วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เมื่อวันที่สมาธิเขย่าโลก

ลูกหลวงพ่อ
เรื่อง : พระมหาภูรัช ทนฺตวํโส

เมื่อวันที่สมาธิเขย่าโลก
 

        ในวัฏสงสารอันยาวไกล อันสรรพสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอย่างหาเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุดไม่ได้ มีกะโหลกกองเท่าภูเขาเป็นต้นนี้ มีความยากอยู่ ๔ ประการ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน “ขุททกนิกาย ธรรมบท” ว่า

“กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ          กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ
         กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ               กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท”

การกลับได้อัตภาพมนุษย์เป็นการยาก           ความเป็นอยู่ของสัตว์หาได้ยาก
            การได้ฟังพระสัทธรรมเป็นสิ่งที่หาได้ยาก       การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก

ขุ.ธ. ๒๕/๒๔/๓๙

 

     ในเมื่อการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นเมื่อเรามีบุญได้เกิดมา และได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จึงควรช่วยกันธำรงรักษาพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นได้ยากสืบต่อไป ดังเช่นบรรพชนชาวพุทธทั้งหลายที่รักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สืบทอดต่อ ๆ กันมาจวบจนปัจจุบัน และที่สำคัญ หากกุลบุตรทั้งหลายได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนของพระองค์แล้วเกิดศรัทธาอุปสมบทครองผ้ากาสายะ หมั่นปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่เนืองนิตย์พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จักรุ่งเรืองสถิตสถาพรมั่นคงดั่งพระจันทร์วันเพ็ญที่ลอยแจ่มกลางท้องนภาอยู่ตราบนั้น


       ดังเช่น คุณ Scott Starnes อายุ ๓๙ ปี ชาวอเมริกัน ผู้เดินทางค้นหาความหมายของการมีชีวิต แสวงหาครูดีที่จะสามารถให้ความรู้ความเข้าใจว่า เราเกิดมาเพื่ออะไร จนเจอคำตอบที่ใช่ในแบบที่ตนแสวงหามาโดยตลอด จึงเกิดศรัทธาและขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่วัดพระธรรมกายมาเป็นเวลา ๒ พรรษาแล้ว โดยมีฉายาว่า “โชติธมฺโม”


    “ก่อนมาบวช อาตมาทำงานเป็นพนักงานของรัฐบาล มีชีวิตอันแสนยากเย็นในที่สุดโชคชะตาก็นำพาให้อาตมาได้พบกัลยาณมิตรจากประเทศไทย ทำให้อาตมาเริ่มสนใจพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัว และกลายเป็นคนที่ศรัทธาในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะธรรมะคือสิ่งที่เป็นจริงเสมอ และเป็นเหตุเป็นผล อีกทั้งยังอยู่เหนือกาลเวลาทั้งปวง

     “อาตมาใช้เวลาศึกษาดูอย่างละเอียด พบว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นทางมาแห่งความสงบ สันติ และทำให้เราเกิดสติปัญญา

    “จากที่อาตมาเคยกลัวที่จะฝึกอะไรก็ตามที่นอกเหนือไปจากศาสนาเดิมของอาตมาอาตมากลับพบว่า สมาธิในพระพุทธศาสนาไม่ทำให้อาตมารู้สึกกลัว และยังช่วยให้ร่างกายของอาตมาผ่อนคลาย จิตใจสงบ มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น อดทนได้มากขึ้น เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น และมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งมากขึ้น

     “วิธีการหยุดใจไว้กลางท้องแล้วอยู่กับปัจจุบันของสมาธินั้น ทำให้จิตของอาตมาผ่อนคลาย พร้อมกับเกิดความเบิกบานใจอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อน

     “อาตมาเกิดแรงบันดาลใจว่า หากเราจะมอบโอกาสดี ๆ ให้ตัวเอง ทางลัดที่รวดเร็วที่สุดคือการทำสมาธิ อาตมาจึงตัดสินใจบวชพระ เพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง เพราะอาตมาต้องการมีองค์พระที่ชัดและอยู่กับตัวให้ได้ตลอดเวลา

     “เหตุผลที่อาตมาเลือกบวชที่วัดพระธรรมกาย เพราะบทฝึกพระแท้ของที่นี่ช่วยให้อาตมาเข้าใจวิถีชีวิตของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ ที่นี่คือบ้านที่ผู้คนมากมายพยายามจะทำให้เป็นสวรรค์เล็ก ๆ สำหรับทุกคนบนโลกใบนี้ และอาตมาก็หวังว่า สักวันหนึ่งอาตมาจะดีพอที่จะรักษามันไว้ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน

    “ท้ายที่สุด ถ้าคุณกำลังหาแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรม อาตมาขอแนะนำผู้ชายทุกคนบนโลกใบนี้ให้บวชเป็นพระ..”


นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี
No happiness is greater than the stillness of the mind.

ขุ.ธ. ๒๕/๒๕/๔๒

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล