วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ไม่ประทุษร้ายมิตร

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤษภาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา  , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , ส่องธรรม ล้ำภาษิต , พุทธกาล , พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต , พุทธประเพณี , ไม่ประทุษร้ายมิตร

ไม่ประทุษร้ายมิตร

สพฺพตฺถ ปูชิโต โหติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ.
ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง

(ขุ.ชา.นวก. ๒๗/๕๔)

เมื่อเราพบเพื่อนดี ควรทำอย่างไร
คนทำร้ายเพื่อน ไม่ใช่เพื่อน
คนให้ร้ายเพื่อน ไม่ใช่เพื่อน
คนว่าร้ายเพื่อน ไม่ใช่เพื่อน
การทำร้ายเพื่อน จะเสียเพื่อนไป
การให้ร้ายเพื่อน จะเกิดความระแวง
การว่าร้ายเพื่อน จะมองหน้ากันไม่ติด
ควรปกป้องเพื่อนดี คุ้มครองผองภัย
ควรให้เกียรติเพื่อนดี ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม
ควรสรรเสริญเพื่อนดี กล่าวชื่นชมเป็นนิจ
ควรจริงใจกับเพื่อนดี ไม่คิดร้าย มีแต่ความบริสุทธิ์ใจ
ผู้ทำได้อย่างนี้ ใคร ๆ ย่อมยกย่องเขา
ย่อมนำเกียรติคุณไปกล่าวขาน เป็นแบบอย่างที่ควรทำตาม
เพื่อนดีย่อมหายาก แต่การรักษาเพื่อนดี ยากยิ่งกว่า

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล