วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ

ข่าวบุญในประเทศ

 

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง จังหวัดพัทลุง

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง จังหวัดพัทลุง

        เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังแรกรองรับการบรรพชาสามเณรล้านรูป กิจกรรมในภาคเช้ามีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่ายมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังแรก เพื่อรองรับการบรรพชาสามเณรล้านรูปในเดือนมีนาคม และร่วมกันถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเรื่องการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมถวาย
เป็นสังฆทาน

 

โครงการสวดมนต์กตัญญูบูชาพระพ่อ ๖ รอบ ๗๒ ปี ครั้งที่ ๒ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

โครงการสวดมนต์กตัญญูบูชาพระพ่อ ๖ รอบ ๗๒ ปี ครั้งที่ ๒ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

       เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย จัดโครงการสวดมนต์กตัญญูบูชาพระพ่อ ๖ รอบ ๗๒ ปี ครั้งที่ ๒ ณ มหารัตนวิหารคด Core 29 วัดพระธรรมกาย เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่สร้างวัดให้เป็นวัด ให้เราได้มาแสวงบุญสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่กิจกรรมในครั้งนี้มีพระมหากิตติ กิตฺติญาโณ หัวหน้ากองเผยแผ่ เป็นประธานสงฆ์น??ำสวดมนต์บทชัยมงคลคาถาและบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พร้อมทั้งนำนั่งสมาธิ โดยมีสาธุชนกว่า ๗๐๐ ท่านเข้าร่วมกิจกรรม

 

นักธุรกิจชาวเวียดนามเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

นักธุรกิจชาวเวียดนามเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

       เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีมนักธุรกิจชาวเวียดนาม จำนวน ๖๐ ท่าน เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย ในโครงการ One Day Retreat for Vietnam Group จัดโดย The Middle Way Meditation หนึ่งในโครงการนำธรรมะไปสู่ใจของชาวโลก โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยมีพระอาจารย์ให้การต้อนรับทีมนักธุรกิจชาวเวียดนามและพาชมสถานที่ภายในวัด ก่อนที่จะนั่งสมาธิร่วมกันที่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีและมหารัตนวิหารคด การมาชมวัดในครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

 

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ปีที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๒๐ จังหวัดนราธิวาส

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ปีที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๒๐ จังหวัดนราธิวาส

    เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดพระธรรมกายคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดพิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบพิธีจัดขึ้นที่วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสกิจกรรมในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตร โดยมีพระครูปิยวรคุณเจ้าคณะอำเภอตากใบ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ช่วงสายมีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๘๕ ปีที่ ๙ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และพระ-ภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ร่วมเป็นประธานในการมอบกองทุน

 

นักเรียน Latin School เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

นักเรียน Latin School เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

      เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์สอนภาษา DELC นำนักเรียนจาก Latin School ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน ๑๘ คน เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดพระธรรมกาย และศึกษาวัฒนธรรมชาวพุทธ พร้อมทั้งชมสื่อแนะนำวัด ภาพยนตร์ ๓ มิติ และเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธินอกจากนี้ยังได้ไปกราบพระประธานในอุโบสถด้วยสำหรับการเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ ทุกคนรู้สึกประทับใจกับการนั่งสมาธิและธรรมชาติภายในวัด พร้อมทั้งสถาปัตยกรรมที่งดงามและทันสมัย

 

สัมมนาหัวใจกัลยาณมิตร ครั้งที่ ๓ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

สัมมนาหัวใจกัลยาณมิตร ครั้งที่ ๓ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

      เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักบุคคลกลางวัดพระธรรมกาย จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่องหัวใจกัลยาณมิตร ครั้งที่ ๓ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก โดยมี ดร.จอมพล สุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันการพูดแบบการทูตเป็นผู้บรรยาย และมีบุคลากรภายในองค์กรทั้งพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และพนักงาน กว่า ๑๐๐๐ รูป/คน เข้าร่วมการสัมมนา การสัมมนาในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่ถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในหน่วยงาน ใช้กับเพื่อนร่วมงาน
และบุคคลรอบข้างได้

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๒ เดือนเมษายน ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล