วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. เจ้าคุณรูปใหม่แห่งวัดพระธรรมกาย

มุทิตาสักการะ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.
เจ้าคุณรูปใหม่แห่งวัดพระธรรมกาย

พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. เจ้าคุณรูปใหม่แห่งวัดพระธรรมกาย


      เนื่องในโอกาสอันเป็นสิริมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ.(สุธรรม สุธมฺโม) ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชทินนามที่ พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. อันนำมาซึ่งความปลื้มปีติและภาคภูมิใจของเหล่ากัลยาณมิตรและศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทั้งในและต่างประเทศ
 

พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. เจ้าคุณรูปใหม่แห่งวัดพระธรรมกาย


      พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. นามเดิม สุธรรม นามสกุล ตีระวนิช ฉายา สุธมฺโม อายุ ๖๓ ปี พรรษา ๒๗ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียและวัดพระธรรมกายนครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ท่านบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เวลา ๑๖.๕๔ น. ณ พัทธสีมาวัดพระธรรมกาย โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี (ปัจจุบัน คือ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร) เป็นพระอุปัชฌาย์
 

พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. เจ้าคุณรูปใหม่แห่งวัดพระธรรมกาย


      พระสุธรรมญาณวิเทศเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่และขยายงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และรับภารกิจงานพระศาสนาหลายหน้าที่ เช่น พระธรรมทูตสายโอเชียเนียประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ เป็นประธานสภาองค์กรชาวพุทธสหพันธรัฐออสเตรเลีย (President of the Buddhist Federation of Australia) เป็นเลขาธิการมูลนิธิ ๖๐ ปีธรรมชัย เพื่อการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น
 

พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. เจ้าคุณรูปใหม่แห่งวัดพระธรรมกาย


      พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ เมตตามาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตเป็นประธานสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ในพิธีมุทิตาสักการะพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 

พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. เจ้าคุณรูปใหม่แห่งวัดพระธรรมกาย


      ในวาระที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ในครั้งนี้ คณะกัลยาณมิตรทั้งหลายจึงร่วมกันจัดพิธีมุทิตาสักการะ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย  จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล