วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย


คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมใจภักดิ์สั่งสมบุญสร้างความดีเป็นสมานฉันท์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

               พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๙ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งมีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และ ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ จากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และประกอบพิธีพร้อมกับวัดทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรตามมติมหาเถรสมาคม

     พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องเทวสภา อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๑) ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จัดพิธีพร้อมกับวัดทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรตามมติมหาเถรสมาคมโดยมีศูนย์กลางพิธีอยู่ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

            คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและเยาวชนอาสาสมัคร V-PEACE ร่วมเป็นคณะดำเนินงานพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลาการเปรียญวัดเขียนเขต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะสงฆ์และชาวพุทธจากประเทศบังกลาเทศ

            คณะสงฆ์วัดราชปัณนะวิหาร เมืองรังกามาติ ประเทศบังกลาเทศ มาศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และสถานประกอบการรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และองค์กรภาคีเครือข่าย “บวร” ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต วัดเขียนเขตและชุมชนวัดเขียนเขต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

เยี่ยมชมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

                นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.เติมเผ่า สิริภูบาล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จ.ปทุมธานี ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมเข้าชมนิทรรศการ และภาพยนตร์ ๓ มิติ “Idols ๑๔ สามเณรอรหันต์” ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

อัญเชิญรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงป่ฯู ปกั หลักพระพทุ ธศาสนา วิชชาธรรมกาย ในประเทศญี่ปุ่น

              คณะศิษยานุศิษย์ฯ กราบอาราธนาขอความเมตตา “หลวงพ่อทัตตชีโว” เป็นประธาน “พิธีปิดแผ่นทองรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร” เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติ โทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น และ “พิธีสมโภชมหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล” เพื่อจารึกมงคลนามผู้ร่วมสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ อัญเชิญบรรจุภายในแผ่นฌานรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ เพื่อเป็นทางมาแห่งบุญและความเป็นสิริมงคล ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ซึ่งมีกำหนดจัดงานบุญพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร