วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์

เรื่องจากปก
เรื่อง : พุทธศิลป์

นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์  THE LAST WAY OUT
นิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก
วันที่ 6 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 เปิดแสดง ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย
เนื่องในมหกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star 

นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์  THE LAST WAY OUT นิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก วันที่ 6 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 เปิดแสดง ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย  เนื่องในมหกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star 

นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์  THE LAST WAY OUT นิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก วันที่ 6 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 เปิดแสดง ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย  เนื่องในมหกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star 

คุณจะทำอย่างไร ถ้า...
      “คุณจะทำอย่างไร หากประสบภัยพิบัติ” องค์การนาซาระบุว่า พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาเ ป็นปีที่โลกร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติไว้ ซึ่งอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นของโลกส่งผลกระทบที่เลวร้ายต่อสภาพแวดล้อม และก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นทั่วโลก เช่น น้ำทะเลสูงขึ้น พายุที่รุนแรง ภูมิอากาศที่แปรปรวน

นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์  THE LAST WAY OUT นิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก วันที่ 6 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 เปิดแสดง ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย  เนื่องในมหกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star 

      “คุณจะทำอย่างไร หากประสบอุบัติเหตุ” สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายงานสถิติการตายของคนไทยด้วยอุบัติเหตุ จำนวน ๓๒,๔๒๗ คน คิดเป็น ๗.๖ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นอันดับ ๒ของการตายทั้งหมด หรือโดยเฉลี่ยคนไทยตายด้วยอุบัติเหตุวันละ ๘๘ คน

นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์  THE LAST WAY OUT นิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก วันที่ 6 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 เปิดแสดง ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย  เนื่องในมหกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star 

      “คุณจะทำอย่างไร ถ้าหมอบอกว่าคุณเป็นโรคมะเร็ง”  สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายงานสถิติการตายของคนไทยด้วยโรคมะเร็งทุกประเภท รวม ๖๗,๖๙๔ คนคิดเป็น ๑๕.๘ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการตายอันดับ ๑ ของคนไทย หรือโดยเฉลี่ยคนไทยตายด้วยโรคมะเร็งวันละ ๑๘๕ คน

      “คุณจะทำอย่างไร ถ้าหากวันหนึ่งคุณต้องตาย และความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด”  ชีวิตของทุกคนต้องประสบกับช่วงเวลา วิกฤต จุดเปลี่ยนสำคัญที่อันตรายของชีวิตซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลย ดังนั้นเรื่องราว
ความจริงของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นที่ทุกคนควรศึกษา เพื่อเตรียมตัวเมื่อเวลานั้นมาถึง

นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์  THE LAST WAY OUT นิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก วันที่ 6 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 เปิดแสดง ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย  เนื่องในมหกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star 

ทางรอดและทางไม่รอด
      เมื่อพบวิกฤต เราทุกคนต่างแสวงหาทางรอด แต่ใช่ว่าทุกทางจะเป็นทางออกของปัญหา ซึ่งบางคนเลือกทางผิด ทางที่เลือกกลายเป็นทางไม่รอด เช่น การดื่มสุรา การฆ่าตัวตาย หรือการทำผิดศีลต่าง ๆ เป็นต้น เพราะนอกจากไม่ได้แก้ปัญหาแล้ว กลับยิ่งไปเพิ่มเติมปัญหาให้รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เหมือนดั่งธนัญชานิพราหมณ์ผู้ประมาท ทำทุกทางเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ บุตรภรรยา และครอบครัว แม้จะเป็นสิ่งทุจริตผิดศีล ด้วยมองว่าเป็นความจำเป็นที่ต้องทำ แต่เมื่อพระสารีบุตรมาเป็นกัลยาณมิตรให้สติ จึงสามารถกลับตัวกลับใจมาเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเลือกที่จะทำงานเลี้ยงดูครอบครัวควบคู่ไปกับการประพฤติธรรม สั่งสมบุญ จนวาระสุดท้ายของชีวิต เมื่อละจากโลกนี้ไปจึงได้ไปสู่สุคติบังเกิดเป็นพรหมได้ในที่สุด

นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์  THE LAST WAY OUT นิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก วันที่ 6 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 เปิดแสดง ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย  เนื่องในมหกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star 

       เมื่อความตายมาเยือน... ในขณะที่นายนิรยบาลกำลังลากตัวลงนรกด้วยผลแห่งบาปที่ตนทำ ถึงตอนนั้นแม้จะอ้างว่า ที่ทำชั่วไปเพราะจำเป็นแค่ไหนก็ตาม สุดท้ายก็ไม่รอดต้องไปรับวิบากกรรมในนรก ในทางตรงกันข้าม
หากบุคคลจำเป็นต้องเลี้ยงพ่อแม่ บุตรภรรยาและครอบครัวเหมือนกัน แต่เลือกที่จะประพฤติชอบธรรม ย่อมเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าพราะงานหรือเส้นทางชีวิตที่ไม่ต้องทำผิดศีลผิดธรรมและสามารถได้บุญไปด้วยนั้นมีอยู่ ดังนั้นจึงอยู่ที่เราจะเลือกหนทางอย่างไร

      การดำเนินชีวิตอยู่ในเส้นทางของความดีนั้นมีแต่ดีกับดี ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตรงกันข้าม ผู้ดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งบาปอกุศลมีแต่เสียกับเสีย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเช่นกัน ดังนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาก็เห็นได้ไม่ยากว่าควรจะเลือกทางใดให้เป็นทางรอดของตน

   เมื่อพบวิกฤตเราทุกคนต่างแสวงหาทางรอด
แต่ทางรอดอาจกลายเป็นทางไม่รอดก็ได้
เชิญชม “ทางรอดวิกฤตมนุษย์” เพื่อพบกับทางรอดที่แท้จริง

 

นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์  THE LAST WAY OUT นิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก วันที่ 6 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 เปิดแสดง ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย  เนื่องในมหกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star 

นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์  THE LAST WAY OUT นิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก วันที่ 6 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 เปิดแสดง ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย  เนื่องในมหกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star 

ความรู้เพื่อแสวงหาทางรอดที่แท้จริง
      “นิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก” ตอน “ทางรอดวิกฤตมนุษย์”นำเสนอความรู้จากการตรัสรู้ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สามารถนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ มาเป็นองค์ความรู้ในการจัดแสดงนิทรรศการให้เด็กดีวีสตาร์รวมทั้งสาธุชนผู้สนใจได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นทางรอดที่แท้จริง จะได้สามารถรับมือกับทุกวิกฤตในชีวิตที่จะต้องเจอได้

........................................................
 

นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์  THE LAST WAY OUT นิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก วันที่ 6 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 เปิดแสดง ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย  เนื่องในมหกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star 

นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์  THE LAST WAY OUT นิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก วันที่ 6 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 เปิดแสดง ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย  เนื่องในมหกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star 

      “นิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก” ตอน “ทางรอดวิกฤตมนุษย์” และภาพยนตร์๓ มิติ เรื่อง “รักแลกภพ” จัดแสดงให้เด็กเยาวชน และผู้สนใจชมฟรี! เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาวิชาความรู้ควบคู่คุณธรรมผ่านสื่อที่สนุกสนานและทันสมัย ในวันที่ ๖ - ๑๓ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย

เช็กรอบและรายละเอียดได้ที่  www.dmc.tv/expo
ติดตามรายละเอียด ข้อมูลที่น่าสนใจและเรื่องราวดี ๆ ได้ที่
www.facebook.com/TrueKnowledgeForWorldPeace
และ http://line.me/ti/p/@ioc0300z

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล