วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๐๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ฉบับที่ ๒๐๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
ศูนย์โยคะ Ituze เป็นศูนย์เดียวในประเทศรวันดา (Rwanda) ที่สอนเกี่ยวกับการฝึกโยคะ การฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบัน และสอนการทำสมาธิ ซึ่งพระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร และพระอาจารย์ทิโมตี ธีรนนฺโท ก็มีโอกาสเดินทางไปสอนสมาธิ...อ่านต่อ
สามเณรเป็นหนึ่ง ศิลาภัย หรือเรียกสั้น ๆ ว่าสามเณรนิว ที่หลายคนรู้จักกันในนามสามเณรผู้ท่องจำและสามารถจดบันทึกธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๑ ครบทุกหมวด เเละยังสอบไล่ได้เปรียญธรรม ประโยค ๑-๒ ในขณะที่มีอายุแค่ ๑๓ ปีเท่านั้น...อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ “ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา” มีกิจกรรมบุญให้พวกเราตักตวงบุญกันอย่างมากมาย...อ่านต่อ
หากลองศึกษาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์ หรือมหาเศรษฐี ที่รวยมาก ๆ ในสมัยพุทธกาลจะพบว่า มักจะได้ทำบุญสร้างเจดีย์หรือทำบุญเกี่ยวเนื่องกับเจดีย์กันไว้ทั้งนั้น เพราะบุญนี้เป็นบุญที่ให้อานิสงส์แรง ส่งผลนับชาติไม่ถ้วน...อ่านต่อ
ท่ามกลางกระแสการแพร่ระบาดหนักของเชื้อโควิด - ๑๙ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ ทำให้หลายคนวิตกกังวล เกิดอาการแพนิก (Panic Attacks) คือ หวาดกลัวอย่างรุนแรงกันไปเลย...อ่านต่อ
อุโบสถใหม่ จำลองรูปทรงหนังสือพระไตรปิฎกขนาดใหญ่ของนิกายเถรวาท จำนวน ๗๐๗ เล่มมาทำเป็นส่วนหนึ่งของหลังคา ซึ่งจารึกโดยใช้อักษรชนิดต่าง ๆ จำนวน ๖ ชนิด...อ่านต่อ
ความมหัศจรรย์ของพระสูตรนี้ (คัณฑวยูหสูตร) คือ เป็นพระสูตรที่แต่งด้วยภาษาสันสกฤต ซึ่งเป็นภาษาอินเดียโบราณ ที่ชาวพุทธในประเทศอินเดียโดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศใช้สำหรับบันทึกคำสอนของพระพุทธศาสนา...อ่านต่อ
ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
คำว่า “วัฒนธรรม” ในภาษาไทย มาจากภาษาสันสกฤตสองคำ คือ วัฒน + ธรรม คำว่า “วัฒน” มาจากศัพท์ “วฑฺฒน” หมายถึง ความเจริญ คำว่า “ธรรม” หรือ “ธรฺม” ในสันสกฤต หมายถึง ความดี วัฒนธรรม หมายถึง ความดีอันจะก่อให้เกิดความงอกงามที่เป็นระเบียบเรียบร้อย...อ่านต่อ
ในค่ำคืนสุดท้ายก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงปรินิพพาน สุภัททปริพาชก ได้มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อทูลถามปัญหาที่ค้างคาใจมานาน ซึ่งในบทสนทนาการถามตอบนี้ แฝงไปด้วยความลุ่มลึกและพระอัจฉริยภาพของพระพุทธองค์...อ่านต่อ
ในยุคนี้ มนุษย์ต่างได้รับความทุกข์ร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ข้าวยากหมากแพง โรคระบาด มีความทุกข์กายทุกข์ใจกันทั่วหน้า การที่โลกเป็นเช่นนี้ ก็เพราะกระแสใจโดยรวมของมนุษย์ตกต่ำจากภาวะศีลธรรมถดถอย...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล