วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วัดพระธรรมกายถวายเทียนแห่งสันติภาพ นานาชาติ ๖ ประเทศ

รายงานพิเศษ
เรื่อง : พ. พลวธมฺโม

วัดพระธรรมกายถวายเทียนแห่งสันติภาพ
นานาชาติ ๖ ประเทศ

     ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ คณะศิษยานุศิษย์และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายได้เดินทางไปถวายเทียนพรรษาแด่วัดพุทธในประเทศใกล้เคียง ๖ ประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ และเชื่อมความร่วมมือในการสร้างสันติภาพและสันติสุขภายในด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ

        คณะศิษยานุศิษย์และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายร่วมกับองค์การพุทธโลกและองค์กร Nirvana Peace Foundation, Bangladesh จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและพิธีถวายมหาสังฆทาน ๑๑๑ วัดในจิตตะกองปีที่ ๓ นำโดยพระกีรติ กิตฺติโก ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์และกัลยาณมิตร พระพรชัย พลวธมฺโม ประธานองค์การพุทธโลก กัลฯวรรณนรี ไตรเนตร กัลฯรสสวรรณ พัฒนพิฑูรย์ และคณะ

    งานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระนิกายสังฆราช นำโดยสมเด็จรองสังฆราชทั้ง ๔ พระองค์ ได้แก่ สมเด็จญาณสิริ มหาเถโร สมเด็จสัทธาปิยะ มหาเถโรสมเด็จศีลานันทะ มหาเถโร และสมเด็จธรรมปิยะ มหาเถโร พร้อมทั้งเลขาธิการ Bangladesh Sangharaj Bhikkhu Mahasabha มาร่วมงาน

  สำหรับนิกายสังฆนายกนำโดยสมเด็จวนสิริ มหาเถโร รองสมเด็จสังฆนายกและพระมหาเถระสุนันทะ ประธาน Bangladesh Bouddha Bhikkhu Mahasabha โดยมีชาวพุทธบังกลาเทศร่วมงานกว่าพันคน

      นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่ World-PEC การอบรมและบรรพชาสามเณร ๑๑๑ รูป ณ วัดมาดาฉะ โบโดวิหาร จิตตะกอง พิธีบูชาข้าวพระ และสวดธรรมจักรเป็นภาษาเบงกาลีอีกด้วย

 

วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทวาย ประเทศเมียนมา

     ผู้แทนและเหล่ากัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลแด่วัดในโซนเมียนมาใต้ จำนวน ๒๐ วัด ณ เมืองทวาย โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออินทยานะ วัดเยงเง มาเป็นประธานสงฆ์ ดร.สุกัลยา รักษาคำ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งกัลยาณมิตรชาวไทยและเมียนมาร่วมกันถวาย

        ก่อนประกอบพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคล มีการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรภาษาเมียนมา จากนั้นประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิ

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

         ทำพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า ๓๐ วัด พิธีทำบุญอุทิศแด่พระมหาชาลี กนฺตสีโล, ดร. อดีตรองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว (เทียบเท่ารองพระสังฆราช) ณ วัดป่านาคูนน้อยนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีพระอาจารย์ใหญ่พระมหางอน ดำรงบุญ, ดร. ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว (เทียบเท่าพระสังฆราช) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน พร้อมคณะ ร่วมพิธีในครั้งนี้

 

วันที่ ๑๘-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

      คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายถวายเทียนพรรษาแด่วัดป่าเชต์มหาราชฐานและวัดป่าพุทธวิหาร เพื่อสืบสานงานบุญประเพณี สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง ๒ ประเทศ พิธีจัดขึ้นที่วัดป่าเชต์มหาราชฐาน โดยมีครูบาคำถิ่น อนาลโย เป็นประธานสงฆ์

       นอกจากนี้ ยังมีพิธีถวายกองทุนการศึกษา หนังสือมงคลชีวิตภาษาไตลื้อ และเทียนพรรษา ณ วัดหลวงเมืองล้า เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา โดยมีพระอาจารย์คำฟูเจ้าอาวาสวัดหลวงเมืองล้าผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธรรม และเจ้าคณะอำเภอเมืองล้าคณะครูพระ พร้อมตัวแทนชุมชนชาวไตลื้อร่วมงาน

   รวมทั้งมีพิธีถวายกองทุนการศึกษาเทียนพรรษา หนังสือมงคลชีวิตภาษาไตลื้อ แด่พระคณาจารย์และสามเณรนักศึกษา ณ วิทยาลัยสงฆ์สิบสองปันนา โดยมีพระมหาอื่น สุภตฺตจาโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมสิงห์เป็นประธานสงฆ์ และพระมหาล้า สุรปญฺโญผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สิบสองปันนา ร่วมในพิธีด้วย

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

      คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ กัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนำโดยพระวิเทศธรรมาภรณ์ (บัณฑิต วรปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่คณะสงฆ์เถรวาท ๔๐ วัด ในประเทศเวียดนาม ณ วัดโฝมินห์ (วิหารวิชชาวัฒนะ) กรุงโฮจิมินห์ โดยมีพระมหาเถระติช เถี่ยน ตึม รองประธานสมัชชาสงฆ์แห่งประเทศเวียดนาม เจ้าอาวาสวัดโฝมินห์เป็นประธานสงฆ์

 

วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

      ในวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม คณะพระอาจารย์และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมีโครงการจะเดินทางไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่าง ๆ ในกรุงพนมเปญด้วย เพื่อสืบทอดพุทธประเพณีที่ดีงามและสานสัมพันธ์พระพุทธศาสนาระหว่าง ๒ ประเทศ

           ขออนุโมทนาบุญคณะพระอาจารย์ คณะกัลยาณมิตร คณะเจ้าภาพ และคณะผู้จัดงานมา ณ โอกาสนี้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล