วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา
โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา , พุทธกาล , โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย , พุทธประเพณี

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา , พุทธกาล , โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย , พุทธประเพณี

เจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานเปิด “สำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี

      เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เมตตาเป็นประธานเปิดแพรมงคลป้ายอาคารสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ณ วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานีศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจของคณะพระสังฆาธิการ เพื่อการบริหารงานคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานี และมุ่งขับเคลื่อนภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ตามนโยบายมหาเถรสมาคม


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา , พุทธกาล , โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย , พุทธประเพณี

“ชุมชนวัดเขียนเขต” ชุมชนต้นแบบ “รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน รักษ์ศีล ๕”

        ชุมชนวัดเขียนเขต หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะสงฆ์และองค์กรภาคีฯ ขับเคลื่อนโครงการรักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน รักษ์ศีล ๕ ตามแผนงานยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จัดขึ้นตามนโยบายมหาเถรสมาคม และสานต่อโครงการชุมชนคุณธรรม ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนของโครงการทั้งหมด ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ เป็นช่วงหน้าบ้านน่ามอง ระยะที่ ๒ เป็นช่วงในบ้านน่าดู และระยะที่ ๓ เป็นช่วงคนอยู่ในบ้านน่ารัก (ด้วยศีลและธรรม) โดยทางชุมชนวัดเขียนเขตกำลังดำเนินการเข้าสู่ระยะที่ ๒ ทั้งนี้เพื่อสร้าง รักษา และพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบก่อนที่จะขยายผลไปสู่ชุมชน/หมู่บ้านของจังหวัดปทุมธานีต่อไป


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา , พุทธกาล , โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย , พุทธประเพณี

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการสว่างด้วยศีลและธรรม ณ สถานประกอบการต้นแบบ ๕ แห่ง

      จากดำริของพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีในการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” สู่โครงการ“ต้นแบบสถานประกอบการสว่างด้วยศีลและธรรม ประจำปี ๒๕๖๑” คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมด้วยองค์กรภาคีฯ จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนของโครงการ โดยได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตร ๑ วัน ขึ้นภายในสถานประกอบการต้นแบบ ๕ แห่ง และจัดให้มีการสัมมนา “ผู้นำสร้างความสุขด้วย ๗ กิจวัตรความดี” ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ ๐๘-๕๙๒๐-๔๗๐๐

 

 


 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา , พุทธกาล , โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย , พุทธประเพณี

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา , พุทธกาล , โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย , พุทธประเพณี

คณะศิษย์ฯ ร่วมทอดผ้าป่าสถาปนาวัดพระธรรมกายปาล์มบีช

       เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม Suncost Community High School คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายในภาคพื้นอเมริกา ร่วมด้วยผู้มีจิตศรัทธาและชาวท้องถิ่น พร้อมใจกันประกอบงานบุญพิธีปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่าสามัคคีแด่คณะสงฆ์ ๑๙ วัดภาคพื้นอเมริกา และประดิษฐาน “แก้วรัตนกตัญญู” เพื่อสถาปนาวัดพระธรรมกายปาล์มบีช รัฐฟลอริดา ให้เป็นบุญสถานเพื่อการสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ ๐๘-๑๔๐๕-๑๙๐๒ (ไทย), ๕๖๑-๗๐๔-๙๗๗๒ (สหรัฐฯ)


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา , พุทธกาล , โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย , พุทธประเพณี

ผู้แทนคณะศิษย์ฯ กราบขอพรพระผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

        เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกเข้ากราบขอพรจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงและพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ปีใหม่ไทยพุทธศักราช ๒๕๖๑


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา , พุทธกาล , โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย , พุทธประเพณี

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระประธานวัดภาวนากรุงโซล

       เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติธรรมอาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี คณะศิษย์ฯ ได้กราบขอความเมตตาหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตุองค์พระประธานวัดภาวนากรุงโซลและสมโภชมหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล แผ่นจารึกชื่อเจ้าภาพผู้ใจบุญ ที่จะบรรจุไว้ภายในแผ่นฌานขององค์พระประธาน ก่อนอัญเชิญไปประกอบงานบุญพิธีสมโภช ณ วัดภาวนากรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉลองวิสาขบูชาโลก พุทธศักราช ๒๕๖๑ สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ ๐๘-๙๗๘๖-๓๖๐๔ (ไทย), ๐๑๐-๒๑๖๖-๕๑๗๒ (เกาหลี)


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา , พุทธกาล , โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย , พุทธประเพณี

สัมมนารวมใจคณะศิษย์ฯ เตรียมสมโภชองค์พระประธานอุโบสถวัดพระธรรมกายชิคาโก

       เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีพิธีสมโภชจักรแก้ว ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมอัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถ ในวาระครบ ๒๐ ปี พร้อมทั้งได้มีการสัมมนารวมใจผู้นำบุญ เพื่อเตรียมจัดงานบุญใหญ่สมโภชองค์พระประธานอุโบสถซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ ๑๙ วัดในภาคพื้นอเมริกาเมตตามาร่วมประกอบบุญพิธีและเป็นเนื้อนาบุญ สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ ๐๘-๕๙๑๗-๘๒๓๔ (ไทย), ๗๗๓-๖๐๓-๒๐๕๑ (สหรัฐฯ)

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล