วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ฉบับที่ ๒๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
จะมีมนุษย์สักกี่คนที่เป็นกัลยาณมิตรชวนกันสร้างบารมีอย่างเข้มข้นข้ามชาติได้ดังเช่นคุณยายอาจารย์ทั้งสอง ที่แม้ชาติก่อน ๆ ก็ได้เกิดเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน แล้วชวนกันออกบวช...อ่านต่อ
พออาตมามาสมัครบวช โอ้โฮ ทำไมขั้นตอนเยอะแยะขนาดนี้ อาตมาไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ มานั่งตรวจโน้นตรวจนี้ เขาจะคัดคนไปทำอะไรกันแน่ ? ตำรวจกับที่นี่แตกต่างกันตรงที่ว่า พลตำรวจยังมีเวลาว่าง แต่ที่นี่ยังไม่เห็นเวลาว่างเลย บอกกันตรง ๆ...อ่านต่อ
สำหรับความสำคัญของบุญพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมศาสดานั้น ในพระไตรปิฎกมีการบันทึกไว้ว่า แม้พระพุทธองค์ไม่มีพระชนม์อยู่แล้วก็ตาม แต่ผลบุญที่เนื่องด้วยพระพุทธองค์นั้น ล้วนไม่มีอันใดแตกต่างกับในยามที่พระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่เลย...อ่านต่อ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในขณะนี้ วัดพระธรรมกาย ได้ดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยความห่วงใยส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-๑๙ อย่างเต็มกำลังและต่อเนื่อง จึงขอนำข่าวบุญสว่างมารายงานให้ทุกท่านได้อนุโมทนา...อ่านต่อ
เรื่องฝึกใจเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์ทุกคน ใจที่ไม่ถูกฝึกจะเลื่อนไหลไปกับสิ่งหลอกล่อภายนอก ให้หลงเพลินไปกับอารมณ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่ของจริง มีสุขอยู่ประเดี๋ยวประด๋าว ไม่ยั่งยืน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จริงเรื่องทุกข์และการพ้นทุกข์...อ่านต่อ
ในการสืบทอดและรักษาพระวินัยนั้น มีลักษณะพิเศษ คือ ๑) มีผลบังคับใช้กับคณะสงฆ์ทั้งหมด ๒) มีการทบทวนสิกขาบททุกกึ่งเดือน และ ๓) พระพุทธองค์มิได้ทรงตั้งใครเป็นพระศาสดาแทน...อ่านต่อ
วันที่เราประสบความสำเร็จในทางโลกนี้ ก็แค่ถือเป็นวันดีวันหนึ่งเท่านั้น เพราะวันที่ดีที่สุดในชีวิต ก็คือ วันที่เราบรรลุธรรม เข้าถึงพระธรรมกายในตัว เพราะการบรรลุธรรมจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง เราจะได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ