วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๙๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
จุดเริ่มต้นมาจากผู้เขียนเองได้รับนิมนต์ให้แนะนำวิธีการปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในขณะนั้นผู้เขียนก็เพิ่งมาเรียนได้เพียง ๔ เดือนกว่าเท่านั้น...อ่านต่อ
ผ่านไปอีกหนึ่งวันแห่งความปลื้มใจ วันที่พวกเราทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญปลื้มใจกันตั้งแต่เช้า ด้วยบุญพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ สาธุชนทั้งหลายต่างหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ...อ่านต่อ
ย้อนไปก่อนจะบรรพชาเป็นสามเณร สมัยเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปนามว่า “เด็กชายศุภณัฐ ดวงจันทร์” หลวงพี่ได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายเข้าสู่เส้นทางธรรมเส้นทางทองนี้ โดยการชักชวนจากสุดยอดกัลยาณมิตร...อ่านต่อ
สักวาว่าไว้ให้ปลาบปลื้ม มิรู้ลืมปลื้มใจอย่างใหลหลง ประทักษิณเวียนไว้ใจจำนง มุ่งประสงค์ตรงสู่ดุสิตบุรี...อ่านต่อ
วัดภาวนาโซลซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยได้จัดขบวนรถ “ทศพลญาณมงคลประพาส” อัญเชิญพระประธาน “พระธรรมกายปางสมาธิ”...อ่านต่อ
นิมิต หมายถึง เครื่องหมาย ส่วน ลูกนิมิต ก็หมายถึง ลูกกลม ๆ ใช้ฝังลงไปใต้ดินเพื่อเป็นเครื่องหมายบอกอาณาเขตของอุโบสถ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ทำสังฆกรรม...อ่านต่อ
คงจะมีใครหลาย ๆ คน ที่ค้นหาความหมายของการมีชีวิต โดยเที่ยวเสาะแสวงหาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างหารู้ไม่เลยว่า คำตอบของคุณค่าในการมีชีวิตนั้นอยู่ภายในตัวของเรานี่เอง...อ่านต่อ
คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมใจภักดิ์สั่งสมบุญสร้างความดีเป็นสมานฉันท์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒...อ่านต่อ
บรรดาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่คณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ได้ค้นพบนั้นเป็นเครื่องช่วยยืนยันอย่างหนักแน่นถึงความมีอยู่จริง ปฏิบัติได้จริงของวิชชาธรรมกายอยู่ตลอดเวลา...อ่านต่อ
“มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์” คือ ปฐมเจดีย์ต้นแบบที่เป็นรูปทรงดอกบัวสีเหลืองทองอร่ามองค์แรกของโลก ซึ่งหลวงพ่อธัมมชโยดำริให้มีการก่อสร้างและพัฒนาแบบเจดีย์ขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘...อ่านต่อ
คนเราไม่ว่าจะเกิดเป็นเชื้อชาติใด เผ่าพันธุ์ใด หรือนับถือศาสนาใด แต่ละคนต่างมีองค์ประกอบที่เหมือนกัน คือ มีกายอันประกอบด้วยเลือดเนื้อและมีใจใส ๆ ด้วยกันทั้งนั้น...อ่านต่อ
เมื่อ “พระอุรุเวลกัสสปะ” พร้อมด้วยบริวารได้ฟัง “อาทิตตปริยายสูตร” อันกล่าวถึงความร้อนที่เกิดขึ้นกับ อายตนะภายใน ๖ โดยมีจักษุเป็นต้น ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ราคะ โทสะ โมหะ แผดเผาอยู่...อ่านต่อ
การที่คนเราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมได้ ต้องสร้างเหตุในอดีตมา เช่น อายุยืน เพราะในอดีตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และชอบต่ออายุพระพุทธศาสนา เช่น สนับสนุนการบวช...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ