วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๕๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๑๕๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘
การสร้างที่พักอาศัยถวายแด่ภิกษุสงฆ์เพื่อใช้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรม ได้ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง คือ ให้อายุ วรรณะ สุข พละเรื่อยไปจนถึงการบรรลุมรรค ผล นิพพาน...อ่านต่อ
นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์ THE LAST WAY OUTนิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก วันที่ 6 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 เปิดแสดง ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย เนื่องในมหกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star...อ่านต่อ
การทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ใคร ๆ ทั้งหลายล้วนยกย่องว่ามีอานิสงส์มาก เป็นพุทธานุญาตที่ทั้งผู้ถวาย คือ ทายกทายิกา ต่างได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างมากมาย...อ่านต่อ
ชาวทวายมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธอย่างแท้จริง เข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญอย่างสม่ำเสมอ วันอาทิตย์ก็ส่งลูกหลานไปเรียนพระพุทธศาสนาที่วัด...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่เข้าไปในดินแดนแถบเอเชียกลางในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ อาณาจักรและเมืองสำคัญในยุคดังกล่าวตั้งอยู่ริมแอ่งทาริม...อ่านต่อ
ภาพการทำความดีของการจัดงานตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่นับพันนับหมื่นรูปที่จัดขึ้นทั่วประเทศ ที่สร้างกระแสแห่งความสุขและความปลื้มปีติไปทุกพื้นที่...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๗แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเอาพระทัยใส่การพระศาสนาอย่างจริงจังมาตลอดต่อเนื่อง...อ่านต่อ
บรรยากาศสาธุชนรับอาหารที่เรือนไทยปัจจุบันคือบริเวณอาคารดุสิตถ่ายเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐...อ่านต่อ
คนประมาทมักคิดว่าตนมีเวลามากมายทำเหมือนชีวิตตนเป็นอมตะ ไม่มีหมดอายุ ไม่มีวันตายแท้จริงแล้วทุกสรรพสิ่งล้วนไม่จีรังเที่ยงแท้...อ่านต่อ
​ศีลเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์ เสียทรัพย์เสียไป ศีลอย่าให้เสีย ต้องรักษาไว้ ศีลเป็นสิ่งสร้างทรัพย์ เจ้าทรัพย์เสีย ถ้าว่ามีศีลละก็ ได้ชื่อว่าเป็นคนดี คนบริสุทธิ์แล้ว...อ่านต่อ
เวิกผ้าทำอย่างไร? บางคนไม่รู้ เวิกผ้าหมายความว่า ถกผ้าขึ้นเปิดสีข้างให้เห็น เช่นถกจีวรขึ้นพาดไว้บนบ่า ถกสบงรั้งขึ้นจนพันเข่าทั้งในเวลาเดิน ทั้งในเวลานั่ง...อ่านต่อ
ก่อนอื่นหลวงพ่ออยากให้ข้อคิดว่า เมื่อเราคิดจะทำการสิ่งใด หากยังทำไม่สำเร็จพระพุทธศาสนาสอนให้หันกลับมาสำรวจดูข้อบกพร่องของตัวเอง...อ่านต่อ
ทำไมเราต้องกินข้าวบ่อย ๆ เมื่อเช้า    กินแล้ว เที่ยงก็ยังกินอีก กลางคืนก็กินอีกแล้วอีก ๗ วันค่อยกินไม่ได้หรือ มีคนบ่นไหมว่าทำไมกินบ่อย มีแต่บ่นว่าหิว...อ่านต่อ
การอุทิศชีวิตทำงานสืบอายุพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย เกิดขึ้นจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงมีน้ำพระทัยยิ่งใหญ่...อ่านต่อ
การภาวนา “สัมมาอะระหัง” ทุกถ้อยคำเป็นทางมาแห่งบุญ เพราะจะทำให้ใจของเราไปจรดกับแหล่งแห่งกระแสบุญอันบริสุทธิ์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗...อ่านต่อ
ธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  จังหวัดกำแพงเพชร , พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี , กฐินสัมฤทธิ์โรงเรียนโสตศึกษา  จังหวัดอุดรธานี ,...อ่านต่อ
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประเทศจีน , พิธีบูชาข้าวพระ วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี , พิธีทอดปฐมกฐิน ครบ ๑๐ ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ประเทศบาห์เรน...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล