วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ภาคพื้นยุโรป รุ่นที่ ๖

สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ
ภาคพื้นยุโรป รุ่นที่ ๖

 

     ประเทศในแถบยุโรปนั้น การบวชพระไม่ใช่ประเพณีของเขา ดังนั้นถ้าชาวยุโรปสักคนตัดสินใจมาบวช ย่อมแสดงว่า เขาต้องมีดวงปัญญาเห็นความสำคัญของการบวชมากพอ มิฉะนั้นคงไม่ยอมทิ้งความสะดวกสบายทางโลกมาประพฤติพรหมจรรย์ ถือศีล ๒๒๗ ข้ออย่างแน่นอน


        ธรรมทายาทจำนวน ๒๕ ท่านในโครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรป รุ่นที่ ๖ นี้ก็เช่นกัน พวกท่านตัดสินใจมาบวช เพราะเห็นว่าการเป็นพระมีเวลาและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาความดีมากกว่าขณะที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ คือ มีโอกาสอบรมกาย วาจา ใจอย่างเข้มข้น โดยมีพระอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด และยังมีเวลาศึกษาธรรมะอย่างเต็มที่โดยปราศจากความกังวลใด ๆ อีกด้วย

         โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรปรุ่นล่าสุดนี้ จัดขึ้นเป็นเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทำพิธีบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียมโดยมีพระวิเทศภาวนาจารย์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์


การบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติแต่ละครั้ง แต่ละรูป
มีส่วนช่วยให้ชาวท้องถิ่นเกิดความสนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น
ซึ่งในที่สุดแล้วจะมีผลต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปอย่างยั่งยืน


        ธรรมทายาทที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้มาจาก ๑๑ ประเทศ คือ ประเทศอังกฤษเดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก สกอตแลนด์ สวีเดน เยอรมนี เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส


         ในวันบวชของธรรมทายาทรุ่นนี้และทุกรุ่นที่ผ่านมา    มีผู้ปกครองและญาติมิตรจากประเทศต่าง ๆ ในยุโรปเดินทางมาร่วมงานครั้งละหลายคน ซึ่งทำให้พวกเขาเหล่านี้ได้พบเห็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธและมีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ที่สำคัญภาพการบวชของธรรมทายาทนานาชาติจะทำให้ญาติมิตรบางคนเกิดความสนใจ

         คำสอนในศาสนาพุทธมากขึ้น แล้วเข้ามาศึกษาหาความรู้ จนกระทั่งเกิดความศรัทธาเช่นเดียวกับธรรมทายาททั้งหลาย และถ้าหากในอนาคตมีชาวท้องถิ่นศรัทธาเลื่อมใสศาสนาพุทธเป็นจำนวนมาก พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ก็จะปักหลักอย่างมั่นคงในทวีปยุโรปต่อไปอีกนานแสนนาน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล