วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการบรรพชาอุปสมบท หนึ่งในโครงการสร้างคนให้เป็นคนดีของ วัดพระธรรมกาย

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

โครงการบรรพชาอุปสมบท
หนึ่งในโครงการสร้างคนให้เป็นคนดีของ
วัดพระธรรมกาย

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , สร้างคนให้เป็นคนดี , พุทธกาล , โครงการบรรพชาอุปสมบท หนึ่งในโครงการสร้างคนให้เป็นคนดีของ วัดพระธรรมกาย , พุทธประเพณี

       “การบรรพชาอุปสมบท” เป็นสิ่งที่วัดพระธรรมกายให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากเป็นวิธี “สร้างคนให้เป็นคนดี” ด้วยการปลูกฝังธรรมะลงในใจของผู้คนแล้ว ยังเป็นการสร้างพระภิกษุ-สามเณรเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปอีกด้วย

      ดังนั้น วัดพระธรรมกายจึงจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทอย่างต่อเนื่องตลอดมา ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มสร้างวัดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยมีมหาชนทั้งในและต่างประเทศผ่านการอบรมในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ของวัดพระธรรมกายเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าแสนคน และในบรรดาผู้เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ มีหลายท่านบังเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าอุทิศชีวิตอยู่ในเพศสมณะ ช่วยกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน

         สำหรับในเดือนนี้ มีโครงการบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

- โครงการสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๓
- โครงการเตรียมบวชเรียนปริยัติสามัญสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๖
- โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ ๗
- โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๗ โครงการ ๑
- โครงการบรรพชาสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๓
- โครงการธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๖ ภาคฤดูร้อน
- โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล ภาคฤดูร้อน
- โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน
- โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , สร้างคนให้เป็นคนดี , พุทธกาล , โครงการบรรพชาอุปสมบท หนึ่งในโครงการสร้างคนให้เป็นคนดีของ วัดพระธรรมกาย , พุทธประเพณี

         ญาติมิตรร่วมพิธีตัดปอยผมและอนุโมทนาบุญกับธรรมทายาท จากนั้นเป็นพิธีปลงผมโดยคณะพระภิกษุ


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , สร้างคนให้เป็นคนดี , พุทธกาล , โครงการบรรพชาอุปสมบท หนึ่งในโครงการสร้างคนให้เป็นคนดีของ วัดพระธรรมกาย , พุทธประเพณี

     ธรรมทายาทเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ แล้วจึงเข้าสู่พิธีบรรพชาในวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวน ๗ โครงการ โดยมีพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เป็นพระอุปัชฌาย์ และอีก ๒ โครงการ เข้าพิธีบรรพชาในวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , สร้างคนให้เป็นคนดี , พุทธกาล , โครงการบรรพชาอุปสมบท หนึ่งในโครงการสร้างคนให้เป็นคนดีของ วัดพระธรรมกาย , พุทธประเพณี

      กุลบุตรเหล่านี้ต่างสละความสะดวกสบายทางโลกมาบวชตามวิถีลูกผู้ชาย เพื่อแทนคุณบิดา มารดา และฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดียิ่งขึ้นด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , สร้างคนให้เป็นคนดี , พุทธกาล , โครงการบรรพชาอุปสมบท หนึ่งในโครงการสร้างคนให้เป็นคนดีของ วัดพระธรรมกาย , พุทธประเพณี

       สามเณรธรรมทายาทจำนวนหนึ่งเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

      อีกจำนวนหนึ่งแยกไปบวชที่วัดมงคลพุการาม จังหวัดปทุมธานี วัดสว่างภพ จังหวัดปทุมธานี และวัดพะยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , สร้างคนให้เป็นคนดี , พุทธกาล , โครงการบรรพชาอุปสมบท หนึ่งในโครงการสร้างคนให้เป็นคนดีของ วัดพระธรรมกาย , พุทธประเพณี

       นอกจากตั้งใจฝึกฝนตนเองด้วยกิจกรรมหลากหลายแล้ว สามเณรทั้งหลายยังได้บิณฑบาต เพื่อเป็นเนื้อนาบุญแก่บิดา มารดา ญาติมิตร และสาธุชนอีกด้วย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล