วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐

ทบทวนบุญ V-Star
เรื่อง : รัตนา อรัมสัจจากูล

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐
วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว

 

      @ มหกรรมแห่งเด็กน้อย    ทั่วไทย
ร่วมกันประกาศชัย    แก่หล้า
เกียรติปรากฏเกริกไกร    อวดโลก
V-Star มุ่งทายท้า    ว่าข้าฯ Change the World!
      @ หนูเอ๋ยจงรักษ์ไว้    ความดี
บุญจักเกิดทับทวี    เพริศแพร้ว
โลกรออยู่นานปี    รู้เถิด หนูเอย
มาร่วมสร้างโลกแก้ว    ผ่องแผ้วพุทธคุณ!
     (อัตตทันต์ / ๑๒ ธ.ค. ๕๘)


     ตลอด ๑ ปี หรือ ๓๖๕ วัน ที่เหล่าเด็กดี V-Star ดาวแห่งความดี ได้ฝึกตัวผ่านกิจวัตร ๑๐ ประการทุกวัน โดยผ่านโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งหวังจะสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง สำหรับบทฝึกกิจวัตร ๑๐ ประการประกอบไปด้วย... ตื่นนอนแต่เช้า เก็บที่นอนทันที / แต่งกายสุภาพ / สมาทานศีล ๕ / หยอดกระปุกออมบุญ / ช่วยงานบ้านและโรงเรียน / อ่านหนังสือที่มีประโยชน์ / จับดีคนรอบข้าง / นั่งสมาธิ ๑๕ นาที / สวดมนต์ก่อนนอน / กราบเท้าพ่อแม่ ยกมือไหว้พระภิกษุ ครู และผู้ใหญ่ ซึ่งกิจวัตรทั้ง ๑๐ ข้อนี้ เป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาให้เด็ก ๆ ทุกคนที่ได้ทำจริงกลายเป็นเด็กเก่งและดีอย่างยั่งยืน อีกทั้งกิจวัตร ๑๐ ประการนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวคิดในวงการการศึกษาด้วย

      นอกจากกิจวัตร ๑๐ ประการที่ต้องทำทุกวันแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอีกหลายกิจกรรมที่ทางโรงเรียนสามารถนำไปทำระหว่างภาคเรียนได้ เช่น กิจกรรมถวายกระเช้าผลไม้เพื่อสร้างมหาทานบารมี กิจกรรมบอกโทษเหล้า เบียร์ บุหรี่ และสิ่งเสพติดกิจกรรมเทิดพระคุณครู กิจกรรมพัฒนาวัดและกฐินสัมฤทธิ์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเชื่อมโยงเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีเด็กดี V-Star เป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม ซึ่งจะทำให้ เด็กดี V-Star เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง คิดจริง ทำจริง แก้ปัญหาจริง นอกจากนั้น กิจกรรมเหล่านี้ยังเป็นไปเพื่อการฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธกลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนและแท้จริง
 

 

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว
     ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ซึ่งใน ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว (วันเสาร์สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนธันวาคม) เป็นวันที่เด็กดี V-Star ทั่วประเทศเฝ้ารอ วันที่จะตอกย้ำอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของผู้นำตัวน้อย แต่มีหัวใจเต็มร้อยในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ วันแห่งการพบปะรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนใหม่จากทั่วประเทศ วันแห่งการเปิดโลกทัศน์ของการเป็นผู้นำ วันแห่งการประเมินมาตรฐานศีลธรรม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วันแห่งการเรียนรู้พระพุทธศาสนาพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม วันแห่งการทำงานเป็นทีม วันแห่งการบริหารจัดการ วันแห่งความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงและอิ่มอร่อยจากผู้ใหญ่ใจดีวันที่เป็นวัน “ของเรา” ณ ที่แห่งนี้ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว

 

อึ้ง ทึ่ง ตะลึง กับนิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก
      กิจกรรมในภาคสาย พบกับมหกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่อลังการนิทรรศการ “พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาเอกของโลก” และนิทรรศการ “ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก ตอนทางรอดวิกฤตมนุษย์” นิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลกโดยทีมงานพุทธศิลป์ ที่จะทำให้ทุกคนที่ได้ชมรู้สึกอึ้ง ทึ่ง ตะลึง เหมือนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริง และที่สำคัญยังช่วยให้ผู้ชมตระหนักว่า อะไรคือทางรอด และอะไรคือทางไม่รอด      ดังนั้น จึงถือเป็นโชคดีอย่างยิ่งของทุกคนที่ได้มาชมนิทรรศการในครั้งนี้

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว

 

“รักแลกภพ” รักที่ไม่พบเสียเลยจะดีกว่า
      ภาพยนตร์ประกอบแอนิเมชัน ๓ มิติทะลุจอ เรื่อง “รักแลกภพ” โดยผู้กำกับมือทองกัลยาณมิตรวรศักดิ์ ขันทอง และทีมงานสะท้อนให้เห็นปัญหาเยาวชนซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัว รวมทั้งสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน และความเป็นจริงในชีวิตอีกหลายแง่มุม โดยสื่อสารผ่านภาพยนตร์ที่สนุกสนานและทันสมัย ที่ชี้ให้เราเห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า หากเดินทางผิด รักผิด ๆชีวิตจะไปจบที่ไหน
      เชื่อเหลือเกินว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ช่วยเบรกความคิดผิด ๆ ช่วยพลิกชีวิต และปิดอบายให้แก่เยาวชนจำนวนมากเลยทีเดียว

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว

 

เต็มที่กับลานบุญมหาสนุก
      V-Star Activity Complex ลานบุญมหาสนุก ที่มีทั้งฐานกิจกรรม UG5 มีเวทีกิจกรรมจาก Complex ต่าง ๆ มีขนมอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ตุ๊กตา จักรยาน กระเป๋า กล่องข้าว และอื่น ๆ อีกมากมายจากพี่ ๆ ผู้ใหญ่ใจดี พี่ ๆ V-Cheer และพี่ ๆ ทุก V ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงปัจจัย เพื่อมาต้อนรับ มาดูแล และมามอบของขวัญต่าง ๆ ให้แก่เด็กดี V-Starที่น่ารักทุกคน

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว

(ซ้ายมือล่าง คุณฮิมานชู โซนิ พระเอกละครซีรีส์ "พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก" ให้เกียรติมาร่วมงาน)

 

สัมมนาเทิดพระคุณครู & ประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก
      กิจกรรมภาคบ่าย สำหรับคุณครู มีสัมมนาเทิดพระคุณครูและพิธีรับของที่ระลึกโดยมีหลวงพ่อทัตตชีโว ให้ความเมตตามาบรรยายธรรม ซึ่งทำให้คุณครูต่างรู้ซึ้งยิ่งขึ้นว่าทำไมอาชีพครูถึงเป็นอาชีพพระโพธิสัตว์ และเมื่อเกิดความเข้าใจดีแล้ว คุณครูทุกคนก็จะเก็บเกี่ยวบุญกุศล ความปลาบปลื้ม และความภาคภูมิใจไปตลอดชีวิตของความเป็น “ครู”

      สำหรับเด็กดี V-Star ในภาคบ่ายเป็นช่วงประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และพระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร มาบรรยายธรรมนอกจากนี้ เด็ก ๆ ยังได้ชมภาพยนตร์ “รักแลกภพ” แบบ 3D พร้อมกัน ได้ร้องเพลง Change the World ประกอบท่าทางพร้อมกันและยังได้ซ้อมระบบหมู่ “มาร์ชชิงความดี จุดเริ่มต้นแห่งความดีสากล” พร้อมกัน

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว

 

รวมพลังดาวแห่งความดี ทุก V ที่ลานธรรม
      ภาคเย็น นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี) ประธานคณะกรรมการจัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-Starกล่าวรายงาน จากนั้น ดร.พิธาน พื้นทอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษารักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงานต่อด้วยพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีสวดสรรเสริญพระคุณครู พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว

      ๑๗.๑๐ น. ช่วงเวลาสว่าง เมื่อพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี ทุกคนบูชาพระรัตนตรัย นั่งสมาธิและรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากประธานสงฆ์ผู้ดำริและสถาปนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ และทำให้มีคำว่า “เด็กดี V-Star” เกิดขึ้น

      จากนั้น เป็นพิธีสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พิธีมอบทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น ๑๐๐,๐๐๐ รางวัล 

      พิธีจบด้วยการจุดพลุที่ยิ่งใหญ่อลังการชุด “V-Star รวมพลังดาวแห่งความดี” เป็นการปิดงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างงดงามที่สุด 

      “โลกไม่ได้ขาดคนดี แต่โลกขาดผู้นำในการทำความดี” พบกันครั้งต่อไป วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๑ เดือนธันวาคมพุทธศักราช ๒๕๕๙

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว

 

 

เด็กดี V-Star บุคคลที่โลกรอคอย
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

      ลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุก ๆ คนเป็นผู้มีบุญมีบารมีมาก ที่ได้มาประชุมรวมกันที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เป็นครั้งที่ ๑๐ แล้ว ลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุกคน จะต้องเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้ได้ ช่วงเวลาที่ผ่านมา เราก็ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมความดีที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเรา สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา กิตติศัพท์อันดีงามในการทำความดีของลูก ๆ เด็กดี V-Star เป็นที่กล่าวขาน ชื่นชม และอนุโมทนาสาธุการของมนุษย์ผู้มีดวงปัญญาและเทวดาทั้งหลาย ซึ่งลูก ๆ เด็กดี V-Star ก็ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองผ่านการทำกิจวัตรความดี ๑๐ ประการ ทุก ๆ วันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ซึ่งหาได้ยากจากเด็กทุก ๆ คนในโลก

      ที่สำคัญ ในช่วงเทศกาลกฐินที่ผ่านมา ลูก ๆ เด็กดี V-Star ได้สร้างมหากาลทานที่ยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์ รับบุญกันอย่างสนุกสนาน เบิกบานบุญบันเทิงเพื่อไม่ให้มีวัดร้างและกฐินตกค้างบนผืนแผ่นดินไทย หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติประทับใจในตัวลูก ๆ เด็กดี V-Star ที่รักทั้งหลาย ที่ทุกคนกระตือรือร้นในการสร้างบารมี และดีใจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งอุปนิสัย มารยาท และความประพฤติอันดีงามสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นผลดีแก่ตัวของเราเองแล้ว ยังมีผลต่อเยาวชนที่เห็นเราเป็นต้นบุญต้นแบบ และเป็นที่ชื่นใจของคุณครู ผู้ปกครอง และผู้ที่ได้พบเห็น เป็นสิ่งที่ดีต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และโลกใบนี้ การทำความดีนี้จะทำให้เรามีความสุข ครอบครัวก็อบอุ่น สังคมก็น่าอยู่ ในที่สุดโลกของเราก็จะกลับคืนสู่สันติสุขได้

      ดังนั้น สิ่งที่ลูก ๆ เด็กดี V-Star กำลังทำอยู่นี้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากลูก ๆ คือผู้เปลี่ยนโลกให้ศิวิไลซ์ ทำให้ศีลธรรมกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นลูก ๆเด็กดี V-Star จึงเป็นบุคคลสำคัญที่โลกรอคอย เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเยาวชน ที่รวมพลังพร้อมใจกันเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เป็นโลกแก้วแห่งสันติภาพที่แท้จริง

      หลวงพ่อขอส่งเสริมการทำความดีของลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุกคน และขอสนับสนุนทุนการศึกษา แม้เป็นเพียงเล็กน้อย แต่ก็เป็นกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิแห่งความเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ผู้ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้ลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุกคน เป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการ และให้ลูกรักษามโนปณิธานความดีนี้เอาไว้ให้มั่นคงตลอดไป หลวงพ่อขอฝากอนาคตอันสดใสไว้กับเด็กดี V-Star ผู้มีบุญ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อเป็นอนาคตของชาติและพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
 

 

หลากหลายความคิดเห็น

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว
 

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว  ด.ญ.ธัญลักษณ์ บุญเย็น โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด
     
ได้ไปดูนิทรรศ 7D ค่ะ สนุกสนานมาก ให้ข้อคิดหลาย ๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำรงชีวิตประจำวัน เรื่องความเกรงกลัวต่อบาปทำให้เราไม่อยากทำบาป อยากจะทำบุญค่ะ ภูมิใจมากนะคะที่ได้มาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star มาร่วมกันร้องเพลง อยากขอบคุณที่ทำให้ชีวิตหนูดีขึ้น จากขี้เกียจก็มาขยัน ตื่นสายก็มาตื่นเช้า และทำให้หนูได้เจอโลกที่กว้างใหญ่ ได้เจอเพื่อน ๆ มากมายค่ะ
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว  ด.ญ.ณัชชา พงษ์ศิริ โรงเรียนจันทรวิชา กรุงเทพมหานคร
     
หนูประทับใจนิทรรศการตรงที่มีพระพุทธเจ้าให้ดู ให้นั่งสมาธิและให้อธิษฐานขอพรจากท่าน มีนรกมีสวรรค์ให้ดู และได้เรียนรู้ว่าเราต้องทำความดีบ่อย ๆ ความชั่วไม่ทำเลยยิ่งดี พยายามนั่งวิปัสสนากรรมฐาน อนาคตต่อไปเราจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ค่ะ
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว  ด.ช.ธนันต์ ชัยชนะ โรงเรียนจุลสมัย จ.สงขลา
     
สนุกมากเลยครับ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากมายและได้รู้ว่า พระพุทธเจ้าลำบากมากขนาดไหนกว่าจะตรัสรู้ได้ ชอบห้องสามเณรล้านรูปครับ ทำให้ได้รู้ว่าแม้แต่เด็กยังเป็นพระอรหันต์ได้ และทำให้ผมอยากบวชด้วยครับ อยากบวชให้พ่อกับแม่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว  น.ส.สุพิชฌาย์ จำราช โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์
     
วันนี้สนุกมากเลยค่ะ ได้เจอดาราที่แสดงเป็นพระพุทธเจ้า และได้มาชมนิทรรศการเรื่องนรก ทำให้รู้สึกว่า เราไม่ควรโกหกพ่อแม่ไม่ควรทำความผิด เพราะเราจะลงนรกค่ะ แล้วก็ได้ดูนิทรรศการเรื่องพุทธะ คือ จุดเริ่มต้นของพระพุทธเจ้า ดูแล้วรู้สึกปลาบปลื้มและศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้ามากขึ้น แล้วนิทรรศการ 7D ก็อลังการงานสร้างมาก ถูกใจพวกเรามากเลยค่ะ อยากให้เก็บนิทรรศการนี้ไว้ เพราะว่าอยากให้เด็ก ๆ ทุกคนมาชมกันค่ะ
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๑๐ วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี ๑ ปีมีเพียงครั้งเดียว  ด.ช.ภานรินทร์ โสขุมา โรงเรียนวัดบ้านทึง จ.สุพรรณบุรี
     
รู้สึกสนุกมากครับ ดูเรื่องพระพุทธเจ้าครับ ท่านเข้มแข็งมากยอมทนลำบากเพื่อมารดา แล้วก็ตรัสรู้เพื่อชาวโลก รู้สึกปลื้มมากครับ รู้สึกดีใจมากที่เป็นชาวพุทธ ขอขอบคุณมากครับที่ทำให้มีงานนี้ครับ เพราะว่าได้เห็นเรื่องดีๆ เดี่ยวกับพระพุทธเจ้ามากมายเลยครับ ได้มางานนี้ ๓ ปีแล้ว สนุกทุกปีครับ ตื่นเต้นมาก

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล