วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย


คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีลงนามความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ๖๖ วัดต้นแบบ

      เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ๑๗ องค์กร จัดให้มีพิธีเปิดและมอบป้ายโครงการ “วัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ” จังหวัดปทุมธานี ๖๖ วัด ต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หนึ่งในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฝ่ายสาธารณูปการ ที่มุ่งจะพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยมีพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการเป็นประธานในพิธีมอบป้ายแก่ผู้แทน ๖๖ วัดต้นแบบ พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโดยผู้แทนฝ่ายสงฆ์ คือ พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ) ผู้แทนภาครัฐ คือ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนภาคเอกชน คือ คุณภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกุล ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี คุณสนั่น อ้นประดิษฐ์ รองประธานอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนภาคประชาชน คือ คุณนิภาวรรณ กอพัฒนชีรวุฒิ นายกพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี และคุณสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี

 

จัดนิทรรศการ ๗ ฐานการเรียนรู้บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ และภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม ๓ มิติ พุทธประวัติ ๔.๐

        ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนรักษาศีล ๕ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ จัดให้มีการแสดงนิทรรศการ ๗ ฐานการเรียนรู้บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ และภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม ๓ มิติ พุทธประวัติ ๔.๐ ซึ่งเป็นกิจกรรมตามปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๒๐๐ ห้องเรียนต้นแบบ สู่ ๖๖ โรงเรียนต้นแบบรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี สู่ประเทศไทย ๔.๐ เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมุ่งฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ เพื่อส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ผ่านนิทรรศการ ๗ ฐานการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การเดินอย่างถูกหลักวิชา การถอดและวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบ การแสดงความเคารพปฏิสันถารครู การทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้การสวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการเผยแพร่สื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม ๓ มิติ พุทธประวัติ ๔.๐ เพื่อให้ความรู้และสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาอีกด้วย

 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครธรรม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง

หลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานในบุญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระประธาน “พระธรรมกาย”

       ก่อนจะมีการอัญเชิญองค์พระประธาน “พระธรรมกาย” ไปประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมธุดงคสถานนครธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จังหวัดระนอง คณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้กราบขอความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานในงานบุญพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ฉลองพระประธานพิธีปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระเกตุขององค์พระประธาน และพิธีสมโภชมหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล แผ่นจารึกมงคลนามเจ้าภาพผู้มีบุญที่จะมีการอัญเชิญบรรจุไว้ภายในแผ่นฌานขององค์พระประธาน เพื่อเป็นทางมาแห่งบุญและความเป็นสิริมงคลสืบไป

 

คณะศิษยานุศิษย์ฯ จัดพิธีสมโภชองค์พระประธาน “พระธรรมกาย” ฉลองครบรอบ ๒๐ ปี วัดพระธรรมกายชิคาโก

       คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมใจกันจัดงานบุญพิธีสมโภชองค์พระประธาน “พระธรรมกาย” ในวาระอันเป็นมงคลครบรอบ ๒๐ ปี โดยภายในงานบุญพิธีมีการปฏิบัติธรรมและสร้างมหาทานบารมีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีคณะสงฆ์จาก ๑๙ วัด ภาคพื้นอเมริกา รวมกว่า ๕๐ รูป เมตตาร่วมงานบุญพิธี และเป็นเนื้อนาบุญแก่สาธุชนที่ต่างมาพร้อมเพรียงกันด้วยความสามัคคีเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีบรรจุมหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคลของเจ้าภาพผู้มีบุญไว้ภายในแผ่นฌานขององค์พระประธานอีกด้วย

 

ผู้แทนคณะศิษย์ฯ ร่วมสนองงานคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ

       นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ในนามกรรมการและเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ จังหวัดปทุมธานี ๖๖ วัดต้นแบบ โดยล่าสุดได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในวันเปิดและมอบป้ายโครงการ ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล