วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ

ข่าวบุญในประเทศ

ชาวพุทธเกาหลีทัศนศึกษาสวนพนาวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่
      เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กององค์กรระหว่างประเทศ วัดพระธรรมกาย, วัดภาวนาหยางจู
และคณะวัฒนธรรมพระพุทธศาสนานิกายโชเคแห่งประเทศเกาหลี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อดูงานการบริหารจัดการสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม ณสวนพนาวัฒน์ โดยมีพระอาจารย์สถาพร ญาณวิชฺโช กล่าวต้อนรับคณะผู้ดูงาน ซึ่งประกอบด้วยพระภิกษุเมื่อ วันที่ ๕ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วดั พระธรรมกาย จัดพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุ-สามเณร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและสร้างความอบอุ่นแด่คณะสงฆ์ ซึ่งจะเกื้อกูลต่อการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน พิธีเริ่มด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นพิธีถวายกองทุนอุปกรณ์เครื่องกันหนาว ปิดท้ายด้วยโอวาทจากพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งเมตตามาเป็นประธานสงฆ์ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา กว่า ๑๐๐ ท่าน จากนั้นพระอาจารย์บียองเจ คิม อคฺคสทฺโธ แนะนำประวัติสวนพนาวัฒน์และนำชมสถานที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ดูงานได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี

      เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคมพิธีจัดขึ้นที่สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เป็นผู้นำคณะสงฆ์กว่า ๒,๐๐๐ รูป จาก ๗ อำเภอ ๑๖๓ วัด ประกอบพิธี สำหรับบทสวดมนต์ที่ใช้ในพิธีก็คือ บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร บทสวดมนต์เจ็ดตำนานและสิบสองตำนาน

 

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
     เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุ-สามเณร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและสร้างความอบอุ่นแด่คณะสงฆ์ ซึ่งจะเกื้อกูลต่อการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน พิธีเริ่มด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองทุนอุปกรณ์เครื่องกันหนาว ปิดท้ายด้วยโอวาทจากพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งเมตตามาเป็นประธานสงฆ์

 

เปิดตัวองค์กรสนับสนุนการจัดตักบาตรพระทั่วโลก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
      เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์กรสนับสนุนการจัดตักบาตรพระทั่วโลก (WSAF : เวิลด์ทรัพย์) ซึ่ง ก่อตั้งขึ้นโดยคณะกัลยาณมิตรผู้จัดงานตักบาตรในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร่วมกันจัดงานเปิดตัวองค์กร ณ ห้อง SPD 7 สภาธรรมกายสากล โดยมีพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ งานเปิดตัวในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสานปณิธานโครงการตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รูป ให้สำเร็จได้โดยง่าย เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

 

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดกลางคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
       เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้แทนคณะสงฆ์และอุบาสก-อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดกลางคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายผาชัย โปรียานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานในการจัดงาน ในงานนี้มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายสนับสนุนการจัดงานด้วยการนำจอ LED และ Projector พร้อมเครื่องเสียงและเจ้าหน้าที่คุมเสียง ไปถ่ายทอดภาพพิธีกรรม

 

พิธีมุทิตาสักการะพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
      เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะพระภิกษุและกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายร่วมพิธีมุทิตาสักการะ พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกายเนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร ให้ดำรงฐานานุศักดิ์เป็นฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณไพบูลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล