่ต้นหนึ่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์รวมใจรวมสายตา แม้สภาพแวดล้อมเป็นเช่นนี้ แต่บรรยากาศในพิธียังคงเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้เพราะแต่ละท่านต่างมีจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย และใจที่จดจ่อต่อบุญกุศล รวมทั้งมีดวงปัญญาที่เห็นค่าของการสถาปนามหาวิหารพระผู้ปราบมารไว้เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติสืบไป

 

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

   พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก มหาสุวรรณรัตนอินทขิล เพื่อสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรกที่วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐมจัดขึ้นเมื่อวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ตรงกับวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

     กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยพิธีสำคัญตามลำดับดังนี้ คือ ในภาคเย็น เวลา ๑๖.๐๐ น. หลังจากคณะสงฆ์ เจ้าภาพ และสาธุชนผู้มีบุญพร้อมในพื้นที่ประกอบพิธีแล้ว ก็ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ เวลา ๑๗.๐๐ น. นั่งสมาธิตามเสียงพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องแก้วสารพัดนึกวัดพระธรรมกาย

 

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

     ต่อมา เวลา ๑๗.๔๐ น. หลังจากนั่งสมาธิแล้ว พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีกล่าวอาราธนาหลวงพ่อทัตตชีโว พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติ

 

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

   หลังจากนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อเรียนเชิญประธานฝ่ายฆราวาส กัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน กัลยาณมิตรบุญชัย เบญจรงคกุล  กัลยาณมิตร ดร.ประกอบ จิรกิติ กัลยาณมิตรบรรณพจน์-กัลยาณมิตรบุษบา ดามาพงศ์ กัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร กัลยาณมิตรเสาวนี หิรัณยศิริ กัลยาณมิตร ดร.กฤษฎา-กัลยาณมิตรทัศนีย์ จ่างใจมนต์ ประกอบพิธีปิดแผ่นทอง โปรยรัตนชาติ และตอกเสาเข็มมงคล ตามด้วยการอธิษฐานจิตและแผ่เมตตา
 

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

      ภาคค่ำ เวลา ๑๘.๓๕ น. มีพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร พิธีเจริญชัยมงคลคาถาบท “พาหุงฯ” และสวดมนต์บท “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” อธิษฐานจิตและแผ่เมตตา

    พิธีกรรมในวันนี้จบลงด้วยความปลิ้มปีติอย่างสุดประมาณของทุกท่านที่ไปร่วมพิธีรวมทั้งผู้ส่งใจอนุโมทนาบุญมาจากทั่วโลกด้วย

       ในอนาคตหากเราย้อนระลึกถึงภาพการสร้างบารมีที่งดงามสว่างไสวในวันนี้ กระแสบุญก็จะหลั่งไหลมาสู่ศูนย์กลางกายของเรา ทำให้เราได้บุญเพิ่มขึ้นเสมือนไปร่วมพิธีตอกเสาเข็มที่วัดบางปลาอย่างมีความสุขอีกครั้ง
 

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

      เมื่อเสร็จสิ้นพิธีตอกเสาเข็มแล้ว จากนี้ไปพวกเราลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จะช่วยกันสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่วัดบางปลาให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์

     อนุสรณ์สถานแห่งนี้จะมีลักษณะเป็นวงกลมเมื่อมองลงมาจากมุมสูง โดยมีประตูทางเข้า ๘ ทิศ ทุกประตูมีประติมากรรมรูปสัตว์หิมพานต์อยู่ด้านหน้าเป็นทวารบาลภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สำหรับสวนยอดทรงกลมสีทองของมหาวิหารซึ่งรองรับด้วยพานสวรรค์เป็นที่บรรจุเกศาธาตุพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร


๔ 

    สำหรับการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อจรรโลงพระศาสนาดังที่เราร่วมกันสร้างที่วัดบางปลานี้มีธรรมเนียมมาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ. ๒๗๐-๓๑๑) ในยุคนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างวัดถึง ๘๔,๐๐๐ วัด และสร้างพระสถูปทั่วชมพูทวีป ๘๔,๐๐๐ องค์ ตามจำนวนพระธรรมขันธ์ และทรงสร้างเสาศิลาซึ่งต่อมาเรียกกันว่า “เสาอโศก” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อระบุที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา จะได้เป็นหลักฐานบ่งบอกว่า การบังเกิดและการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่จริง และจะได้เป็นเครื่องระลึกถึงมโนปณิธานในการฝึกตนอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อการตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังดำเนินชีวิตตามรอยบาทพระศาสดา

 

    อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีที่วัดบางปลาก็สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเช่นเดียวกับการสร้างศาสนสถานในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช คือ เพื่อธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ได้ยาวนานที่สุด

     นอกจากนี้ ยังเป็นการประกาศเกียรติคุณปฏิปทา และมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่แก่อนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งบ่งบอกเรื่องราวการเผยแผ่ธรรมครั้งแรกของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่วัดบางปลา ซึ่งมีพระภิกษุ ๓ รูป คฤหัสถ์ ๔ คน ปฏิบัติตามคำสอนของท่านจนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้ และถือเป็นพยานยืนยันการบรรลุธรรมของท่านด้วย

     เรื่องราวดีๆ เหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้มาทีหลังอยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายดังเช่นผู้มีบุญทั้ง ๗ ท่าน ดังกล่าว และตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติธรรมตราบนั้นผู้บรรลุธรรมก็จะยังคงมีอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายสถิตสถาพรอยู่คู่โลกใบนี้ต่อไป

 

    อานิสงส์จากการสถาปนาสิ่งที่ไม่ธรรมดาเพื่อบุคคลที่ไม่ธรรมดาเช่นพระเดชพระคุณ-หลวงปู่ จะทำให้ผลบุญอัศจรรย์ที่ไม่ธรรมดาและไม่มีประมาณบังเกิดขึ้นแก่ตัวเรา คือ ไม่ว่าเราจะไปบังเกิดในภพชาติใด ก็จะได้เกิดแต่ในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย และจะเกิดในตระกูลสูง เป็นที่เคารพนับถือบูชาของมหาชน จะได้รับการยกย่องสรรเสริญ กิตติศัพท์อันดีงามจะฟุ้งขจรขจายไปทั่ว จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา จะเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยและเลื่อมใสยิ่งในวิชชาธรรมกายจะเป็นสัมมาทิฐิบุคคล เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว จะได้มนุษย์สมบัติอันเลิศ ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ เป็นต้น จะมีสมบัติตักไม่พร่อง มีมหาสมบัติมากมายในภพชาติที่มาบังเกิด เมื่อมีทรัพย์แล้วก็ไม่ตระหนี่ในการให้ทาน จะมีโอกาสทำบุญในบุญเขตอันเยี่ยมกับทักขิไณยบุคคล จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป และจะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน โดยเร็วพลัน จะหยั่งรู้ในธรรมทั้งหลาย ธรรมอันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้บรรลุ เราก็จะมีส่วนในการบรรลุธรรมนั้นด้วย

 

    ท่านกัลยาณมิตรทั้งหลาย ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา พวกเราซึ่งเป็นเพียงสามัญชนได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และปัจจัยที่หามาได้ด้วยความยากลำบาก สนับสนุนงานพระศาสนาในโครงการต่าง ๆ มากมาย และทุ่มสร้างศาสนวัตถุและศาสนสถานเพื่อจรรโลงพระศาสนากันมาอย่างตลอดต่อเนื่อง อาทิร่วมกันหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองคำแท้ถึง ๘ องค์ และยังสถาปนาอนุสรณ์สถานไว้ ณ สถานที่ที่มีความสำคัญในชีวิตพระเดชพระคุณหลวงปู่ ได้แก่ สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ, สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต, สถานที่เกิดในเพศสมณะ,สถานที่เกิดด้วยกายธรรม, สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก, สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย และสถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย

 

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต
คลองบางนางแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

สถานที่เกิดในเพศสมณะ
วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

สถานที่เกิดด้วยกายธรรม
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก
วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ ปลื้มปีติสุดประมาณ

      ในอนาคต หลายสิ่งที่เราร่วมกันสร้างไว้ เช่นรูปหล่อ ทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่และอนุสรณ์สถานของท่าน นอกจากจะเป็นหลักฐานยืนยันการมีอยู่จริงของพระเดชพระคุณหลวงปู่แก่อนุชนรุ่นหลัง เฉกเช่นเสาอโศกของพระเจ้าอโศกมหาราชที่เป็นหลักฐานยืนยันการมีอยู่จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายให้ยั่งยืนนานต่อไปอีกด้วย และที่สำคัญยังเป็นหลักฐานของการสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันของหมู่คณะวัดพระธรรมกาย ซึ่งจะเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่มหาชนชาวโลกสืบไปตราบสิ้นกาลนาน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๒ เดือนเมษายน ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล