วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ หล่อรูปเหมือนทองคำ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ

เรื่องจากปก
เรื่อง : พราวน้ำเพชร

หล่อรูปเหมือนทองคำ
บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ

๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก
ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 

หล่อรูปเหมือนทองคำ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

หล่อรูปเหมือนทองคำ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

    ย้อนกลับไปก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ผืนดินซึ่งเป็นที่ตั้งวัดพระธรรมกายในปัจจุบันเป็นเพียงทุ่งนาฟ้าโล่งในชนบทแห่งหนึ่งเท่านั้น      ต่อมา ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓ (วันมาฆบูชา) มีการขุดดินก้อนแรกเพื่อสร้างวัดขึ้น โดยมีเงินทุนแรกเริ่มเพียง ๓,๒๐๐ บาท มีหมู่คณะที่มีมโนปณิธานเดียวกันแค่ไม่กี่คน และมีพระภิกษุเพียงรูปเดียว คือ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่เพิ่งบรรพชาอุปสมบทได้เพียง ๑ พรรษา

      ปัจจุบันนี้ วัดพระธรรมกายมีพระภิกษุ สามเณรกว่า ๒,๐๐๐ รูป มีสาธุชนเข้าวัดเป็นจำนวนมาก และมีอาคารสถานที่ที่สัปปายะเหมาะแก่การรองรับผู้คนมาทำความดีครั้งละนับล้านคน

 

หล่อรูปเหมือนทองคำ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

      ตลอดช่วงเวลา ๔๖ ปี ที่วัดพระธรรมกายเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ชีวิตของผู้คนจำนวนมากที่เข้าวัด (ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้ก็คือ ตัวเรา)พลิกผันไปสู่เส้นทางที่ดีงาม ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจัง เช่น หมั่นเข้าวัดทำบุญทำทาน, รักษาศีล ๕หรือศีล ๘ ตลอดชีวิต, ทำสมาธิภาวนาทุกวันเป็นปกติ และมีหลายท่านอุทิศตนมาเป็นอุบาสก-อุบาสิกาเพื่อช่วยงานพระศาสนาหลายท่านตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุ-สามเณร และบางท่านก็บวชอุทิศชีวิตแด่พระพุทธศาสนาโดยไม่คิดหวนกลับไปใช้ชีวิตทางโลกอีกเลย ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายใต้ร่มเงาของวัดพระธรรมกาย

 

หล่อรูปเหมือนทองคำ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

     นอกจากนี้ วัดพระธรรมกายยังมีโครงการต่าง ๆ มากมาย ที่สร้างประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากคุณยายอาจารย์-มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
 

หล่อรูปเหมือนทองคำ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ดังนั้น คุณยายจึงเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จทุกประการของวัดพระธรรมกายและศิษยานุศิษย์ทั้งปวง
 

หล่อรูปเหมือนทองคำ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 

“ความสำเร็จทั้งปวงของวัดพระธรรมกาย
ล้วนมีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น”

 

หล่อรูปเหมือนทองคำ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 

      ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งตรงกับวันคุ้มครองโลก และเป็นวาระที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) อายุครบ ๗๒ ปี คณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจึงร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ด้วยทองคำแท้ ขนาดเท่าครึ่งขององค์จริง เพื่อทดแทนพระคุณของท่านที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างวัดพระธรรมกายมาให้พวกเราสร้างบุญสร้างบารมีกันอย่างมีความสุขมาจนกระทั่งทุกวันนี้ รวมทั้งเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวาระครบ ๗๒ ปีของท่านด้วย

 

หล่อรูปเหมือนทองคำ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


    หลังจากหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายเสร็จแล้ว จะอัญเชิญรูปหล่อนี้ไปประดิษฐาน ณ อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่อเป็นตัวแทนของคุณยายและเป็นเครื่องระลึกถึงข้อวัตรปฏิบัติและมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่าน รวมทั้งเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบุญสร้างบารมีแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
 

หล่อรูปเหมือนทองคำ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


     สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขออนุญาตฝากคำถามไว้ให้ลูกหลานคุณยายลองคิดดูสักนิดว่า “หากไม่มีคุณยาย ตอนนี้ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร? ชาติหน้าเราจะไปอยู่ที่ไหน?” ถ้าหากได้คำตอบแล้ว ขอถามต่ออีกคำถามเดียวว่า “หล่อรูปเหมือนคุณยายครั้งนี้ เราเต็มที่กับท่านหรือยัง?”

 

ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๒ เดือนเมษายน ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล