วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

         สวัสดีครับ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในขณะนี้ วัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้มีจิตศรัทธา อาทิ ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง ดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยความห่วงใยส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-๑๙ อย่างเต็มกำลังและต่อเนื่อง จึงขอนำข่าวบุญสว่างมารายงานให้ทุกท่านได้อนุโมทนา ให้ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคนร่วมกันครับ


640317_022.jpg

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับชาวปทุมธานีมอบปัจจัย-น้ำยาฆ่าเชื้อ
รวมศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีรวมกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบภารกิจต้านภัยโควิด-๑๙

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และเจ้าคณะอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ ในจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ประสานความร่วมมือดำเนินงานโครงการ “รวมศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-๑๙ เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์” และจัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าไปเมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดสายสุวพรรณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยร่วมกันมอบปัจจัยและน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-๑๙ มูลค่ารวมกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะ

        โดยส่วนแรกได้มอบปัจจัยจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต้านภัยโควิด-๑๙ ให้แก่จังหวัดปทุมธานี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และส่วนที่สองได้มอบปัจจัยจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-๑๙ สำหรับฉีดพ่นภายใน-ภายนอกอาคาร รวม ๙๕๒,๔๐๐ บาท แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

 

640317_023.jpg

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ
มอบถุงยังชีพสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) พร้อมด้วยผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง และภาคีเครือข่ายฯ ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ รวมจำนวน ๖๐๐ ชุด เป็นสาธารณสงเคราะห์ ให้แก่ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและควบคุมโรค (Quarantine) ทั้งนี้ด้วยความห่วงใย ส่งแรงใจ ร่วมสมทบให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวปทุมธานี ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค (Quarantine) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เป็นสาธารณสงเคราะห์ โดยถุงยังชีพแต่ละชุดประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ๓ กิโลกรัม น้ำมันพืช ๒ ขวด วุ้นเส้น ๑ ห่อ นมกล่อง ๔ กล่อง และผักบุ้งปลอดสารพิษจากสวนเกษตรอินทรีย์ วัดพระธรรมกาย ๑ กิโลกรัม


640317_024.jpg

         ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์เมตตาให้โอวาทว่า “นับเป็นการร่วมกันช่วยเหลือพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์สุข บนพื้นฐานแห่งการสงเคราะห์ การเกื้อกูล การพัฒนา และการบูรณาการ แม้ในยามที่มีภัยจากโรคระบาดอย่างหนัก สร้างผลกระทบความเดือดร้อนขยายไปในวงกว้าง แต่ชาวปทุมธานีเราไม่ทอดทิ้งกัน ต่างแสดงให้เห็นถึงความรู้รัก ความสามัคคี ทั้งรู้ คือ ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด-๑๙ ดูแลตนเอง ดูแลสังคม ทั้งรัก คือ รักกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งสามัคคี คือ เสียสละร่วมกันทำภารกิจงานบุญนี้ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หวังว่าการดำเนินงานบุญครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดเป็นพลังความร่วมมือร่วมใจของชาวปทุมธานีให้ผ่านสถานการณ์ภัยโรคระบาดนี้ไปด้วยกัน”

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล